Mit der BTGHA können gewickelte Ballen schonend und einfach transportiert werden.

Widły do bel okrągłych ze stawiaczem
BTGHA | Widły Transportowe Dla Bel Okrągłych

Transportowe widły do bel okrągłych zostały opracowane do transportu i specjalnie do stawiania nieowiniętych i owiniętych bel okrągłych o średnicy od 1,00 - 1,80 m. Bele można w ten sposób delikatnie odtransportować lub odłożyć czołowo i składować.
Odblokowanie rur przechylnych dla funkcji stawiania przeprowadzane jest przy pomocy dwóch siłowników hydraulicznych.

Wyposażenie podstawowe

Informacje i Kontakt

Dane techniczne (wyposażenie dodatkowe)

Długość:

1 350 mm

Szerokość:

1 140 mm 

Wysokość:

970 mm

Ciężar:

136 kg

Maks. ciśnienie robocze:

200 bar

Masa beli:maks. 1 500 kg
Srednicy bel:1,00 - 1,80 m

Wymagane przyłącza

przyłącze hydrauliczne pojedynczego działania

 

Możliwe zaczepy

Adapter trójkąta Weiste kat.

Inne zaczepów - na zapytanie
Warianty mocovania

Wyposażenie dodatkowe

Zakres otwarcia jest regulowany płynnie za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych.
Konieczne przyłącze hydrauliczne podwójnego działania