De balen worden na het persen direct op het veld gewikkeld.

Goed gewikkeld is half ingekuild!

Goed wikkelen is een grote kwaliteitsfactor bij kuilvoerbalen.
Naast de hoge verdichting van het voer dragen ook het juiste materiaal en de kwaliteit van het net resp. van de Bindfolie alsmede de wikkelfolie bij tot een optimaal inkuilresultaat.

 

Net en Bindfolie

Na het persen wordt de verdichte baal door een net of Bindfolie omhuld.
Hierbij dient de gehele breedte van de kuilvoerbaal te worden afgedekt. Het net dient bij voorkeur om de vorm van de baal tot aan het wikkelen te behouden. In principe geldt hier dat dit scheur- en doordrukbestendig moet zijn. Bovendien dient het net een goede structuur te hebben, zodat de netlagen goed in elkaar haken en zodoende de baal stevig bij elkaar kunnen houden.

 

Aanzienlijk compacter en steviger zijn met folie gebonden balen. De voordelen van deze Bindfolie hebben wij reeds in een van onze vorige bijdragen nader toegelicht.
Zie: Bindfolie: De toekomst bij ronde balen?

 

Wikkelfolie

Hoofdtaak van de folie is om voor een optimale luchtuitsluiting te zorgen en zo een perfect vergistingsproces mogelijk te maken. Hiervoor moet de folie de kuilvoerbaal beschermen tegen invloeden van buitenaf, zoals de meest uiteenlopende weersomstandigheden, maar ook tegen dieren of mechanische beschadigingen.
Bij de stretchfolies is er een groot aantal fabrikanten en soorten, de meesten bestaan uit ca. 25 µm dik polyethyleen, waarin een plakmiddel is verwerkt. Om dit plakmiddel vrij te laten komen, moet de folie vooraf 50-70% worden opgerekt. Om ervoor te zorgen dat de folie niet verschuift, dient een overlapping van ca. 50% te worden aangehouden.

 

De foliemarkt biedt inmiddels een groot aantal kleuren aan, maar ook hierover dient goed te worden nagedacht. In veel regio's wordt reeds door de overheid voorgeschreven, welke kleuren in het landschapsbeeld passen en dus gebruikt mogen worden. Wij adviseren om lichte folies te gebruiken, omdat deze het zonlicht beter reflecteren en een te sterke opwarming van het voer voorkomen.
Te hoge temperatuurschommelingen kunnen condens veroorzaken, waardoor het gehalte droge stof daalt en zo de voerkwaliteit nadelig wordt beïnvloed.
Bovendien dient u ook op de UV-bestendigheid van de folie te letten, omdat het UV-licht van de zon het kunststof aantast en dit breekbaar en poreus voor zuurstof kan maken.

Hoeveel lagen net en folie

De gesteldheid van het net resp. van de folie speelt een grote rol voor het aantal benodigde folielagen. Ook de verschillende soorten gewassen oefenen verschillend veel druk op net en folie uit, waardoor ook deze van invloed zijn op het aantal lagen.

 

Als algemeen advies geldt bij graskuilvoer ongeveer 2,5 – 4 netlagen. Hier hangt het ervan af of u met een rondebalenpers of een pers-wikkelcombinatie rijdt.
Stro of materiaal met grove stelen, zoals bv. maïs oefent aanzienlijk meer druk uit op het net, waardoor wij hiervoor tenminste 4 - 5 netlagen adviseren.
Voor de wikkelfolie gelden standaard 6 lagen. Bij vezelig kuilvoer met een hoog gehalte droge stof, zoals bv. bij voordroogkuil dient u naar 8 lagen te gaan.
Denk aan twee extra folielagen, als de baal vaker wordt bewogen en getransporteerd.
Voor een optimaal resultaat is het van belang dat in eerste instantie de richtlijnen van de fabrikant in acht worden genomen en worden opgevolgd.

 

 
Hebt u nog vragen?
Uw persoonlijke contactpersoon adviseert u graag over het onderwerp: Nu contact opnemen