cs
Kulatý balík je zabalen absolutně vzduchotěsně.
Mnohostranný.
Spojený s Vaším lisem.

Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj pro připojení | G5040 Kombi

G5040 Kombi spojuje lis a ovíječku v jednom stroji a lze jej kombinovat se všemi běžnými lisy na kulaté balíky. Slisovaný balík je „vyzvednut“ přímo z ovíjecího stolu a ovinut. Celý postup práce je perfektně optimalizován! Elektronika plně automaticky řídí celý průběh práce!

Přednosti

G5040 Kombi je vhodný pro montáž všech běžných lisů na kulaté balíky.

Kompatibilita

G5040 Kombi je vhodný pro montáž všech běžných lisů na kulaté balíky

Konstrukce

Robustní a stabilní konstrukce a zpracování rámu zaručují extrémně dlouhou životnost kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje. Díky kompaktní konstrukci i úzkému rozvoru nabízí G5040 Kombi mimořádnou obratnost a je šetrný ke strništi.Nízké těžiště je navíc příslibem absolutně vynikající vhodnosti do svahu.

Balík se předá z lisu na pojízdný ovíjecí stůl.
S ručním ovládáním je možné veškeré funkce ovládat přímo na stroji.

Ruční páka

Ruční ovládání velmi pomáhá zvláště při údržbářských a servisních činnostech. Veškeré funkce je možné ovládat přímo na stroji. Řidič může programové ovládání, například při výměně fólie nebo výměně nože lisu, bez problémů nechat v kabině traktoru.

Hydraulický zásobník fólie

Pro vysoké denní výkony je potřeba velká zásoba fólie. Na obou držácích fólií na G5040 Kombi je možné transportovat celkem až deset rolí fólie. Díky hydraulickému sklopnému zařízení mohou být fólie bez námahy nakládány nebo odebírány v příjemné pracovní výšce. Podle průměru balíků a počtu vrstev fólie je možné ovinout přibližně 200 až 300 balíků.

Zásobník fólií G5040 Kombi na až 10 rolí.
G5040 Kombi je vybaven podvozkem s tandemovou nápravou.

Podvozek

Jak na poli tak i při přepravě po silnici – G5040 Kombi má skvělé jízdní vlastnosti. Rám je namontován na podvozku s tandemovou nápravou, s obutím 500/50-17. Díky malému rozvoru je stroj na poli mimořádně šetrný vůči půdě a při přepravě po silnici má i při 40 km/h velmi klidný chod. Na přání se kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj dodává s dvouokruhovými vzduchovými brzdami nebo hydraulickým brzdovým systémem.

Rotující ovíjecí rameno s pevným ovíjecím stolem

S tímto systémem je spadnutí balíku nemožné, protože na balík nepůsobí žádné odstředivé síly. Dopravní pásy a čtyři otočné vodicí válce trvale zaručují plynulý posuv balíku a tím stejnoměrné překrytí fólie. Při odložení balíku se pojízdný ovíjecí stůl skloní až k zemi. Tím je balík šetrně odložen.

Pojízdný ovíjecí stůl se skloní až k zemi a balík je šetrně odložen.
S dvojitým ovíjecím ramenem je balík ovinut během minimální doby.

Dvojité ovíjecí rameno s podavači fólie

Dvojité ovíjecí rameno je vybaveno dvěma podavači fólie 750 mm. Díky třem patentovaným plastovým válcům je vždy zajištěno rovnoměrné předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólii a zaručuje dobře ovinuté balíky. Podavače jsou výškově nastavitelné. Balíky jsou tak vždy ovinuty kolem svého vlastního středu. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit. Hlídání fólie zastavuje ovíjení na konci fólie nebo při jejím přetržení.

Load Sensing

Díky standardnímu hydraulickému řídicímu systému „Load Sensing“ se množství oleje přizpůsobuje spotřebě. Tím je možné provádět více funkcí současně a snižuje se spotřeba paliva. Výsledkem je více balíků za hodinu. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.

Díky hydraulickému řídicímu systému „Load Sensing“ lze ovinout více balíků za hodinu a ušetřit více paliva.
Nerezové kapovací nože zaručují čisté a přesné oddělení ovíjecích fólií.

Automatika odříznutí a založení fólie

Nerezové kapovací nože zaručují čisté a přesné oddělení ovíjecích fólií. Současně je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění fólií.

Základní vybavení

(bez lisu na kulaté balíky)

Může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing

Dvojité ovíjecí rameno

Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl

Přídavný válec pro ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící válec balíku

Odložení balíku dozadu

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Automatika odříznutí a založení fólie

Hlídání fólie

Provoz s jednou fólií

Hydraulicky ovladatelný zásobník až na 10 rolí fólie

Výškově nastavitelná oj pro horní i spodní závěs

Podvozek s tandemovou nápravou a obutím 520/50-R17 FLT

Přípojné díly pro daný lis na kulaté balíky

LED pracovní světlomet

Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

 

Technické údaje (základní vybavení)

Hmotnost:

5 400 - 7 700 kg

Celková délka:

6 870 - 7 800 mm

Celková šířka:

2 990 mm

Celková výška:

2 800 - 3 350 mm

Průměr balíku:

0,90-1,50 m

Průchod balíku bez ovíjení (seno, sláma):

až 2,00 m

Spotřeba oleje:

od 60 l/min. při 190 bar

Hmotnost balíku:

 max. 1 800 kg

Potřebné přípoje

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje

Přípoj Load Sensing (potřebný pouze pro provoz LS)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (průřez vodičů 2x6 mm²)

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)

Dodatečné vybavení

Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou

Pro šetrné odložení balíků na pole

Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

o 200 mm delší než standardní oj

Potřebný přípoj: 12 V kombinovaná zástrčka DIN ISO 4165

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou

K dispozici je velký výběr variant tažného oka.
Varianty tažného oka»

V závodě:

Lis je dán k dispozici zákazníkem

 

U zákazníka:

Pro montáž musí být poskytnuta jedna osoba a jeřáb s nosností 5 000 kg (lis se pro montáž zvedá do výšky cca 1,5 m)

Vybavení specifické podle země

výška plus 200 mm

Samostatné povolení pouze ve spojení s dvouokruhovým brzdovým systémem na tlakový vzduch
 

FacebookYoutubeInstagram Kontaktovat nyní