pl

Wybierz swój język / swój kraj

Szwajcaria

goeweil-ag.ch

Podniesienie jakości kiszonki z bel okrągłych dzięki optymalnej uprawie kukurydzy.

Optymalna uprawa kukurydzy w celu podniesienia jakości kiszonki z bel okrągłych

Jak utrzymać zdrową uprawę?

Z biegiem czasu kukurydza zyskała na znaczeniu jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Rośliny kukurydzy nadają się idealnie do tego, aby sprostać wymaganiom żywieniowym zwierząt wysokowydajnych. Kiszonka z kukurydzy jest obok trawy najważniejszą paszą objętościową w dawce pokarmowej dla bydła mlecznego. Strukturalna pasza objętościowa jest niezbędna do przeżuwania i kontroluje produkcję śliny, jak również regulację pH w żwaczu. Umożliwia to sterowanie całym procesem fermentacji.

Ze względu na wysoką istosunkowo stałą wartość energetyczną kukurydza jest bardzo cenna jako roślina pastewna. Udział kiszonki w całkowitej dawce pokarmowej może wynosić do 75%. Dlatego też bardzo ważna jest jakość kiszonki. W tym artykule zastanowimy się, jak osiągnąć lub utrzymać wysoką jakość.

Jakość paszy z kukurydzy i związane z nią aspekty zdrowotne zwierząt odgrywają istotną rolę.

Kiedy jest optymalny czas zbioru kukurydzy na kiszonkę?

Około 40% powierzchni upraw kukurydzy wykorzystuje się do produkcji kiszonki z całych roślin. Zawartośćziarna jest decydująca dla wartości pokarmowej. Optymalna faza wegetacji do zbioru to okres od początku do końca dojrzałości ciastowatej. Oznacza to 30–35% zawartości suchej masy, ziarno o konsystencji od ciastowatej do mączystej, kolba lekko wilgotna i ziarno dające się jeszcze nacinać paznokciem.

Jeśli kiszenie odbywa się wcześniej, zawartość energii jest zazwyczaj zbyt niska. Może wystąpić nieprawidłowa fermentacja z powodu utraty soku fermentacyjnego. Jeśli zbiór jest zbyt późny, zagęszczenie jest mniej możliwe. Ryzyko zagrzania się jest więc większe. Przy wyborze dodatków do kiszonek należy również uwzględnić kwestię zagrzewania się.

Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń?

Ważne jest, aby wcześnie rozpoznać przyczyny uszkodzeń i szybko je usunąć stosując odpowiednie środki. Oto najczęstsze przyczyny uszkodzeń kukurydzy:

 

Szkodniki zwierzęce:

 • Drutowce

 • Ploniarka zbożówka

 • Rolnice

 • Przezierka prosowianka

 • Nicienie

 • Stonka kukurydziana

Patogeny grzybicze:

 • Zgnilizna kolby

 • Zgnilizna szyjki korzeniowej i łodygi

 • Zaraza pęcherzykowa kukurydzy

Wirusy:

 • Żółta karłowatość jęczmienia

Przezierka prosowianka to niewielki motyl, który jest jednym z najważniejszych gospodarczo szkodników kukurydzy.

Często jedno powoduje drugie. Jeśli np. szkodniki zwierzęce wniknęły już zbyt głęboko w roślinę, może dojść do infekcji grzybiczych lub wirusowych. Tylkozdrowa roślinaprzetrwa burzę. Kontrola to jedno, utrzymanie rośliny w zdrowiu od samego początku to drugie. Zaczyna się już od dobrej uprawy gleby i ścierniska.

Więcej szczegółów na temat „Mikotoksyn w kukurydzy” można znaleźć w naszym artykule „Jakość paszy w belach kukurydzy”

Ze względu na wysoką i stosunkowo stałą wartość energetyczną kukurydza jest bardzo cenna jako roślina pastewna.

Jakie nawożenie ma sens w uprawie kukurydzy i w jakich terminach?

W celu określenia zapotrzebowania kukurydzy na azot, wyniki własnych prób są bardziej dokładne niż ogólne, średnie wartości. Należy wziąć pod uwagę sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów i uwzględnić wszystkie czynniki występujące na miejscu. Im bliżej terminu pobrania próbki gleby, w którym rośliny wymagają nawożenia, tym dokładniejsze będą wyniki badania.

W przypadku kukurydzy nawożenie pod korzeń jest obecnie standardem w przypadku słabo zaopatrzonych stanowisk, niedoborów w strukturze gleby i niekorzystnych warunków pogodowych. Nawożenie pod korzeń często dostarcza składniki odżywcze bezpośrednio do gleby wraz z nasionami. Dostarcza składniki odżywcze bezpośrednio tam, gdzie roślina ich potrzebuje. Rezultatem są większe plony. Nawożenie pod korzeń może być prowadzone przy użyciu nawozów mineralnych lub organicznych.

Należy zwrócić uwagę na to, czy gleba ma tendencję do wiązania fosforanów. Jeśli odczyn pH jest zbyt kwaśny lub zbyt zasadowy, dostępne fosforany zostają związane i stają się niedostępne dla roślin. Po zmierzeniu odczynu pH należy odpowiednio dostosować nawożenie.

