pl

Żniwiarka do prasowania konopi

G-1 B5040 Prasa bunkrowa

Mobilna prasoowijarka kombi z całkowicie automatycznym
sterowaniem programowym

 

Przy pomocy Prasy bunkrowej G-1 B5040 dopiero co ścięte konopie zostają bezpośrednio na polu sprasowane i uformowane do beli okrągłej (średnica beli: 1,25 m). Ta Prasoowijarka kombi została zaprojektowana w oparciu o G-1 F125 Kombi, specjalnie do prasowania konopi użytkowych. Obie maszyny różnią się sposobem napełniania komory prasowania. Podczas gdy G-1 F125 Kombi podbiera kiszonkę za pośrednictwem podbieracza bezpośrednio ze ścierniska, prasa bunkrowa jest napełniana za pośrednictwem jednostki dozującej od góry.

Główne zalety prasy konopi

Maksymalna efektywność

Konopie są transportowane przenośnikiem taśmowym bezpośrednio z kosiarki do bunkra. Zastosowana tu technika zbioru nie wymaga stosowania żadnych innych operacji roboczych pomiędzy skoszeniem, a prasowaniem. Tak więc, nie tracisz czasu.


 

Efektywny zbiór konopi

Przez zastosowanie prasy bunkrowej oszczędzasz czas i pieniądze. Oba procesy - koszenie i prasowanie - następują jeden po drugim i są wykonywane przez jednego operatora.

Najwyższa jakość

Koszenie, prasowanie i owijanie jest połączone w jeden jedyny cykl roboczy. Przy zastosowaniu tej techniki zbioru materiał nie ma możliwości kontaktu z zanieczyszczeniami. Natychmiast po skoszeniu konopie zostają poddane w prasie ze stałą komorą szczelnemu prasowaniu. Niezwłocznie po zabiegu prasowania rozpoczyna się owijanie warunkujące błyskawiczne odcięcie dopływu powietrza. Właśnie poprzez natychmiastową przeróbkę roślin konopi dochodzi do zachowania właściwości surowca w najszerszym pojęciu.

Cykl pracy zbiór konopi

W zasadzie znanych jest wiele metod zbioru konopi. Opisujemy tutaj jedną z nich, w ramach której cały przebieg zbioru ma miejsce na polu i jest wykonywany w ciągu operacji następujących jedna po drugiej. Do dalszej obróbki sieczki konopnej nadają się doskonale Prasoowijarka kombi LT-Master i VARIO-Master.

Rośliny konopi są obcinane na wysokości kwiatostanu i kierowane do dalszej obróbki.

Koszenie konopi

Rośliny konopi są podczas koszenia obcinane przez specjalną kosiarkę w pobliżu kwiatostanu i transportowane następnie przez przenośnik taśmowy do bunkra Prasy bunkrowej G-1 B5040.

Prasowanie konopi

Skoszone rośliny są sukcesywnie doprowadzane do komory prasowania z bunkra poprzez podzespół dozujący. W komorze prasowania materiał jest poddawany szczelnemu prasowaniu.

Bunkier Prasy G-1 B5040 jest napełniany ściętymi roślinami konopi od góry, przy zastosowaniu przenośnika taśmowego.
Natychmiast po zakończeniu operacji owijania bela konopi zastaje odłożona na polu.

Owijanie bel konopi

Natychmiast po zakończeniu operacji prasowania bela okrągła jest przekazywana na stół owijarki i zapakowana w sposób nieprzepuszczający powietrza.

Odkładanie bel

Gotowe, owinięte bele konopi użytkowych są odkładane bezpośrednio na pole.

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz