Auch bei der Fronthydraulik kann der DTR verwendet werden.

Widły do bel okrągłych podwójne dla dwóch owiniętych bel
DTR | Rama Transportowa Podwójna

Podwójna rama transportowa jest tak skonstruowana, żeby można było zbudować widły transportowe do dwóch bel okrągłych BTGME lub BTGHA za pomocą kilku ruchów na ramie transportowej. Z jednej strony mocuje się widły transportowe bel, a z drugiej strony montuje się hydrauliczny wózek transportowy przemieszczany na wysokości. Z ich pomocą mogą być jednocześnie transportowanedwie bele okrągłe o średnicy maks. 1,60 m.

Wyposażenie podstawowe

Bez wideł transportowych do bel BTGME/BTGHA

Informacje i Kontakt

Dane techniczne (wyposażenie podstawowe)

Długość:

450 mm

Szerokość:

2 440 mm 

Wysokość:

1 130 mm

Ciężar (bez wideł bel):

218 kg

Maks. ciśnienie robocze:

200 bar

Masa beli: 

maks. 3.000 kg

Srednicy bel:maks. 1,60 m

Wymagane przyłącza

Przyłącze hydrauliczne dwustronnego działania

 

Możliwe zaczepy

Adapter trójkąta Weiste kat. II

Inne zaczepów - na zapytanie
Warianty mocovania