Perfecte Materiaalstroom

Maximale capaciteit.

Het kuilvoer wordt schoon opgehaald door de G-1 rondebalenpers.

Beste voederkwaliteit

Kort gesneden, extreem verdicht.

De G-1 rondebalenpers: de absolute professionele machine met maximale slagkracht.

Rondebalenpers | G-1 F125

Bij de ontwikkeling van de G-1 F125  pers met vaste kamer was de focus erop gericht om een uiterst professionele machine met maximale slagkracht te produceren. Naast de extreem robuuste constructie werden de „standaard-componenten“ die gebruikelijk zijn voor deze branche compleet opnieuw doordacht en fundamenteel verbeterd.

  Pick-Up

  Een vast geperste ronde baal begint bij de zuivere opname van het basisvoer: Met de pendelophanging zorgt de 6 rijen pendel-pick-up voor een maximale transportcapaciteit, uitstekende bodemaanpassing en neemt zelfs hele grote zwaden probleemloos op.

  Pendel-Pick-Up

  Door de centrale ophanging ontstaat een pendelbereik van 150 mm. Daardoor is een optimale bodemaanpassing mogelijk en worden oneffenheden van het terrein moeiteloos gecompenseerd.
  De curvebaanloze pendel-pick-up met een DIN harkbreedte van 2,20 m en de grote zijdelingse transportvijzels zorgen voor een optimale materiaalstroom naar de rotor. Met zes rijen en een tandenafstand van 51 mm levert de machine ook bij de breedste zwaden een uitstekende harkprestatie.

  Kunststof afstrijkers

  Ook de kunststof afstrijkers zijn uniek. Deze afstrijkers weten de zwaarste belastingen te weerstaan, verbuigen niet bij een botsing met andere voorwerpen en zijn onverwoestbaar. Doordat de tanden ook een afstrijkend effect hebben, wordt de materiaalstroom nog eens extra verbeterd.

  Dubbele-rollen-neerhouder

  De standaard dubbele-rollen-neerhouders met nieuwe ophanging verbeteren de materiaalstroom ook bij ongelijkmatige zwaden en zorgen ervoor dat de perskamer continu en gelijkmatig gevuld wordt.

  Tastwielen met rustige loop

  De met lucht gevulde tastwielen werken perfect samen met de pendel-pick-up en hebben een bijzonder rustige loop. De tastwielen kunnen snel en gemakkelijk zonder gereedschap, maar m.b.v. geperforeerde rails in hoogte versteld worden. Optioneel zijn ook zwenkbare tastwielen verkrijgbaar.

  Toevoersysteem

  Exact en kort gesneden voer is de basisvoorwaarde voor het produceren van energierijke kwaliteits-silage. De materiaalstroom gaat bij de GÖWEIL pers een eigen weg – namelijk via de rotor! Het toevoersysteem maakt een optimale voeropname bij alle oogstomstandigheden mogelijk.

  Een Rotor voor alle oogstomstandigheden

  In het centrum van het toevoersysteem is een 6-sterren rotor met enorm opnamevermogen ingebouwd. Met een diameter van 570 mm en vastgelaste HARDOX-tandenrijen transporteert de rotor zowel grote, droge zwaden als ook zwaden met kort en nog nat voer zuiver gesneden en veilig naar de perskamer.
  Vóór de rotor bevindt zich een mechanisch aangedreven intrekrol. Deze zorgt voor een uitstekende regelverdichting van het materiaal en verhoogt zodoende de doorvoercapaciteit. In de perskamer zorgt de nieuw ontwikkelde starterrol voor een optimale draaiing van de baal alsmede voor een veilige start.

   

  Perfecte Materiaalstroom

  Bij de G-1 F125 verloopt de draairichting van de rotor omhoog. Hier wordt het materiaal via de rotor door de snij-inrichting heen naar de perskamer geleid.

  Zwenkbodem & Snij-Inrichting

  Omdat de snij-inrichting zich boven de rotor bevindt, kunnen de messen heel gemakkelijk van voren en zonder gereedschap vervangen worden. Dit biedt vooral bij pers-wikkelcombinaties een groot voordeel. De snij-inrichting is uitgerust met 30 tweesnijdende messen en de maximale snijlengte bedraagt 35 mm. Door de zeer geringe afstand tussen de rotortanden en de messen wordt het voer exact fijngesneden. Met behulp van de messen-reservebalk kunnen tot 30 reservemessen gereedgehouden of het aantal ingezette messen naar keus gewijzigd worden.
  Een hydraulische balkbeveiliging beschermt de messen tegen vreemde voorwerpen en zet ze onmiddellijk weer terug in hun snijpositie.

  Auto-Flow-Control (AFC)

  De AFC (automatische doorstroomcontrole) bewaakt de totale materiaalstroom en grijpt volledig automatisch in zodra een probleem in het transportkanaal ontstaat. Verstoppingen bij rotor of pick-up worden snel en eenvoudig opgelost! Zo werkt het:

  Ontstopping Rotor

  Als het transportkanaal voor het voer te smal wordt, wordt de overbelastingsbeveiliging van de rotor geactiveerd. De hydraulische zwenkbodem gaat naar boven toe open en de messen klappen naar achteren.
  Zodra de rotor weer draait, wordt het overtollige materiaal ongehinderd naar de perskamer geleid. De zwenkbodem en de messen keren terug naar hun uitgangspositie en de voeropname gaat ongehinderd door.

   

  Ontstopping Pick-Up

  Als zich bij de pick-up te veel voer ophoopt, dan wordt er tevens een overbelastingsbeveiliging geactiveerd. De normaalgesproken mechanisch aangedreven intrekrol wordt korte tijd hydraulisch aangedreven en helpt zo om het materiaal ongehinderd verder te transporteren. Tegelijkertijd met de intrekrol zwenkt ook de zwenkbodem naar boven en komt het materiaal direct in de perskamer terecht.

  Perskamer

  In het middelpunt van de machine bevindt zich de perskamer met een afmeting van 1,20 x 1,25 m en met 18 stevige persrollen. De 4 mm dikke stalen rollen zijn van binnen versterkt, het ribbenprofiel zorgt ervoor dat een optimale persdichtheid wordt verkregen en dat de baal veilig draait.

  Perskamerrollen & Co

  Twee aandrijfrollen met een schachtdiameter van 65 mm en de andere rolschachten met een diameter van 60 mm draaien doorlopend op 2 rijen pendelrollenlagers en zorgen voor een uitstekende stabiliteit en levensduur. Een speciaal labyrint beschermt de lagers tegen het binnendringen van stof en vuil.

  Starter- & Reinigingsrol

  Direct achter de rotor zorgt de starterrol met speciaal profiel voor een optimale draaiing van de baal alsmede voor een veilige baalstart – ongeacht of het om kuilvoer, hooi of stro gaat.

  Een reinigingsrol voert omlaag vallende brokkelverliezen terug naar de perskamer – de machine raakt zo niet vervuild.

  Achterklep

  De achterklep wordt m.b.v. twee hydraulische cilinders geopend en gesloten. Afhankelijk van de programma-instelling kan het proces compleet automatisch of handmatig plaatsvinden.

  Balenhelling

  Met het optioneel verkrijgbare baalplatform wordt de baal buiten het zwenkbereik van de achterklep afgeworpen. Het is niet nodig om de machine achteruit te zetten.

  Balenvanger

  De gepatenteerde balenvanger maakt een volledig automatisch vangen van de baal mogelijk en voorkomt daardoor het ongecontroleerde wegrollen bij het afwerpen van balen op steile hellingen. De baal hoeft bij het verlaten van de perskamer zodoende niet meer handmatig door de achterklep te werden tegengehouden om het wegrollen te voorkomen.

  Doseereenheid inkuilmiddel

  Met twee sproeiers wordt de silage door het doseerapparaat verrijkt met melkzuurbacteriën en kwalitatief extra verbeterd.
  De doseereenheid van het inkuilmiddel kan voor zuren van verschillende viscositeit worden gekalibreerd. Door het kijkglas en via het display behoudt de chauffeur het overzicht over de hoeveelheid.
  Bestaande uit: 100l-tank, 2-punts-afzuiging (volledig legen), LSP junior NK (zuurbestendig), pomp met filter, elektronische debietmeting Dosistar VD 390, 2 sproeiers 0,1 in roestvrijstalen uitvoering.

  Folie- & Netbinding

  De rondebalenpers is standaard uitgerust met folie- en netbinding. Daarnaast is er een dubbele binding voor folie en net.

