Titelafbeelding

Ronde kuilvoerbalen of sleufsilo?

Ideale persdichtheid zorgt voor hoge kwaliteit

 

De als vanouds beproefde sleufsilo of de modernere ronde balen? Een vraag die niet zomaar beantwoord kan worden. Vaak wordt het argument van de hogere kosten van de silagebalen aangehaald. Of de eindafrekening zo eenvoudig is, gaan we hier onderzoeken. Met dit artikel willen wij proberen om een beetje licht in de duisternis te brengen.

Algemene factoren voor hoogwaardig kuilvoer

 • Kwaliteit van het geoogste materiaal: Vroeg gemaaid materiaal is altijd hoogwaardiger dan later gemaaid materiaal.

 • Maaihoogte: Vervuiling met aarde bij een te lage maaihoogte vermijden.

 • Keren en zwaden: Gelijkmatig keren en een goed zwad zijn zeer doorslaggevend voor de kwaliteit.

 • Verdichten: Het doel is zo weinig mogelijk zuurstof in het voer te hebben, zodat de gewenste melkzuurvergisting goed van start kan gaan.

 • Folie: Hoge kwaliteit met betrekking tot rekbaarheid, doorstootsterkte en zuurstofdoorlatendheid. Meer over het onderwerp vindt u in ons artikel FAQ Agrarische stretchfolie

 • Opslag: Of op een hoop in een sleuf of als baal op de kopse kant gelegd (daar is de verpakking het sterkst) en 5-10 cm ruimte tussen de ronde balen. In ons blog hebben wij enkele tips voor een optimale balenopslag voor u samengevat

Een overzicht van de methoden

Bij beide methoden moet rekening worden gehouden met de eersten drie algemene punten. Daar wordt de basis gelegd voor een hoge kwaliteit.

 

Sleufsilo:

Bij de sleufsilo is een precies op elkaar afgestemde procesketen van zwaden-hakselen-transport-walsen vereist. Hiervoor zijn medewerkers en techniek vereist die in de betreffende stappen in elkaar overgaan. Een vastgelegde locatie, meestal bestaande uit een betonnen plaat met zijwanden, wordt voor het inkuilen gebruikt. Voor de verdichting is veel ruimte voor aan- en afvoer nodig. De kans op verontreiniging door de machines is hoog. Voldoende afname in de silo is belangrijk om nagisting resp. schimmel in het voer te voorkomen. Een ander belangrijk punt is het afdekken met folie zonder machines, handmatig. Hiervoor is in de praktijk veel kracht en kennis nodig om geen fouten te maken en om uiteindelijk het gistingsproces en de houdbaarheid niet in gevaar te brengen.

 

Ronde kuilvoerbalen:

De organisatie voor het werken met de rondebalenpers is totaal anders. De opslagmogelijkheden zijn flexibel en kunnen jaarlijks aangepast worden. Met pers-wikkelcombinaties, zoals bv. de G-1 F125 Kombi of de LT-Master, wordt het werk ter plaatse gedaan en pas daarna worden de balen afgevoerd. Bij ronde balen gaat het om zo min mogelijk lucht in de baal, vormstabiliteit en tot slot nog om de opslag. Dat betekent: De buitenste laag van de baal moet liefst stevig zijn, zodat het vocht niet kan binnendringen. De kern daarentegen moet, bij iets vochtiger hooi, de mogelijkheid tot lichte nadroging bieden. Bij een zeer ongelijkmatige verdeling van de persdichtheid kan er ook vervorming en verslechtering van de opslagstabiliteit ontstaan. De opslag vindt het beste op de kopse kant plaats, want daar is de folie het sterkst.

Waarom is de persdichtheid zo belangrijk?

Om een goede, gelijkmatige en stabiele voerkwaliteit te bereiken, is de verdichting doorslaggevend voor het kuilvoer. Als niet voldoende wordt verdicht, ontstaan er verliezen tot een totaal bederf. Het bewaringseffect dat door de melkzuurgisting ontstaat, gebeurt uitsluitend door luchtafsluiting.

Hoe kan de ideale persdichtheid worden bereikt?

Voor een verdichting in de sleufsilo zijn minimaal drie ritten nodig. Er is een bandendruk van 2-3,5 bar nodig alsmede een bepaalde laagdikte. Er mag niet te snel over de kuilvoerlaag gereden worden. Met de verdichting moet direct begonnen worden. Het punt, waarop de ideale verdichting is bereikt, mag niet overschreden worden. Continue verdichting door een wals tijdens het inkuilen is hier belangrijk. Daar hoort het gewicht van het voertuig ook bij, net als de tijdsduur van de uitgeoefende druk. De banden mogen niet te breed zijn, de bandenspanning moet hoog zijn.

Bij de rondekuilvoerbalen vinden de bovenstaande punten met een pers resp. een pers-wikkelcombinatie in één arbeidsgang plaats. Door verfijnde techniek wordt het ideaal in een handomdraai bereikt.

Wat zijn de voordelen van de beide methoden?

