Verklaring over de Gegevensbeschmering

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website of onze vormen is Göweil Maschinenbau GmbH. De gegevens van GÖWEIL Maschinenbau GmbH vindt u in het colofon.

 

Gegevensbescherming

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover er op onze sites persoonsgegevens worden gevraagd (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres), gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op een vrijwillige basis.

 

Gegevensbescherming Coördinator

Onze gegevensbescherming coördinator is te bereiken op:

GÖWEIL BNL BVBA
Gegevensbescherming Coördinator
Mercatorstraße 14
4780 Sankt-Vith

Tel.:  080 340 31
E-Mail: office@goeweil.be

 

Opdrachtverwerker, ontvanger

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de ondersteuning van opdrachtverwerkers die ons bij de voorziening van de diensten ondersteunen (bijv. webhosts).
Deze opdrachtverwerkers zijn verplicht tot de strikte bescherming van uw persoonsgegevens en mogen uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor de verstrekking van onze diensten.

 

Contactformulier

Contactformulier
Velden:  Aanhef, Voornaam, Achternaam, Firma, Land, E-mailadres, Website, Mobiel telefoonnummer, Vast telefoonnummer, Straat, Postcode, Plaats, Bericht

Folder aanvragen:
Velden: Wens informatiemateriaal, Aanhef, Voornaam, Achternaam, Firma, Straat, Postcode, Plaats, Land, Taal, E-mailadres, Website, Mobiel telefoonnummer, Vast telefoonnummer, Bericht

Na het verzenden van het contactformulier volgt de verwerking van uw ingevoerde persoonsgegevens door een functionaris volgens de wet op gegevensbescherming met als doel de verwerking van uw verzoeken op basis van uw toestemming middels het verzenden van het formulier.
Er is geen wettelijke of contractuele verplichting tot de verstrekking van persoonsgegevens. Het niet verstrekken heeft alleen tot gevolg dat uw verzoek niet wordt ingediend en dat wij dit dan ook niet kunnen verwerken.
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijke melding, zonder dat dit de legaliteit van de reeds uitgevoerde verwerking beïnvloedt op basis van deze herroeping.

Oops, an error occurred! Code: 20240422151145d1e36991

Server Log File

Deze website verwerkt op grond van het doorslaggevende legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke (technische beveiligingsmaatregelen), de volgende persoonsgerelateerde gegevens in een server-logbestand voor het monitoren van de technische werking en om de bedrijfszekerheid van de webserver te verhogen:

  • IP-adres

  • Browser

  • Tijd en datum van de serveraanvraag

  • Het gebruikte besturingssysteem

Er worden alleen gepseudonimiseerde IP-adressen van de bezoekers van de website opgeslagen. Als het werkelijke IP-adres van een bezoeker bijvoorbeeld 123.123.123.123 is, wordt op webserverniveau dit IP-adres veranderd in 123.123.123.XXX, waarbij XXX een willekeurige waarde is tussen 1 en 254. Het creëren van een referentie naar een bepaalde persoon is niet meer mogelijk.

 

Hoe lang worden logbestanden opgeslagen:

Mailserver-log: Bewaartermijn is 2 maanden

Apache-log: 2 maanden

Back-ups: Worden in versleutelde vorm 10 dagen bewaard

 

Uw rechten

U hebt het recht op informatie over, correctie, verwijdering en de beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover er een gerechtelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens uw toestemming of in een met u afgesloten overeenkomst bestaat, hebt u bovendien het recht op gegevensoverdracht. U hebt het recht op intrekking van een eventueel gegeven toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens wordt hierdoor niet beïnvloed tot de intrekking. U hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met als doel direct marketing. In het geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt met als doel direct marketing.
Verder hebt u het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, Oostenrijk, dsb@dsb.gv.at).