Kukurydza silnie reaguje na niedobory składników odżywczych, szczególnie w fazie młodocianej. W okresie siewu sprawdziło się nawożenie azotowo-fosforanowe pod korzeń. Dodatkowa dawka azotu od fazy 6 liści dopełnia całości. W przypadku inwazji mączniaka zaleca się dodatkowo zastosować cyjanamid wapnia. Jeśli występuje wysoki stosunek K:Mg (stosunek potasu do magnezu), należy również nawozić magnezem.

Lepsze wykorzystanie składników odżywczych uzyskuje się również poprzez wtłaczanie gnojówki. Jednocześnie uzyskuje się pozytywne efekty w zakresie ochrony wody i klimatu. Ważne jest również, aby nie dopuścić do powstania szkód strukturalnych w glebie. Można temu zapobiec, regulując ciśnienie w oponach i stosując szerokie opony.

Jakie chwasty występują w kukurydzy i jak można je zwalczać?

Ważne jest, aby do fazy 8 liści kukurydza była w dużej mierze wolna od chwastów. Chroni ją to przed utratą plonów. Można to osiągnąć poprzez połączenie chemicznego i mechanicznego zwalczania chwastów, dostosowanego do danej lokalizacji. Ochrona wody jest jednak bardzo ważnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy stosowaniu herbicydów. W miejscach bardzo przepuszczalnych zaleca się unikanie stosowania chemicznych środków zapobiegawczych.

 

 

Znane, wiodące chwasty kukurydzy:

 • Komosa

 • Łoboda

 • Rdesty

 • Przetacznik

 • Rumianek pospolity

 • Żółtlica

Ostatnio pojawiły się również trudne do zwalczenia gatunki bodziszka. Na typowych stanowiskach po kukurydzy chętnie rozwijają się także trawy ze spektrum prosa.

Komosa: Jej rozpowszechnienie wynika z niewielkich wymagań stanowiskowych, produkcji dużej ilości nasion oraz ich długiej trwałości w glebie.

Najczęściej występującymi gatunkami chwastów w kukurydzy są gatunki komosy, której udział w zachwaszczeniu wynosi 80 %. Na liście znajdują się również gwiazdnica i rdest powojowaty. W fazie młodocianej rośliny są bardzo wrażliwe na konkurencję chwastów. Bez odpowiedniego zwalczania chwastów uprawa nie może się rozwijać. Po zamknięciu rzędów problemem są takie chwasty, jak np. gatunki rdestu, które mogą przerastać kukurydzę.

Czy podsiewy kukurydzy są alternatywą?

Rosnące wymagania w zakresie ochrony wody i środowiska wymagają nowych rozwiązań. Na przykład w przypadku kukurydzy, możliwe jest zastosowanie podsiewu. Przeciwko emisji azotu, erozji lub zagęszczeniu gleby po zbiorach: podsiewy przynoszą korzyści, które warto wykorzystać również z ekonomicznego punktu widzenia. Kukurydza na kiszonkę lub kukurydza na ziarno może pobrać z gleby dużo próchnicy. Konsekwencją tego jest na przykład erozja podczas intensywnych opadów deszczu lub późniejsze zagęszczenie gleby podczas zbiorów, spowodowane jej powolną fazą młodocianą. Podsiewy wiążą azot i w ten sposób zapobiegają jego wymywaniu do wód gruntowych. Wspierają one życie gleby i rozbijają ciasne płodozmiany kukurydzy. Zapewniają one natychmiastowe przykrycie gleby po zbiorach, zapobiegają ciężkiemu odchwaszczaniu i mogą być dodatkowo wykorzystywane jako kiszonka z trawy w gospodarstwach hodowlanych. Inną możliwością jest wykorzystanie ich jako substratu w produkcji biogazu.

Nasz LT-Master jest idealny do przetwarzania kukurydzy na bele okrągłe.

Wnioski - jak utrzymać zdrowe stanowisko kukurydzy

Pomocna jest praca według zintegrowanego zarządzania uprawami w rolnictwie. Środki ostrożności, takie jak higiena pola, uprawa gleby podczas przygotowywania podłoża pod nasiona, uprawa międzyplonów, a następnie siew w mulcz w celu ograniczenia zachwaszczenia lub podsiew, stanowią dobry punkt wyjścia. Wszystkie te działania pomagają w produkcji kukurydzy o wysokiej jakości i wydajności oraz w przetwarzaniu jej na optymalną paszę. Ponieważ istnieje wiele podejść do uprawy kukurydzy, warto je wypróbować. Z pewnością zawsze należy brać pod uwagę rosnące wymagania w zakresie ochrony klimatu i wody, jak również indywidualne warunki panujące na miejscu.

To widać: Na pierwszorzędną jakość kiszonki z kukurydzy składa się wiele czynników. Po osiągnięciu tego celu nasze LT-Master VARIO-Master sprawdzą się idealnie w dalszym przetwarzaniu w bele okrągłe.

Jakie tematy byłyby jeszcze dla Ciebie interesujące?

Przyślij nam swoje propozycje na adres e-mail marketing@goeweil.com

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz