Een hennepveld in volle bloei.

Industriële hennep persen tot ronde balen

Wereldwijd zoeken boeren naar akkerculturen als aanbouwalternatief om met een aangepaste vruchtwisseling op de veranderende randvoorwaarden met betrekking tot klimaat, bodem, milieu, marketing, (dieren-)voeding alsmede maatschappelijke en wettelijke eisen te reageren.

De aanbouw van cannabis en industriële hennep wordt daarbij in vele landen steeds belangrijker. Of cannabis voor medische doeleinden of ook industriële hennep als hoogwaardige grondstof voor vezels alsmede voor producten van de hennepzaden, zoals hennepolie of hennepsap - hennep kan pop vele manieren worden toegepast.

Belangrijk is het onderscheiden van de beide plantensoorten: Industriële hennep bevat een hoge concentratie cannabidiol dat in tegenstelling tot het in de medische cannabis aanwezige THC (tetrahydrocannabinol) geen psychoactieve werking heeft. Voor de verschillende hennepproducten zijn verschillende onderdelen van de planten nodig, daarom moet een hierop afgestemde selectie van soorten altijd plaatsvinden.

De cannabidiol, kort CBD, zit in de bloesem en bladeren van de vrouwelijke platen. Deze stof wordt hoofdzakelijk verwerkt tot CBD-olie, maar ook andere voedingssupplementen en cosmetica. De hennepvezels vormen de basis voor textiel en isolatiemateriaal en worden als versteviging van kunststoffen bijvoorbeeld in de auto-industrie gebruikt.


Industriële hennep kan legaal in industriële maatstaf worden geteeld, terwijl het telen van cannabis met wezenlijk THC-gehalte aan strenge landspecifieke wetten is onderworpen.

 

Hennepoogst

Afhankelijk van het latere gebruik worden de bovenste onderdelen van de plant meestal eerst fijngesneden om in het verdere verloop de afzonderlijke grondstoffen door verschillende scheidingsprocessen en bewerkingsstappen te winnen. Hierbij zijn zowel maaien als ook hakselen mogelijk. Het persen van ronde kuilvoerbalen vereenvoudigt het oogstproces aanzienlijk, omdat het vereiste drogen van de hennepplaten niet meer technisch omslachtig, met veel verlies en weersafhankelijk door zwaden op het veld af te werpen hoeft plaats te vinden. Door de door Göweil voor het hennep persen geoptimaliseerde machines kunt u hoogwaardige grondstoffen onafhankelijk van de teeltlocatie, met gegarandeerde kwaliteit, sterk verdicht en dus efficiënt transportierbar produceren.

 

Hennep persen met beproefde Göweil-techniek:

Alhoewel de LT-Master tot nu toe hoofdzakelijk voor gehakselde materialen, zoals mais, geperste suikerbietensnippers of ander stortmateriaal werd gebruikt, herkennen steeds meer loonbedrijven de voordelen van het gebruik van onze beproefde landbouwtechniek nu ook bij het persen van hennep.

Voordelen van het hennep persen tot ronde balen in een oogopslag:

  • Optimalisatie en versnelling van het oogstproces: Afhankelijk van de oogst- en perstechniek hoeven nog maar enkele stappen te worden uitgevoerd.

  • Kwaliteit door veilige conservering in kuilvoerbalen: Door hoge persdichtheid wordt de in het materiaal aanwezige suiker doordat er geen lucht bij kan door melkzuurbacteriën gemetaboliseerd en de pH-waarde verlaagd. Door dit inkuilproces wordt de ingewikkelde hennep opslagstabiel en behoudt hij zijn kwaliteit.

  • Economisch transport: De henneplaten hebben onafhankelijk van het oogstproces slechts een gering natuurgewicht. Daardoor wordt het transport last om grote volumes met gering gewicht te bewegen. Door de hoge verdichting wordt het transport efficiënter en de verdere verwerking kan onafhankelijk van de teeltlocatie plaatsvinden.

  • Constante kwaliteit veiligstellen: Als de ronde kuilvoerbalen op de juiste manier zijn vervaardigd, dan behoudt het oogstmateriaal lang zijn kwaliteit. Het achteraf drogen van de hennepbalen in plaats van de zogenaamde veldroosters door het afwerpen van zwad is preciezer te sturen en zowel weers- als ook locatieonafhankelijk.

  • Continue verwerking: De houdbaarheid van de hennep-kuilvoerbalen maakt het minder dicht op elkaar laten volgen van werkpieken bij de verwerkende bedrijven door de continue beschikbaarheid mogelijk. Henneptelers kunnen de balen ook buiten het seizoen verkopen en zo bijvoorbeeld profiteren van seizoensgebonden prijsschommelingen. De kwaliteit en grote verscheidenheid van de hennepproducten kan door de productie gedurende het hele jaar tevens worden verhoogd.

  • Eenvoudige opslag en flexibele omgang: 

    Hennep-kuilvoerbalen kunnen met weinig inspanning worden opgeslagen. Er hoeft enkel en alleen een voldoende groot, vlak en liefst verhard oppervlak ter beschikking te staan. Het gewikkelde materiaal is veilig tegen verontreinigingen en vochtig beschermd. Net als bij alle kuilvoerbalen dient met de balen behoedzaam te worden omgegaan om de folielagen niet te beschadigen en de kwaliteit van het werk lang te garanderen.

Zoek uw GÖWEIL-contactpersoon.

Dit kan u ook interesseren