pl

Wybierz swój język / swój kraj

Szwajcaria

goeweil-ag.ch

Czysta pasza i długość cięcia to tylko dwa z wielu czynników, od których zależy jakość kiszonki.

Jak wytwarzać wysokiej jakości kiszonkę?

 

Wydajność mleczna oraz mięsna bydła i krów w dużym stopniu zależna jest od jakości kiszonki, którą karmione są zwierzęta. Im lepsza kiszonka, tym mniej paszy treściwej będzie potrzebnej, aby osiągnąć wydajność na takim samym poziomie. Co jednak wpływa na zwiększenie jakości kiszonki? A przede wszystkim, na co należy zwrócić uwagę podczas produkcji kiszonki, aby w końcowym efekcie móc karmić zwierzęta taką kiszonką?

 

Optymalny termin zbioru

Zwłaszcza przy dużych powierzchniach zbioru, wyzwaniem może okazać się osiągnięcie takiej samej jakości całego zbioru. Trudność może stanowić w szczególności zapewnienie równomiernego i optymalnego zagęszczenie silosów przejazdowych. Nieprawidłowa fermentacja ze stratami składników pokarmowych nie należy przy tym do rzadkości.
Podczas produkcji kiszonki w belach okrągłych zaletą jest możliwość elastycznego dopasowywania terminów koszenia oraz optymalnego wykorzystania warunków pogodowych.
Umożliwia to uzyskiwanie idealnej jakości paszy podstawowej z całej powierzchni uprawy.
Więcej informacji na ten temat >>

 

Czysta pasza

Optymalna fermentacja kiszonki możliwa jest tylko wtedy, gdy udział surowego popiołu jest możliwie niski. Aby to osiągnąć, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Pielęgnowanie łąki

  Łąki powinny być na wiosnę włókowane lub bronowane broną chwastownikiem, aby z jednej strony usunąć spowodowane przez faunę glebową wybrzuszenia (kretowiska, nornice itp.), a także aby rozdzielić resztki obornika. Z drugiej strony działania te przyczyniają się również do napowietrzenia porostu, co pozytywnie wpływa na rozkrzewienie.
  Ponadto należy zawsze stosować dosiew w miejscach przerzedzonych.

 • Prawidłowe ustawienie kosiarki, przetrząsacza i zgrabiarki pokosowej:

  Oprócz starannie dobranej wysokości koszenia, szczególną uwagę należy zwrócić na nacisk jednostkowy maszyn, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia podłoża.

 • Prawidłowe ustawienie prasy (ustawienie zbierające)

  Zęby prasy zbierającej powinny być ustawione w odległości około 3 cm od twardego podłoża i nie mogą dotykać ziemi.

 

Zawartość suchej masy

Innym ważnym czynnikiem jest trawa podwiędła. W przypadku krów mlecznych dla kiszonki w belach powinna wynosić pomiędzy 30 a 40 procent suchej masy. Im wyższa zawartość suchej masy, tym krócej należy ciąć paszę, aby uzyskać jeszcze lepsze zagęszczenie.

 

Zastosowanie środka ułatwiającego zakiszanie

Jeżeli wyżej wymienione zabiegi nie mogą być wdrożone lub są tylko częściowo realizowane (na przykład, jeśli zawartość suchej masy jest zbyt wysoka lub kiszonki są zamoknięte / zabrudzone), zaleca się stosowanie środków ułatwiających zakiszanie. Dostępnych jest wiele różnych produktów, zarówno biologicznych, jak i chemicznych. Bez względu na to, jakie produkty są stosowane, celem jest uniknięcie nieprawidłowej fermentacji i procesów ponownego nagrzewania, aby możliwie ograniczyć utratę jakości kiszonki.
Dla prasy do bel okrągłych G-1 F125 firmy Göweil dostępna jest opcjonalnie jednostka dozująca środek ułatwiający zakiszanie.
Za pomocą dwóch dysz spryskujących kiszonka wzbogacana jest przy użyciu dozownika o środek ułatwiający zakiszanie, który dodatkowo zwiększa jakość kiszonki.

Więcej informacji >> 

 

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz