Kwaliteitskuilvoer – zo werkt 't

De melk- resp. vleesopbrengst van runderen en koeien is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het kuilvoer dat aan de dieren wordt gevoerd. Hoe beter het kuilvoer, des te minder krachtvoer is er nodig om dezelfde opbrengst te realiseren. Maar wat is kwalitatief hoogwaardig kuilvoer? En vooral, waar moet ik bij de productie op letten, zodat ik dergelijk kuilvoer uiteindelijk ook kan voeren?

 

Optimaal oogsttijdstip

Vooral bij grote te oogsten percelen kan het een uitdaging zijn om te totale oogst met dezelfde kwaliteit binnen te halen. Voornamelijk de gelijkmatige en optimale verdichting van sleufsilo's is vaak moeilijk te garanderen. Abnormale gisting met verlies van voedingsstoffen is daarbij geen zeldzaamheid.
Bij de productie van kuilvoer in ronde balen heb je het voordeel dat je flexibeler op het geschikte maaitijdstip alsmede op optimale weersomstandigheden kunt reageren.
Daardoor kan van alle percelen de ideale basisvoerkwaliteit worden geoogst.


Meer informatie over dit onderwerp

 

Schoon voer

Een optimale gisting van het kuilvoer kan alleen functioneren als het aandeel ruwe as zo gering als mogelijk is. Om dit te bereiken, moet op de volgende punten worden gelet:

  • Weilandonderhoud

    Weilanden dienen in het voorjaar altijd te worden gesleept resp. geverticuteerd om enerzijds door bodemdieren veroorzaakte oneffenheden (molshopen, woelmuizen, enz.) weg te werken en mestresten te verdelen. Anderzijds wordt daardoor ook de grasnerf belucht, hetgeen een positieve uitwerking heeft op het uitlopen. Poreuze grasnerven dienen bovendien altijd te worden doorgezaaid.

  • Juiste instelling van maaibalk, schudder en zwadmaaier:
    Naast de zorgvuldig gekozen maaihoogte dient vooral op de contactdruk van de machines te worden gelet om eventuele beschadigingen van de bodem te voorkomen.

  • Juiste instelling van de pers (pick-up-instelling)

    De tanden van de pick-up dienen zich op een afstand van ongeveer 3 cm tot de harde bodem te bevinden en mogen de aarde niet raken.

 

Gehalte droge stof

Een andere belangrijke factor is de mate van voordroging. Voor melkkoeien ligt deze bij gras voor kuilvoerbalen tussen 30 en 40 procent droge stof. Hoe hoger het gehalte droge stof, des te korter dient het voer te worden gemaaid om een nog betere verdichting te realiseren.

 

Gebruik van inkuilmiddel

Als de bovenstaande maatregelen niet of slechts deels worden gerealiseerd (bv. bij een te hoog gehalte droge stof of ook verregend/vervuild kuilvoer), is het gebruik van inkuilmiddel aan te bevelen. Daarvan zijn veel verschillende producten verkrijgbaar, zowel op biologische als ook op chemische basis. Ongeacht welk product wordt gebruikt, dienen daarmee abnormale gisting en naverwarmingsprocessen te worden voorkomen om het kwaliteitsverlies van het kuilvoer te beperken.
Ook voor de rondebalenpers G-1 F125 van Göweil is een doseereenheid voor inkuilmiddel optioneel verkrijgbaar.
Aan de hand van twee sproeiers wordt het kuilvoer door het doseerapparaat verrijkt met inkuilmiddel en daardoor kwalitatief extra verbeterd.

Meer info