pl
Od jakiegoś czasu dostępnych jest wiele folii do owijania w najróżniejszych kolorach.

FAQ Rolnicza folia stretch

Najczęściej zadawane pytania do tematu folia do owijania i folia okrywająca

 

Co to są rolnicze folie stretch i do czego są używane?

Tak zwane folie do owijania i zastępcze folie dla siatki to rozciągliwe, wytrzymałe na rozerwanie i bardzo cienkie folie, stosowane do konserwowania pasz. Sprasowany w bele plon rolniczy jest - przez owinięcie go folią, której kolejne warstwy zachodzą na siebie - pakowany z odcięciem dostępu powietrza. Tą drogą stwarza się korzystne warunki do efektywnego procesu zakiszania. Powyższy proces przebiega wyłącznie w warunkach obniżonej obecności tlenu i przetwarza węglowodany w kwas mlekowy o właściwościach konserwujących.

 

Z jakiego materiału wytwarzana jest rolnicza folia stretch?

Stosowana na bele kiszonki folia jest wyprodukowana z polietylenu, tworzywa stosowanego najczęściej na całym świecie. Materiałem wyjściowym do jego produkcji jest eten - gaz uzyskiwany z ropy naftowej i gazu ziemnego. Znane są rozliczne odmiany polietylenu o różnej gęstości, charakteryzujące się różnorodnymi właściwościami. Materiał znajduje zastosowanie w produkcji różnorakich opakowań. Także torebki, folie, pojemniki do napojów, środków czyszczących lub kosmetycznych, jak również powłoki wewnętrzne i izolacje przewodów wytwarzane są z polietylenu.

Szerokość, grubość i długość folii do owijania

Najczęściej spotykaną obecnie szerokością dla rolek folii do owijania stanowiącą standard we wszystkich urządzeniach do owijania GÖWEIL do bel okrągłych oraz prostopadłościennych jest 750 mm. Urządzenia do owijania starszej generacji pochodzące od innych wytwórców są eksploatowane przy zastosowaniu folii stretch o szerokości 500 mm.

Grubość folii jest podawana w µ lub mikrometrach, jeden µ odpowiada 0,001 mm. Najczęściej spotykaną na rynku grubością folii to 19 i 25µ.

Folia 25µ może być użytkowana w sposób uniwersalny. Folie o redukowane grubości 19 - 22µ, ale dobrej jakości posiadają z reguły pełnowartościową jakość w zakresie rozciągliwości, wytrzymałości na przebicie i przepuszczalności tlenu. Dzięki pomniejszonej grubości folii rolki posiadają najczęściej większą długość, co prowadzi - przez redukcję częstotliwości wymiany rolek - do oszczędności czasu pracy w porównaniu z folią o grubości standardowej.

W handlu można spotkać folie stretch o długościach 1.500 i 2.200 m w zwoju. Ciężar rolek foliowych świadczy o ich jakości.

Wskazówka: Przed powzięciem decyzji co do stosowania folii konkretnego wytwórcy należałoby przetestować i porównać ze sobą kilka rolek różnego pochodzenia, o identycznej grubości, długości i szerokości.

W wyniku procesu owijania w rolniczą folię stretch bele okrągłe są pakowane z odcięciem dostępu powietrza.

Jaki kolor powinna mieć rolnicza folia stretch?

Folie do owijania są dostępne w wielu kolorach; który z kolorów jest rozwiązaniem optymalnym - zależy od warunków otoczenia.

Najczęściej spotykane folie mają kolor zielony - o różnym odcieniu, czarny lub biały . Niektórzy z wytwórców oferują folie przezroczyste których zaletą jest to, że można rozpoznać na pierwszy rzut oka z jakim rodzajem plonu rolniczego mamy do czynienia, ale również można przy foliach przezroczystych rozpoznać z zewnątrz nieprawidłową fermentację wewnątrz beli, będącą wynikiem uszkodzenia powłoki lub niedostatecznego stopnia zakiszenia.

Od jakiegoś czasu można spotkać folie do owijania w kolorach niebieskim, żółtym, różowym lub liliowym. W regionach o cieplejszym klimacie jasne kolory stanowią pewną zaletę, ponieważ bele owinięte jasną folią nie nagrzewają się tak intensywnie jak bele owinięte folią ciemną, co w rezultacie nie prowadzi do strat składników pokarmowych.

Posiadam w użytkowaniu folię do owijania - czego muszę przestrzegać?

Klej zapewniający dobrą przyczepność kolejnych warstw folii zostaje „uaktywniony” w wyniku poddania folii rozciąganiu (ang. stretch). Rozpowszechnione jest rozciąganie folii o 60-70%. Większe rozciąganie folii nie jest zalecane z powodu powstawania przewężenia wstęgi, czego konsekwencją jest mniejsze zachodzenie warstw folii na siebie. Regularne czyszczenie walców naprężających folię wpływa korzystnie na sprawny przebieg procesu pracy.

Definitywnie powinno się używać wyłącznie nieuszkodzonych rolek folii. Rolniczą folię stretch należy odpakowywać dopiero bezpośrednio przed użyciem.

Ponadto należy zwrócić baczną uwagę na dokładne ustawienie noży i na równe obcinanie wstęgi folii.

W podwyższonych temperaturach powietrza może dochodzić do zrywania folii, ponieważ zarówno rozciągliwość, jak i wytrzymałość folii na rozerwanie jest zależna od temperatury. Stosowanie folii w czasie deszczu może również negatywnie wpływać na przyczepność poszczególnych warstw folii.

Podczas naciągania folii „uaktywnia się” klej.

Ile warstw folii powinienem zastosować?

Jeżeli chodzi o ilość warstw folii prawie wszyscy wytwórcy zalecają wykonywanie 6-krotnego owijania jako rozwiązanie standardowe. Ponieważ polietylen nie jest w 100% gazoszczelny, dla dobrej konserwacji paszy jest wielokrotne zachodzenie folii zmierzające do zabezpieczenia wysokiej jakości paszy absolutnie niezbędne. Pasza z upraw polowych jak lucerna, koniczyna lub życica powinna być - w zależności od masy suchej i struktury - owijana raczej 8 - 10-krotnie. Powiększona ilość warstw folii do owijania zapobiega dziurawieniu folii przez twarde źdźbła i łodygi roślin i zapewnia podwyższenie gwarancji nienagannej konserwacji wartościowej paszy podstawowej.

 

A co potem? Jak należy usuwać i poddawać recyklingowi folię kiszonkową?

Ogólne zestawienie możliwości usuwania, recyklingu i alternatyw biodegradacji rolniczych folii stretch zamieszczamy w dalszej części naszej serii o foliach.

 

Co należy wiedzieć na temat folii okrywającej?

Folia okrywająca to folia zastępcza dla siatki, tzn. znajduje ona zastosowanie w miejsce siatek do owijania bel okrągłych. Prasy do bel okrągłych Göweil są seryjnie wyposażone we wiązanie folią. Opcjonalnie dostępne jest wiązanie podwójne, które w zależności od życzenia klienta polega albo na przechodzeniu wiązania z folii okrywającej, na siatkę, albo zakładaniu dwu rolek folii okrywającej, co redukuje czas wiązania do połowy. Folia okrywająca opina na wystarczającej szerokości (dostępne są szerokości rolek między 1250, a 1400mm) krawędzie beli i dodatkowo osłania ją stanowiąc jednocześnie ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem. Ponadto folia ta zapewnia stabilizację kształtu, a co za tym idzie - nie pozwala belom po prasowaniu na powiększenie objętości. Folie zastępcze dla siatki są dostępne w grubościach 16 - 20 µ i o długościach wstęgi 1800 - 2200 m. Po rozcięciu beli i skarmieniu paszy mamy poza tym do czynienia jedynie z odpadem jednego typu składającego się nota bene z dwu folii: okrywającej i do owijania, co znacznie ułatwia nam usuwanie odpadów i recykling.

Odpowiedzi na inne pytania dotyczące stosowania rolniczej folii stretch w GÖWEIL prasach jak również w urządzeniach do owijania udzieli Państwu chętnie nasz dział marketingowy.

ZNAJDŹ OSOBĘ KONTAKTOWĄ

 

Prawidłowe przechowywanie folii stretch

W pierwszej części naszej serii zajmującej się rolniczymi foliami stretch dowiecie się Państwo, jak należy poprzez prawidłowe magazynowanie rolek folii przyczynić się do sprawnego przebiegu procesu roboczego.

DOWIEDZ SIĘ TERAZ!

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz