Tips voor een optimale opslag van balen

Niet alleen de juiste verwerking van voeder tot balen is doorslaggevend voor de kwaliteit, ook de wijze, waarop deze balen worden opgeslagen, speelt een belangrijke rol.

In principe dienen balen op een schone, rechte en harde ondergrond te worden opgeslagen om te voorkomen dat deze gaan schuiven of vervormen. Hiervoor hebben zich telkens weer oppervlakken bewezen die bijv. met zand of rubberen matten zijn afgedekt.
Het is aan te bevelen om de ronde balen op de kopse kant te leggen, omdat aan die zijde de verpakking het sterkst is. Om schimmelvorming door condenswater te voorkomen, dient er tussen de afzonderlijke balen een ruimte te worden gelaten van ongeveer 5-10 cm.
Bij vormvaste balen kunnen maximaal drie balen op elkaar worden gestapeld. Zachtere balen dienen altijd in de bovenste rij te worden geplaatst, omdat deze anders door het gewicht vervormd kunnen raken resp. de folie door uitrekken kan scheuren.

Knaagdieren, vogels en andere vijanden

Om de balen tegen beschadigingen van muizen, vogels of andere wilde dieren te beschermen, zijn er de meest uiteenlopende trucjes.
Belangrijk is om tussen de balen kleine gangetjes te laten, zodat de muizen zich niet kunnen nestelen in de balen. Beschadigingen door vogels en hun klauwen kunt u tegengaan met een net dat bijv. met autobanden op afstand tot de silobalen wordt gehouden.
Als de balen op het erf worden opgeslagen, moet er altijd op worden gelet dat deze zo worden geplaatst dat de balen niet per ongeluk met de tractor of andere machines worden getoucheerd. Mochten er desondanks eens gaten worden ontdekt, dan dient de baal direct met speciale lijm te worden geplakt om te voorkomen dat er lucht bij de baal komt.

Voorzichtig bij wateren

Het kan ernstige gevolgen hebben als silobalen in de buurt van een beek of andere wateren worden opgeslagen.

Mocht er hoogwater ontstaan, dan drijven deze door de lagere dichtheid dan water gewoon weg. Hierdoor kunnen niet alleen afvoeren en versmallingen verstopt raken, zodat het waterpeil nog sneller stijgt, maar het kan ook ernstige schade aan voorwerpen veroorzaken of zelfs mensenlevens in gevaar brengen.

Bovendien zijn de balen daarna meestal ernstig beschadigd en is het voer onbruikbaar geworden.

+ De balen zijn voorbeeldig afgedekt met een net.

- Alle balen dienen staand te worden opgeslagen.

- Tussen net en balen moet nog een beetje afstand worden gecreëerd.

De harde ondergrond is optimaal.

- De balen dienen staand en niet liggend te worden opgeslagen.

+ De balen worden staand opgeslagen.

- De afstand tussen de balen is te klein.

- Er is geen harde ondergrond gekozen.

Te veel balen bovenop elkaar.

Hebt u nog meer tips voor de opslag van balen of foto's van goed opgeslagen balen?

Dan nemen wij deze graag op in de bijdrage.

U kunt uw tips of foto's sturen naar  marketing@goeweil.com »