  Foliebinding

  Het gebruik van mantelfolie biedt wezenlijke voordelen voor de verbetering van de silagekwaliteit:

  • Met mantelfolie worden de balen compacter en zijn beter door de folielagen beschermd. Voorts zorgt de folie voor een extra zuurstofbarrière.
  • De balen kunnen gemakkelijker geopend en gerecycled worden, omdat de mantel- en wikkelfolie samen als afval verwijderd kunnen worden.

  De gebruikelijke mantelfolie en netten kunnen tot een breedte van 1,50 m aangebracht worden. De start van het bindproces vindt automatisch of handmatig plaats. De hydraulisch instelbare remrol zorgt bij het gebruik van net en folie steeds voor strak gewikkelde balen. De remdrukken en het aantal lagen worden direct via de besturing ingesteld.

  Dubbele binding - de helft van de tijdd

  De G-1 zet met de eerste dubbele binding wereldwijd nieuwe maatstaven voor rondebalenpersen. Bij dit optionele bindsysteem wordt de geperste baal tegelijkertijd door twee netten of door mantelfolies gebonden. Het resultaat: Zowel de bindtijd van de baal als de tijd voor het wisselen van het net resp. van de mantelfolie worden met de helft verkort! Dit is vooral op hectische oogstdagen een wezenlijke verlichting. Als op één dag afwisselend silage-, hooi- of strobalen geperst moeten worden, bestaat de mogelijkheid om de dubbele foliebinding als enkele binding te gebruiken. Hier wordt de dubbele binding voorzien van een rol net en een rol folie.
  Het gebruik van één binding als netbinding en de andere binding als foliebinding wordt via de terminal geregeld. De overbodige stilstandtijd die anders nodig is voor de wisseling van folie naar net, valt weg!

  Aandrijfas

  Ronde balenpers voor berggebieden

  De aandrijfas is verkrijgbaar als extra uitrusting en zorgt vooral op steile hellingen voor extra ondersteuning. Bergop rij je krachtig en ontzie je de bodem, bergaf beschermt de remwerking. De chauffeur kan zich daardoor volledig richten op zijn werk.

  De aandrijfas biedt maximale veiligheid en maximaal comfort op elke helling, bergop en bergaf.

   

  De sensoren in de dissel sturen de bedrijfsmodi aandrijven, neutraal en remmen geheel automatisch. De chauffeur kan zich daardoor helemaal op het werk concentreren en er zeker van zijn dat het systeem maximale tractie bij maximale bodembescherming mogelijk maakt. De chauffeur wordt op het overzichtelijke display constant geïnformeerd over alle relevante parameters.

  De aandrijving vindt hydraulisch plaats via twee radiale plunjer-/wielnaafmotoren. Het overschakelen tussen vooruit en achteruit verloopt automatisch via een signaal van de trekker. De aandrijfkracht met hoeveel procent de aandrijving in de eerste en tweede versnelling moet aandrijven, wordt via de terminal geregeld.
  Bij het bergaf rijden – achteruit of vooruit – wisselt de aandrijving automatisch van de aandrijfmodus naar de hydrostatische remmodus. Om ervoor te zorgen dat de wielen niet blokkeren, wordt het toerental van de beide aandrijfwielen in de gaten gehouden en automatisch bijgesteld. Daardoor zijn de wielen bij het bergaf rijden altijd in beweging (ABS).
  Bij het rijden over de weg worden de radiale plunjermotoren automatisch mechanisch ontkoppeld en gaan over op de vrijloop (geen mechanische weerstand).

  Aandrijving

  Het gedeelde aandrijfconcept van GÖWEIL zorgt voor een soepele werking van de "Automatic Flow Control" (AFC) en garandeert een bijzonder hoge doorvoersnelheid.

   

  Geen stilstand!

  Het via de aftakas naar de hoofdaandrijving overgebrachte vermogen wordt verdeeld over de aandrijfkettingen van de rotor en de pick-up en van de perskamer en wordt door twee nokkenschakelkoppelingen beveiligd. De koppelingen worden m.b.v. de ISOBUS-programmabesturing bewaakt.
  Als de nokkenschakelkoppeling van de rotor reageert, omdat zich een vermeerde voerhoeveelheid in het transportkanaal bevindt, opent de hydraulische zwenkbodem zich volledig automatisch. Zodra de rotor weer draait, wordt het overtollige voer ongehinderd naar de perskamer geleid. De zwenkbodem sluit dan vanzelf en het persproces gaat ongehinderd door.
  Als de nokkenschakelkoppeling reageert, die voor de perskamer verantwoordelijk is, gaat de achterklep automatisch een paar centimeter open en kan de baal ongehinderd gestart en gebonden worden.
  Met het aandrijfconcept van GÖWEIL is een soepel werkverloop gegarandeerd.

  Uitstekende prestaties door uiterst stevige aandrijfkettingen

  Basisvoorwaarde voor een soepel functionerend aandrijfconcept zijn hoogwaardige componenten. Voor de hoofdaandrijving alsmede de aandrijving van pick-up en rotor zijn in de machines van de nieuwe generatie nogmaals groter bemeten kettingen toegepast die het aandrijfsysteem aanzienlijk versterken. De levensduur wordt daardoor wezenlijk verlengd en de bedrijfskosten worden tot een minimum gereduceerd.

  Stabiele rollagers

  Alle persrollen zijn voorzien van 2 rijen stabiele en duurzame pendelrollenlagers met een diameter van 60 mm. Bovendien zijn de twee aandrijfrollen uitgerust met lagers van 65 mm.

  ISOBUS-Besturing

  Isobus is een internationaal gestandaardiseerd protocol dat voor de communicatie tussen tractor en aanbouwwerktuigen verantwoordelijk is. Gegevens worden in real time op de terminal in de trekker weergegeven. Van daaruit wordt de machine bewaakt en bestuurd. Door een gestandaardiseerd stekkerverbindingssysteem is alleen nog maar een terminal voor verschillende aanbouwwerktuigen nodig.

   

  GÖWEIL biedt de nieuwe generatie persen standaard met ISOBUS aan. De nieuwe besturing is overzichtelijk vormgegeven en eenvoudig te bedienen. Bovendien zijn op het kleurendisplay meer gegevens te zien. Met het camerasysteem heb je een goed overzicht van het arbeidsproces en de machine.

  Optioneel staan twee GÖWEIL-terminals ter beschikking:

  • 4,3" touch display met 8 knoppen en encoder (draai- & drukschakelaar)
  • 7,0" touch display met 12 knoppen en encoder (draai- & drukschakelaar)

  Natuurlijk zijn de machines compatibel met alle andere voor ISOBUS geschikte ­terminals. Voor tractoren zonder ISOBUS is er optioneel een kabelboom voor ISOBUS-geschikte stroomvoorziening.

  ISOBUS regelt en controleert het complete arbeidsproces volledig automatisch. De bestuurder wordt via het overzichtelijke display geïnformeerd over alle werkstappen van de machine. Alle noodzakelijke werkstappen van de machine kunnen ook handmatig – snel en eenvoudig – via de terminal worden geregeld. 

  Bij de G-1F125 Kombi is het nieuwe bedieningselement met drukknoppen voornamelijk voor onderhouds- en servicewerkzaamheden aan de wikkelaar heel handig. De belangrijkste functies kunnen zo direct bij de machine worden aangestuurd.

  Onderhoud

  De standaard automatische centrale smering is absoluut onderhoudsvriendelijk ontworpen en staat garant voor een lange levensduur van de machine.

  Onderhoudsvrij door centrale smering

  Met het volledig automatische vetsmeersysteem worden alle lagers van de rollen en de rotor voldoende met vet gesmeerd. Het oliesmeersysteem voorziet alle kettingen van de perskamer, de rotor en de pick-up constant van olie. Hierbij wordt de olie gelijkmatig m.b.v. borstels over de kettingen verdeeld.

  Voldoende voorraad

  De grote voorraadtanks voor olie en vet zorgen voor lange onderhouds­intervallen.

