Polityka prywatności

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej lub nasze formularze jest Göweil Maschinenbau GmbH. Dane Göweil Maschinenbau GmbH można znaleźć w danych firmy.

Ochrona danych

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.
Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), jest to- w miarę możliwości - zawsze dobrowolne.

 

Koordynator ochrony danych

Nasz koordynator ds. Prywatności można znaleźć na stronie:
GÖWEIL Maschinenbau GmbH
z.H. Datenschutzkoordinator
Davidschlag 11
4202 Kirchschlag bei Linz
Österreich
Tel.:  (0043) (0) 7215 2131-0
E-Mail: office@goeweil.com

 

Podmiot przetwarzający, odbiorca

Przetwarzamy Państwa dane osobowe z pomocą podmiotów przetwarzających, które pomagają nam w świadczeniu usług (np. hosting internetowy).
Podmioty przetwarzające zobowiązują się do ścisłej ochrony Państwa danych osobowych i nie mogą przetwarzać Państwa danych osobowych w żadnym innym celu, niż w celu świadczenia naszych usług.
Przekazywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie dla typowych dla biznesu dostawców usług takich jak np. banki (w przypadku przelewów do Państwa), doradcy podatkowi (jeśli zostaną Państwo ujęci w naszym dziale księgowości), dostawcy usług spedycyjnych (w przypadku wysyłki do Państwa) itp.

 

Formularz kontaktowy

Po przesłaniu formularza kontaktowego dane osobowe wprowadzone przez Państwa będą przetwarzane przez pełnomocnika odpowiedzialnego za ochronę danych w celu przetworzenia Państwa żądania na podstawie Państwa zgody udzielonej przez przesłanie formularza.
Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych. Nieprzekazanie danych osobowych skutkuje tym, że nie możemy przesyłać ani opracować Państwa życzenia.
W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę, wysyłając pisemne zawiadomienie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

Cookies

Plik dziennika serwera

Ta witryna przetwarza następujące dane osobowe w pliku dziennika serwera w celu monitorowania funkcji technicznej i zwiększania niezawodności serwera WWW w oparciu o przeważające uzasadnione interesy osoby odpowiedzialnej (techniczne środki bezpieczeństwa):

  • Adres IP

  • Przeglądarka

  • Godzina i data żądania serwera

  • Używany system operacyjny

Zapisywane są tylko spseudonimizowane adresy IP odwiedzających stronę internetową. Na poziomie serwera WWW odbywa się to standardowo w pliku dziennika zamiast rzeczywistego adresu IP użytkownika, np. 123.123.123.123 jest przechowywany adres IP 123.123.123.XXX, gdzie XXX jest losową wartością od 1 do 254. Utworzenie odniesienia do osoby nie jest już możliwe.

Jak długo są gromadzone pliki dziennika:
Dziennik serwera poczty: Okres dostępności wynosi 2 miesiące
Dziennik Apache: 2 miesiące
Kopie zapasowe: Przechowywane są zaszyfrowane przez 10 dni

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do informacji, poprawiania, usuwania i ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych. O ile podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda lub umowa z Państwem zawarta, mają Państwo również prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do odwołania ew. zgody udzielonej na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych aż do momentu odwołania. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W przypadku sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Austriacki Organ Ochrony danych - Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at).