pl

Wybierz swój język / swój kraj

Szwajcaria

goeweil-ag.ch

 Niezawodnie funkcjonująca folia to warunek kwalifikowanego kiszenia.

Prawidłowe przechowywanie folii

W efektywnym procesie zakiszania w belach okrągłych i prostopadłościennych staje się - obok wysokiej jakości paszy, niezawodnej techniki zbioru i rozważnego obchodzenia się z gotową belą - istotne jeszcze coś więcej: Niezawodnie funkcjonująca folia do owijania.

Obok indywidualnych właściwości technicznych, jakie posiada każda folia owijająca i okrywająca, także prawidłowe magazynowanie rolek folii przyczynia się do sprawnie funkcjonującego przebiegu procesu pracy i efektywnego procesu zakiszania pełnowartościowej paszy podstawowej.

Kluczowe kwestie w magazynowaniu rolniczych folii rozciągliwych

Poniżej przytoczono niektóre, ogólne wymagania dotyczące przechowywania rolek foliowych. Godne polecenia jest dodatkowe zaznajomienie się ze szczególnymi wymaganiami poszczególnych wytwórców zakupionej folii okrywającej lub rozciągliwej oraz przestrzeganie zaleceń zamieszczonych na naklejkach palet lub etykietach pojedynczych rolek względnie kartonów z rolkami.

 

1. Składowanie na stojąco

Zwinięte rolki muszą być przechowywane w pozycji pionowej, najlepiej na paletach i - aż do momentu ich wykorzystania - w pierwotnym opakowaniu zbiorczym. Rolki przechowywane na leżąco lub składowane w stertach mogą ulec deformacji i stracić wyważenie masy. Powstałe niewyważenie, jak również możliwe deformacje krawędzi lub uszkodzenia wrażliwej na uderzenia powierzchni folii prowadzą w rezultacie do zakłóceń przebiegu procesu owijania, a w skrajnym przypadku do zniszczenia folii. Jeżeli dany wytwórca zamieścił na etykietach paletowych konkretne wskazówki dotyczące składowania, można nienapoczęte, oryginalnie zapakowane palety układać jedną na drugiej.

 

2. Miejsce magazynowania

Składowanie powinno odbywać się w osobnych pomieszczeniach wolnych od chemikaliów jak nawozy, środki ochrony roślin lub oleje mineralne, ponieważ takowe przyspieszają degradację międzywarstwowego kleju folii i samej folii. Dane wytwórców, dotyczące zalecanych temperatur w miejscu przechowywania zawierają się w zakresie od 5 °C do 40 °C, przy czym duże wahania temperatury oraz temperatury ekstremalne mogą znacznie obniżyć jakość folii. Z tych też powodów składowanie długoterminowe powinno odbywać się z dala od źródeł ciepła i w miejscach zabezpieczonych przed mrozem, co zapewnia zachowanie elastyczności i przyczepności potrzebnej przy przeprowadzaniu następnych prac wymagających użycia folii, składającej się notabene z wielu warstw polietylenowych.

 

3. Wałek kartonowy, czy z tworzywa?

Rodzaj materiału wałka, na który nawinięta jest folia, nie ma żadnego znaczenia dla składowania rolek. Sprasowane wałki kartonowe są w najwyższym stopniu odporne na wilgoć. Nawiasem mówiąc, tak czy inaczej, generalnie zaleca się przechowywanie folii w miejscu suchym.

 

4. Promieniowanie UV

Zarówno podczas składowania rolek, jak i później - gotowych balotów odporność folii na promienie UV odgrywa niebagatelną rolę. Rolki folii nie powinny być nigdy magazynowane w pełnym słońcu, gdyż w następstwie tego klej sklejający poszczególne warstwy folii ze sobą traci swoje właściwości gazoszczelne i klejące.

Gotowe, owinięte bele kiszonki powinny przynajmniej przez 12 miesięcy zachować odporność na promieniowanie UV, przy czym dwa kolejne sezony letnie na miejscu o dużym nasłonecznieniu mogą stać się już problematyczne; substancje dodatkowe stosowane w produkcji folii zaczynają ulegać rozkładowi. W tym kontekście poświęcić należy należytą uwagę na zalecenia podane przez wytwórcę danego produktu.

Także przy wyborze taśmy klejącej do naprawy dziur i uszkodzeń w folii na belach kiszonki należy zwrócić uwagę na odporność na promienie UV.

 

 

Ponadto, krajowe znaki jakości jak np. „NF“ we Francji, „SP“ w Szwecji lub „DLG geprüft“ w Niemczech świadczące o zachowaniu wysokich standardów jakościowych mogą także służyć jako pomoc przy wyborze stosownego produktu na bogatym w oferty rynku.

Wielu z producentów daje, przy poprawnym przechowywaniu, trzy, niektórzy z nich - nawet pięć - lat gwarancji na poprawną funkcjonalność folii.

Podstawowe informacje odnośnie rolniczych folii rozciągliwych, ich wytwarzania, możliwości późniejszego usuwania, jak i ich właściwościach o rozstrzygającym znaczeniu - otrzymacie Państwo na czas, przed rozpoczęciem nowego sezonu - na naszej stronie internetowej.

 

Start w nowy sezon z dobrym wyposażeniem technicznym?

Zasięgnij informacji tutaj o naszej bogatej ofercie owijarek.

Wszystkie artykuły >​​​​​​​

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz