pl

Wybierz swój język / swój kraj

Szwajcaria

goeweil-ag.ch

Silosowanie paszy w belach okrągłych w Mühlviertel.
Optymalny czas koszenia
do wykonania kiszonki w belach okrągłych

Optymalny czas koszenia do wykonania kiszonki w belach okrągłych

Okresy pokosów i ich wpływ na jakość paszy

 

Najwyższą jakość pasz uzyskuje się przy pierwszym wzroście. Każdej wiosny nie lada wyzwaniem jest określenie optymalnego czasu pierwszego pokosu. W tym artykule pokażemy, jak zrobić to właściwie.

G-1 F125 Kombi w akcji na polu.

Jak określić idealny czas pierwszego pokosu?

Przy pierwszym pokosie należy zwrócić szczególną uwagę na początek wegetacji. Oblicza się go na podstawie sumy temperatur na użytkach zielonych. Od wartości 200 zaczyna się wzrost roślin i można wówczas rozpocząć pracę na polu. Do obliczenia należy wykorzystać zsumowane i skorygowane wartości temperatury od początku roku. Odpowiednie liczby i wartości można znaleźć na stronach internetowych różnych dostawców usług meteorologicznych.

Dodatkowo, aby wyznaczyć optymalny czas cięcia, należy uwzględnić następujące czynniki:

  • około 30–45 dni od początku wegetacji (wczesne/późne trawy);

  • wysokość wzrostu 25–40 cm;

  • początek okresu kłoszenia.

 

Wysokość wzrostu można łatwo określić taśmą mierniczą. Po latach doświadczenia wystarcza też ocena wzrokowa.

Idealnym momentem na koszenie w celu pozyskania kiszonki jest początek kłoszenia/wysuwanie się wiechy wiodącej trawy. W tym czasie następuje wypychanie kłosa lub wiechy z boku z najmłodszego liścia. Mianem trawy wiodącej określa się trawę przeważającą na użytku. W zależności od gatunku trawy właściwy czas może być inny. Moment, na który przypada, zależy głównie od tego, czy trawa wiodąca należy do odmian o wczesnym, czy późnym dojrzewaniu. Istotną rolę odgrywa także wysokość powierzchni nad poziomem morza i typ gleby (torfowisko itd.). Ważne jest przy tym, aby zawsze obserwować użytek.

Czas pierwszego cięcia zależy w dużym stopniu także od tego, czy głównym celem jest uzysk (masa sucha), czy jakość (energia). Wiosną rozpoczyna się wzrost traw przy maksymalnej koncentracji energii. W tym okresie następuje ogólny rozwój, w związku z czym może także nastąpić nagły spadek energii. Nie wolno zatem zbyt długo opóźniać zbioru.

Jak można wspomóc wysoką jakość roślin przez ich wczesne wykorzystanie?

Kolejnym aspektem wczesnego wykorzystania jest wspomaganie rozkrzewienia życicy i tym samym możliwość uzyskania pokrywy roślinnej o wysokiej gęstości energetycznej i dobre wykorzystanie cięcia. Ważne jest również, aby nie rozwinęły się rośliny zdominowane przez wysokie trawy. Szybko tracą one zasoby energii i nie nadają się do karmienia wysokowydajnych zwierząt. Trawami wysokimi są trawy tworzące kępy, jak kupkówka pospolita, rajgras, kostrzewa łąkowa i wyczyniec łąkowy. Mają liczne źdźbła kwiatowe i mają dużą zawartość włókna surowego. Na ich występowanie wpływa azot. Zapewniają one dużą masę paszy, ale mają tendencję do drewnienia. W związku z tym nadają się raczej do pozyskiwania siana. Wiechlina łąkowa, konietlica i kostrzewa czerwona należą do tak zwanych traw niskich. Mają dużą ilość źdźbeł bocznych i liści, dzięki czemu tworzą gęstą darń. Ich wzrost jest niski i szeroki.

Kiedy wykonywać dalsze cięcia?