Ronde kuilvoerbalen:

 • Door de verfijnde techniek bespaart de boer op verdere arbeidskrachten

 • Hogere flexibiliteit

 • Effectieve en directe verdichting van het voer direct ter plaatse

 • Zeer snelle luchtuitsluiting bij de pers-wikkelcombinatie

 • Er gaat niets verloren bij het kuilvoer

 • Geen kans op broei

 • Besparing van kuilvoerruimte

 • Makkelijk te transporteren

 • Verschillende oogsttijdstippen van de verschillende velden

 • In jaren met voerschaarste kunnen de ronde balen makkelijk aan collega's verkocht worden zonder een grote silo te moeten openen

 • Minder vuil in het voer

Sleufsilo:

 • Bij samenwerking tussen bedrijven ontstaat een hoge slagkracht

 • Mogelijkheid tot inkuilen van meerdere weiland- en veldvoermaaisels

 • Voeraanbod bij verschillende maaisels in de silo zeer breed

Voeren

Een ander onderwerp is het voeren, resp. het uitkuilen. Ook hier is het zinvol om beide methodes te vergelijken. Het risico op broei is een belangrijke punt, net als schimmelvorming na het uitkuilen. Beide risico’s vallen bij ronde silagebalen weg en kunnen absoluut in de sleufsilo bij te weinig verdichting of slechte afdekking gebeuren. Dat is van invloed op de voedselopname, omdat de voerkwaliteit minder wordt. Hierdoor wordt de gezondheid van het dier mogelijk in gevaar gebracht. In zijn geheel kan het gevolg dan ook een vermindering van de melk- resp. vleesproductie zijn.

De officiële aanbeveling wat afname in de sleufsilo betreft ligt bij 1 m per week in de winter en 2-3 m per week in de zomer. Hierbij gaat een grote hoeveelheid voer verloren. Deze verliesfactor vervalt bij de kuilvoerbalen. Het voer is altijd vers.

Bij het persen kan op de voor het bedrijf aangepaste grootte van de balen worden ingespeeld. Het voeren naar behoefte kan via beide systemen plaatsvinden. Met de sleufsilo via het inkuilen van verschillende maaisels en bij de ronde balen via verschillende afzonderlijke persbeurten en baalgroottes.

Overzicht - vergelijking van de voordelen van kuilvoerbalen of sleufsilo

(onder optimale omstandigheden)

 

+ = im Vergleich besser  - = im Vergleich schlechter

Onderwerp

Sleufsilo

Ronde balen

 

Benodigde manuren voor dit proces

 

-

+

Benodigde trekkers voor dit proces

 

-

+

Broei, schimmelvorming en voerkwaliteit

De kans op broei en schimmelvorming en daarmee de verslechtering van de voerkwaliteit is bij de sleufsilo waarschijnlijker.

 

-

+

Verdichting met betrekking tot tijd/kwaliteit

Verdichting bij de ronde silagebalen = minder tijd nodig. De gewenste kwaliteit is sneller bereikt.

 

-

+

Benodigde ruimte voor opslag

 

-

+

Kleine oppervlakken oogsten

 

-

+

Maaisels met geringe opbrengst

 

-

+

Kosten van het totale proces

 

-

+

Verkoop van het kant-en-klare kuilvoer (in balen)

 

-

+

Totale procesketen

 

-

+

Voeren naar behoefte

De sleufsilo heeft het voordeel dat de mogelijkheid bestaat om verschillende maaisels tegelijkertijd te voeren.

 

-/+

-/+

Weerrisico tijdens de oogst

 

-

+

Sneeuw wegscheppen in de winter

 

-

+

Bouwkundige investeringen

 

-

+

Investeringen machines

 

+

-

Meerdere maaisels weiland- en veldvoer tegelijkertijd

 

+

-

Veiligheid

Elk jaar gebeuren er veel ongelukken bij de opbouw en het werken op de sleufsilo.

 

-

+

Kosten:

Bij een vergelijking van de processen door Agroscope Kompetenzzentrum met betrekking tot 190m3 kuilvoer, (komt overeen met 14 ha graskuilvoer, resp. 3 ha maiskuilvoer) scoren de silagebalen uiteindelijk duidelijk beter. Dat ligt vooral aan de bespaarde investeringen. De investeringskosten voor de sleufsilo (uitvoering 1) zijn twee keer zo groot als die voor de ronde balen (uitvoering 2). Hetzelfde geldt voor de kosten voor de opslagmogelijkheden. Ook hier komt de sleufsilo duidelijk hoger uit. De arbeidsprocessen van het maaien tot aan het inkuilen vereisen bij uitvoering 1 ca. 50 manuren, bij uitvoering 2 slechts ca. 40 manuren.

Een precieze kostenberekening kan echter alleen individueel op het bedrijf afgestemd worden gemaakt.

Conclusie

Grundsätzlich ist ganz klar: wer flexibel sein, einen geringeren Arbeitsaufwand und eine gute, frische Qualität möchte, kann auf die Siloballen aus Gras oder anderen Materialien nicht mehr verzichten. Die Vorteile überwiegen hier ganz deutlich. Kosten, die anfangs höher scheinen, werden gleichzeitig über eingesparte Akh (Arbeitskraftstunden), Verluste durch Vorschub beim Fahrsilo und weniger Lagerraum für die Variante der Presse wieder eingespart. Gleichzeitig kann man in der Landwirtschaft nie pauschale Aussagen machen: die passende Lösung kann immer nur durch Abwägung und Überprüfung der individuellen Gegebenheiten gefunden werden. Die Technik der Press-Wickelkombinationen für die Ballensilage ist inzwischen so präzisiert worden, dass es eine Freude ist zeitsparend und kostengünstig mit wenigen Akh zu arbeiten. 

 

Unsere Rundballenpresse, Press-Wickelkombinationen sowie Rundballenwickler sind die optimalen Helfer für eine qualitative Silage.

Info & Contact