  Basisuitvoering

  Met EU-typegoedkeuring

  Load Sensing (kan ook met tractoren zonder LS-pomp worden gebruikt)

  • Curvebaanloze pendel-pick-up
  • DIN harkbreedte: 2,20 m
  • Tandenrijen: 6
  • Tandenafstand: 51 mm
  • Kunststof afstrijker
  • Dubbele-rollen-neerhouder
  • Tastwielen met luchtbanden
  • 6-sterren rotor
  • Hydraulische zwenkbodem
  • Snij-inrichting met 30 messen
  • Snijlengte: 35 mm
  • Hydraulische balkbeveiliging
  • 18 stalen rollen (4 mm), van binnen versterkt (incl. reinigings- & starterrol)
  • 2 rijen pendelrollenlagers
  • Netbinding
  • Hydraulisch instelbare remrol
  • Automatische bewaking
  • Starre dissel

   

  • Enkele as
  • Banden: 500/60-R22,5 FL630 Plus
  • Remsysteem: tweeleiding-drukluchtremsysteem
  • Toerental aftakas: 1000 omw/min
  • AFC – Auto Flow Control: gedeeld aandrijfconcept
  • Overbelastingsbeveiliging met 2 nokkenschakelkoppelingen
  • Kettingen:
   • Hoofdaandrijving perskamer: 24 bu
   • Nevenaandrijving perskamer: 100 HSP
   • Rotor: 80 HSP Triplex
   • Pick-up: 80 HSP
  • Volledig automatische centrale smering voor vet en olie
  • Volledig automatische ISOBUS-programmabesturing (zonder touch display)

   

  Info & Contact

  Technische gegevens (Basisuitvoering)

  Hoogte enkele binding

   
  • zonder zwaailicht: 2.700 mm
  • met zwaailicht: 2.910 mm

  Hoogte dubbele binding

   
  • zonder zwaailicht:: 2.850 mm
  • met zwaailicht: 2.960 mm

  Lengte

  4.735 mm
  Breedte (500/60-R22.5)2.550 mm (standaard banden)
  Breedte (600/50-R22.5)2.750 mm (optionele banden)

  Breedte (710/40-R22.5)

  2.950 mm (optionele banden)

  Breedte met Aandrijfas

  2.690 mm

  Gewicht

  5.580 kg

  Baaldiameter

  1,25 m

   

  Vereiste aansluitingen

  Load Sensing aansluiting (voor LS-gebruik) of een drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de rondebalenpers

  Elektrische voeding van de machine via ISOBUS-stekker of via de meegeleverde kabelboom

  7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werklamp

   

  Benodigd vermogen voor het trekvoertuig

  Olie

  vanaf 80 l/min bij 200 bar
  optimaal: vanaf 105 l/min bij 200 bar

  Benodigd vermogen

  minimaal 120 kW

   

  Extra uitrusting

  De breedte verandert naar 2.770 mm | Met Aandrijfas: De breedte verandert naar 2.890 mm

  De breedte verandert naar 2.970 mm

  Met de balenhelling wordt de baal buiten het zwenkbereik van de achterklep afgeworpen. Het is niet nodig om de machine achteruit te zetten.

  Maakt het afwerpen van balen op hellingen makkelijker

  2 camera’s voor de bewaking van de binding en het afwerpen van balen, incl. kleurenbeeldscherm

  De baal wordt tegelijk door twee netten of mantelfolie gebonden.
  Daardoor wordt de bindtijd van de baal met de helft verkort.

  Hydraulische knikdissel met twee dubbelwerkende cilinders

  Hydraulische knikdissel zorgt voor optimaal rijcomfort

  • Hydraulische aandrijving bergop
  • Automatische remfunctie bergaf
  • ABS-systeem
  • Automatische regeling
  • Parameters instelbaar op de terminal

   

  Uitsluitend in combinatie met banden 500/60-R22,5 en 600/50-R22,5

  met 8 knoppen en encoder

  met 12 knoppen en encoder

  Kabelboom is nodig als ISOBUS niet op de tractor aanwezig is

  2 camera’s voor de bewaking van de binding en het afwerpen van balen, incl. kleurenbeeldscherm

  • 100l-tank
  • 2-punts afzuiging (volledig legen)
  • pomp met filter,
  • elektronische debietmeting
  • 2 sproeiers 0,1 in roestvrijstalen uitvoering

  Bestaat uit persluchtslang en persluchtpistool en dient voor de reiniging van de rondebalenpers. Uitsluitend in combinatie met persluchtremsysteem!

  Er staat een grote keuze aan trekoogvarianten ter beschikking

  Alle Trekoogvarianten