Voordroogkuil

Wat u hierover zou moeten weten?

Voordroogkuil is voor sommige boeren reeds een interessante variant voor kuil of hooi. Vooral voor paarden en kleine herkauwers, zoals schapen, geiten of ook wild is deze vorm van voer geschikt.

 

De productie van voordroogkuil mag echter zeker niet worden onderschat. U zou dit ook alleen dan moeten proberen, als u zich bij het normale kuil al zeker voelt. Bij de productie van voordroogkuil wordt vaak gebruik gemaakt van raaigrasvoorraden. Deze zijn vooral voor paarden beter verteerbaar. In combinatie met het voordroogkuilproces worden bovendien lage gehaltes fructaan behaald, hetgeen de spijsvertering van de dieren bovendien positief beïnvloedt.

Voordroogkuil onderscheidt zich van het conventionele kuilvoer door het hogere gehalte droge stof. Het heeft in principe een ds-gehalte van meer dan 50 %, normaal kuilvoer daarentegen slechts tussen 30 en 40 %.

Waar vooral op moet worden gelet is dat op tijd moet worden gemaaid. Stengelrijk en laat gemaaid voer is voor voordroogkuil niet zo geschikt, omdat de grove stengeldelen een luchtdichte toestand in de voordroogkuilbaal niet toelaten en de lucht schimmelvorming en broei bevordert.

In principe dient men bij voordroogkuilbalen vooral op een hoge verdichting te letten en deze vervolgens met 6-8 lagen folie te omwikkelen.