cs

Sklizňový stroj pro lisování konopí

G-1 B5040 Zásobníkový lis

Mobilní kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj s plně automatickým programovým ovládáním

 

Se zásobníkovým lisem G-1 B5040 jsou čerstvě posečené rostliny konopí přímo na poli vylisovány a zabaleny do kulatých balíků (průměr balíku: 1,25 m). Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj byl, v návaznosti na G-1 F125 Kombi, vyvinut speciálně pro lisování technického konopí. Rozdíl mezi oběma stroji spočívá v závozu materiálu do lisovací komory. Zatímco G-1 F125 Kombi nabírá siláž pomocí pickupu přímo ze země, je zásobníkový lis plněn seshora dávkovací jednotkou.

Přednosti lisu na konopí

Maximální účinnost

Konopí je dopravním pásem na žacím ústrojí transportováno přímo do zásobníku. Mezi sečením a lisováním nejsou při této technice sklízení nutné žádné další pracovní kroky. Neztratíte žádný čas.


 

Hospodárné sklízení konopí

Se zásobníkovým lisem šetříte čas a personál. Jak sečení tak i lisování se provádí jedním postupem, s pouze jednou osobou.

Špičková kvalita

Sečení, lisování a ovíjení se kombinuje v jediném pracovním postupu. Materiál se při této technice sklízení nedostává do kontaktu s nečistotami. Konopí je okamžitě po sečení silně zhutněno v lisu s pevnou komorou. Bezprostředně po lisování probíhá ovíjení a tím neprodlené vyloučení vzduchu. Díky okamžitému dalšímu zpracování rostlin konopí zůstávají cenné suroviny ideálně zachovány.

Pracovní postup sklizně konopí

Principiálně existují různé metody sklizně konopí. Zde je popsána ta technika sklizně, při které se celý průběh práce odehrává přímým postupem na poli. Pro zpracování posečeného konopí jsou vhodné kombinované lisovací a ovíjecí stroje LT-Master a VARIO-Master.

Rostlina konopí je pro další zpracování odříznuta v oblasti květů.

Sečení konopí

Rostlina konopí je speciálním sečícím ústrojím odříznuta v oblasti květů a integrovaným dopravním pásem transportována do zásobníkového lisu G-1 B5040.

Lisování konopí

Posečené rostliny jsou ze zásobníku postupně pomocí dávkování přiváděny do lisovací komory. V lisovací komoře je materiál velmi zhutněn.

Zásobník G-1 B5040 je pomocí dopravního pásu seshora plněn odříznutými rostlinami konopí.
Po ovinutí je balík konopí odložen přímo na pole.

Ovíjení konopných balíků

Okamžitě po lisování je kulatý balík předán na ovíjecí stůl a absolutně vzduchotěsně zabalen.

Odložení balíku

Odložení hotově ovinutého balíku technického konopí se provádí přímo na pole.

FacebookYoutubeInstagram Kontaktovat nyní