Recycling van agrarische stretchfolies

In het vorige deel van onze serie over agrarische stretch- en mantelfolies ging het over een juiste opslag van folierollen vóór het maken van kuilvoerbalen. Dit artikel gaat nu over wat te doen met de verbruikte agrarische folies nadat de kuilvoerbalen aan de dieren zijn gevoerd.

 

Folierecycling

De landbouw is een branche die nauw verbonden is met de natuur, waarin het bezig zijn met (materiaal-)kringlopen een centraal element vormt. Zo worden beperkte hulpbronnen, zoals grond en milieu ontzien en daarbij hoogwaardige levensmiddelen geproduceerd. Het hernieuwde gebruik van de verbruikte agrarische folies door kunststofrecycling, dus het toevoeren aan (recyclebare) materiaalkringlopen, is daarom zinvol.

Volgens de huidige stand is recycling de meest geschikte vorm van afvalverwijdering van folies.

Belangrijk voor de verwerking en het hergebruik van grondstoffen is een scheiding op soort van de te recyclen materialen. Zo moeten de voor de kuilvoerbalen gebruikte kunststoffolies grof worden gereinigd en gescheiden van de balennetten worden ingezameld.

Göweil-klanten die met onze persen met mantelfoliebinding rijden, hebben hier een voordeel: bij het opensnijden en voeren van de balen ontstaat slechts een soort afval - het sorteren in folie- en netafval is zodoende niet nodig.

Het inzamelen van de verbruikte materialen kan of in een container op het eigen bedrijf of op centrale inzamelplekken meestal op vaste data alsmede door uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf plaatsvinden. Over het algemeen wordt het te recyclen materiaal op gewicht of verpakkingseenheid (bv. zak of big bag) afgerekend.

 

Hoe werkt het proces van folierecycling?

De gescheiden ingezamelde fracties worden in de recyclinginstallaties eerst meervoudig gereinigd. De eigenlijke verwerking volgt vervolgens in verschillende stappen:

  • Eerst vindt een grove verkleining in 60-80 mm grote delen plaats via een shredder.

  • Daarna doorlopen deze foliedelen een steeds fijner wordende sortering via afscheider, windkanalen en waterbaden.

  • Na een verdere verkleining blijven slechts noch zo zuiver mogelijke soorten kunststof-flakes in een grootte van minder dan 40 mm over. Deze worden dan versmolten en tot granulaten geperst (geëxtrudeerd).

 

Wat gebeurt er met het recyclingmateriaal?

De granulaten vormen de uitgangsmaterialen voor recyclingproducten, zoals plastic tassen, afvalzakken alsmede gegoten onderdelen (bv. markeringspalen), folies voor verpakkingen en vele andere producten.

Sommige foliefabrikanten gebruiken de granulaten voor hun bio- resp. eco-productlijnen en produceren agrarische stretchfolies en folies voor de tuinbouw en groenteteelt uit tot 100% gerecyclede kunststof.

Interessant is misschien nog dat lichte en vooral transparante folies beter te recyclen zijn dan donkere folies. Het verwerkte granulaat is door de flexibiliteit in kleur van de recyclingproducten gewoonweg veelvuldiger te gebruiken.

Waar kan ik mijn kunststoffolies recyclen?

Informeer het beste naar initiatieven voor het inzamelen en hergebruik van de wikkel- en mantelfolies in uw land resp. uw regio.

Veel foliefabrikanten delen via financiële ondersteuning van dergelijke recyclinginitiatieven in de kosten van de afvalverwijdering. Zo hebt u bij de aankoop van de folies reeds een deel van de recycling gefinancierd en worden later lagere kosten per ton van het ingezamelde folieafval aan u in rekening gebracht dan bij het gebruik van een folie, waarvan de fabrikant niet deelneemt aan het initiatief. Bovendien zijn de folies meestal niet duurder.

Nationale initiatieven zijn bv. Farm XS in Engeland, ERDE in Duitsland, Plasback in Nieuw-Zeeland en Australië, RESI in Zwitserland of Cleanfarms in Canada.

Binnen de EU is in 2018 de Circular Plastics Alliance opgericht. Een internationale vereniging met het doel de Europese markt voor kunststofrecycling te bevorderen.

Dit heeft bv. in Frankrijk ertoe geleid dat door middel van milieubijdragen, die over verkoopprijzen van nieuwe kunststofproducten worden geheven, het terugvoeren van de kunststoffen naar een recyclingkringloop wordt bevorderd.

 

Alternatieven voor het recyclen van de kunststoffolies

Zoals reeds vermeld, is recycling momenteel de meest geschikte vorm van afvalverwijdering. Voor de volledigheid willen wij echter ook twee andere mogelijkheden vermelden.

 

Thermische verwerking van de silofolies

Thermische verwerking is de verbranding van het kunststof in warmtekrachtcentrales. Hierbij wordt de uit polyethyleen bestaande folie als alternatieve brandstof voor fossiele brandstoffen, zoals olie of kolen gebruikt. Zuivere PE-kunststoffen produceren hierbij zeer hoge temperaturen.

De kosten voor de afvalverwijdering zijn regionaal zeer verschillend. In sommige landen is de vraag naar folie als alternatieve brandstof groot, waardoor er geen of slechts lage tarieven worden berekend. Op andere plekken is er geen aanvoer naar een verbrandingsinstallatie of is dit gewoonweg duurder.Veel landen staan het verbranden van dergelijk afval inmiddels niet meer toe, en dus blijft er de mogelijk van folierecycling.

 

Biologisch afbreekbare alternatieven:

Door de veranderende maatschappelijke eisen en groeiende kennis van de plastikproblematiek ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Onderzoekers van meerdere landen houden zich al langer bezig met biologisch afbreekbare alternatieven voor agrarische folies.

In de tuinbouw en de groenteteelt zijn er reeds toepasbare oplossingen voor onkruidonderdrukking of vervroeging van culturen door middel van biologisch afbreekbare folies.

Op het gebied van de voerconservering zijn de biologische alternatieven op dit moment door de hoge productiekosten nog niet concurrerend.

De onderzoeksresultaten zijn echter veelbelovend: zo zijn bv. folies ontwikkeld uit polymelkzuur, waarvan de UV-bestendigheid, de weerstand tegen materiaalbeschadiging en gasondoordringbaarheid goed kan meedoen met de gevestigde polyethyleenfolies.

Het conflict bij de doestellingen in het gebruik van biologisch afbreekbare folies ligt daarbij voor de hand:

Het foliemateriaal moet aan de ene kant vlot en volledig vergaan. Tegelijkertijd moet het materiaal echter voldoende bestand zijn tegen de conservering en opslag van de met veel moeite geproduceerde kuilvoerbalen.

 

Wilt u nog meer te weten komen over fabricage, werking en basiskennis uit het brede veld met agrarische folies? De meest gestelde vragen over stretch- en vervangende netfolies beantwoorden wij in het tweede deel van onze folieserie. Naar het eerste deel van onze serie over een juiste opslag van de folierollen gaat u hier.

 

Vragen over een juist gebruik van de folies in GÖWEIL-wikkelmachines, persen en pers-wikkelcombinaties beantwoordt ook graag ons internationale verkoopteam.

 

Contactpersoon zoeken