Ogólnie można stwierdzić, że podstawę wysokiej jakości cięcia określa wczesne wykonanie pierwszego cięcia. Niezależnie od tego, czy chodzi o kolejne wykorzystanie drugiego lub czwartego cięcia: za każdym razem ważne jest wyznaczenie właściwego czasu poszczególnych cięć. Im dłuższe oczekiwanie, tym większy jest udział surowego włókna i spadek energii. Wszystko zależy od występujących traw wiodących i ilości roślin strączkowych. Na przykład koniczyna biała osiąga optymalną wartość około połowy czerwca. Tym samym nabiera na znaczeniu dopiero przy drugim cięciu.

Jak czas cięcia wpływa na jakość paszy?

Wydajność mleczna krowy zależy od wartości energetycznej i składników odżywczych paszy podstawowej.

To znaczy: im więcej składników odżywczych oraz energii i imwyższa jest strawność paszy podstawowej, tym większy może być udój.

Czas cięcia należy rozpatrywać w związku z chowem zwierząt.
Im więcej składników odżywczych oraz energii i im wyższa jest strawność paszy podstawowej, tym większy może być udój.

Jak widać, czas koszenia należy rozważać w połączeniu z chowem zwierząt. Udział procentowy włókna przy pierwszym wyrastaniu szybko wzrasta. W rezultacie spada również strawność. Zalecaną zawartość włókna surowego (240 g włókna surowego (WS) na kilogram suchej masy (SM)) osiąga się w fazie kłoszenia / wysuwania wiechy trawy wiodącej. Jest to około 20% i wzrasta o kolejne 2% wskutek zakiszania.

Jeżeli zalecana zawartość surowego włókna zostanie znacznie przekroczona i wyniesie około 30%, zwierzęta nie będą chętnie spożywać paszy. Można to zaobserwować przede wszystkim na pastwisku. Stężenie surowego włókna jest jednak wystarczające także przy bardzo wczesnym cięciu. Dlatego lepiej jest ciąć zbyt wcześnie niż zbyt późno. Pod względem chowu zwierząt późne cięcie, przez wzgląd na dużą zawartość surowego włókna, nadaje się raczej do utrzymania koni.

Jeżeli zawartość RF w masie suchej wzrośnie, ilość białka surowego spadnie o 4,1 g / kg SM, a wartość energetyczna zmniejszy się o 0,1 MJ NEL / kg SM. W dalszym przebiegu pogorszy się możliwość zagęszczenia kiszonki i wzrośnie wartość pH. Sukces konserwacji gwałtownie spadnie. Na początku można temu przeciwdziałać przy użyciu środków do zakiszania. Maszyny G-1 F125 Kombi LT-Master można doposażyć w urządzenie dozujące.

Każdą z naszych maszyn G-1 F125 Kombi i LT-Master można doposażyć w urządzenie dozujące.

Wysokość kosztów paszy treściwej jest równie ważnym kryterium, przemawiającym za jak najwcześniejszym koszeniem przy możliwie wysokim stężeniu energii. Bardzo młode rośliny na użytkach często wykazują zawartość energii na poziomie do 7,5 MJ NEL / kg suchej masy. Cięcie w tym bardzo młodym stadium jest bardzo opłacalne przy tworzeniu kiszonki w belach okrągłych. Powodem jest możliwość prasowania bel okrągłych nawet przy małych ilościach. W przypadku kiszenia z przeznaczeniem dla wysokowydajnych zwierząt ważne jest uzyskanie stężenia energii na poziomie około 6,5 MJ NEL / kg SM.

Podsumowanie

Niezależnie od spojrzenia, właściwy czas cięcia ma decydujące znaczenie dla jakości paszy. Pomaga w uzyskaniu wysokiej jakości, optymalnie zagęszczonych bel okrągłych i utrzymaniu prostego przebiegu pracy. Pozwala też zaoszczędzić na kosztach paszy treściwej i innych zakupów. Podczas wszystkich cięć należy obserwować i sklasyfikować rośliny na podstawie ich składu i zagospodarowania. Niektóre organizacje rolnicze oferują przeprowadzenie analiz, które dostarczają prognoz i pomagają w podejmowaniu decyzji.

 

Potrzebujesz idealnej maszyny do optymalnego cięcia?

Skontaktuj się z nami!

Jakie tematy jeszcze Cię interesują?

Wyślij propozycje pocztą na adres marketing@goeweil.com

 

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz