pl

Wybierz swój język / swój kraj

Szwajcaria

goeweil-ag.ch

G-1 F125 pomaga osiągnąć najwyższą jakość paszy.

Optymalna długość cięcia kiszonki w belach okrągłych

Jak zapobiegać stratom paszy?

Długość cięcia w kiszonce jest ciągle przedmiotem kontrowersji. To bardzo ważna kwestia także w świetle wydajności paszy objętościowej i zdrowia zwierząt. Przyjrzyjmy się, na czym polegają wady i zalety różnych długości cięcia i jaki mogą one mieć wpływ na karmienie.

Jakie długości cięcia mają sens?

 

W przypadku kiszonki z traw szczególnie korzystne są długości cięcia między 2 a 5 cm. Przy takiej długości cukier może w trakcie procesu kiszenia szerzej się rozejść, a wartość pH obniża się szybciej. Komórki roślinne mogą przy tej długości dobrze się otworzyć, aby wyciekły z nich soki komórkowe. Składniki rośliny są przez to lepiej dostępne, a bakterie kwasu mlekowego stają się aktywniejsze. W konsekwencji szybciej dochodzi do fermentacji i powstawania kwasu mlekowego. Krótko cięte kiszonki odznaczają się niską zawartością kwasu masłowego, podczas gdy jego wartości w długiej kiszonce są dwukrotnie wyższe. Dobre zagęszczenie, idealne zagospodarowanie miejsca w silosie, mniejsze straty i stabilniejszy proces kiszenia — wszystko to można osiągnąć przy krótszej długości cięcia. Te parametry są zasadniczo optymalizowane w belach okrągłych już w jednym etapie pracy.

Poprawia to również spożycie paszy. Ogólna reguła mówi, że: im suchsza skoszona trawa, tym krótsza jej długość. Za pomocą sieczkarni można lepiej utrzymywać krótsze długości cięcia niż za pomocą przyczepy samozbierającej. W prasie do bel okrągłych GÖWEIL są fabrycznie ustawione idealne długości, które mogą być utrzymywane z największą dokładnością. Dużą zaletą jest zwłaszcza wysoka zawartość suchej masy. W typowych systemach karmienia, zależnie od zawartości suchej masy i fazy wegetacji, zalecana długość sieczki na kiszonkę wynosi 2–4 cm.

Jak zapobiegać stratom paszy w przypadku kiszonki z traw?

Warto oczywiście wytwarzać kiszonkę z traw w prasie do bel okrągłych lub, w przypadku braku zespołu tnącego, rozdrabniać trawę w sieczkarni. Długość cięcia wpływa w dużym stopniu na spożycie paszy. Może się zdarzyć, że mimo wysokiej jakości kiszonki wydajność mleczna spadnie. Może to wynikać z błędnej długości, której krowy nie lubią jeść i która zostaje przez nie odrzucona. Potencjał obliczonej racji przestaje być wykorzystywany. Rozwiązaniem może być w tej sytuacji dobra organizacja i przygotowanie. Wtedy krowy będą chętniej jadły paszę i mniej ją selekcjonowały. Wysokie spożycie paszy jest zagwarantowane, gdy czynnik „długości” zostanie z góry uwzględniony w łańcuchu produkcji kiszonki. Pasza nie powinna jednak być także za krótka (poniżej 2 cm), aby nie stracić własności strukturalnych racji. Krowy szybko reagują na pogorszenie struktury mniejszym spożyciem paszy, co skutkuje spadkiem zawartości tłuszczu mlecznego. W dłuższej perspektywie może wtedy dojść do zaburzeń metabolicznych. Technika wybierania i wykładania kiszonki także może prowadzić do zmiany długości.

Dobre przygotowanie może zapobiec mniejszemu spożyciu paszy.
Nasz model G-1 F125 ze swoją długością cięcia wynoszącą dokładnie 35 mm mieści się w optymalnym zakresie.

Jak osiągnąć równomierną długość cięcia?

Bez względu na to, jak wygląda łańcuch produkcji kiszonki, ważna jest dobra komunikacja podczas planowania. Należy przy tym ustalić, jaki zespół tnący jest używany i jaka długość cięcia występuje w prasie do bel okrągłych. Nasz model G-1 F125 ze swoją długością cięcia wynoszącą dokładnie 35 mm mieści się w optymalnym zakresie. W przypadku braku zespołu tnącego sieczkarnia musi zostać ustawiona na cięcie trawy. Należy przy tym pamiętać, że wiele maszyn wyposażonych jest tylko w połowę noży. Jeśli wymagana długość ma wynosić 4 cm, połowę noży należy ustawić na 2 cm. Nie wiedząc o tym, uzyskuje się w efekcie końcowym dwukrotną długość, co prowadzi do gorszego spożycia paszy. Długość cięcia musi być zawsze dostosowana do zawartości suchej masy i plonu.

Przychodzący materiał kiszonkowy powinien być regularnie kontrolowany podczas zbiorów za pomocą sit pensylwańskich. Tylko w ten sposób można dokładnie wyregulować ustawienie długości. Metoda ta jest stosowana w USA od końca XX wieku. U nas jest natomiast mała znana, chociaż jest bardzo skuteczna. Sita pensylwańskie powinny być postawione na przykład na desce i obsługiwane w trakcie danego etapu pracy zawsze przez tę samą osobę, ponieważ inaczej wynik może być zafałszowany. Odważona porcja około 100 g jest potrząsana od dwóch do dziesięciu razy. Trzy ustawione nad sobą sita o zróżnicowanych średnicach oczek pokazują po potrząsaniu, jaki jest rozkład. Od 30 do 50% próbki powinno po tym leżeć na górnym sicie, a reszta na środkowym i dolnym. Taki wynik jest idealny. Wyższy udział byłby niecelowy i prowadziłby do większego selekcjonowania paszy przez zwierzęta. Jeśli materiał kiszonkowy jest zbyt mokry, wynik może być inny. W każdej kiszonce z traw rozkład cząstek może być bardzo różny. Dlatego nie należy oceniać zbioru tylko gołym okiem.

Podsumowanie

Długości powyżej 5 cm prowadzą do obniżenia jakości już podczas procesu kiszenia. Późniejsze karmienie może w pewnych okolicznościach obniżyć wydajność mleczną wskutek selekcjonowania przez krowy nieodpowiadających im długości. Również zbyt krótkie długości cięcia prowadzą do spadku spożycia paszy. Dokonanie z góry ustaleń z podwykonawcą i kierowcami przekłada się na lepszą jakość kiszonki i paszy. W prasach do bel okrągłych parametry dostosowane są dokładnie do wymagań, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Stosowanie sit pensylwańskich dodatkowo optymalizuje produkcję paszy. Brakuje u nas jeszcze wartości odniesienia do optymalizacji rozkładu kiszonek z trawy za pomocą sit pensylwańskich. Doradcy żywieniowi i podwykonawcy mogą przekazać cenne porady i doświadczenia pozwalające na poprawę procesów i wyników. Idealne długości cięcia umożliwiają osiągnięcie i utrzymanie wysokich wydajności mlecznych. Ma to pozytywny wpływ także na wydajność paszy objętościowej i zdrowie zwierząt. Koszty są minimalizowane. Dodatkowo dołączony protokół kiszenia przedstawia wnioski i punkty odniesienia do przyszłych zbiorów.

Jakie tematy byłyby jeszcze dla Ciebie interesujące?

Przyślij nam swoje propozycje na adres e-mail marketing@goeweil.com

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz