Przy użyciu urządzenia LT-Master można idealnie prasować i owijać różnego rodzaju materiały.

Optymalna pasza

do dochodowej produkcji mleka i mięsa

 

Zarówno w przypadku chowu bydła mlecznego jak i bydła opasowego właściwa pasza jest absolutną podstawą pozwalającą na osiągnięcie najlepszej jakości i wysokich zysków.
Złożony układ żołądkowy zwierząt sprawia, że mają one ogromne zapotrzebowanie na składniki odżywcze i inne składniki paszy. Optymalne karmienie, doskonale dostosowane do potrzeb zwierząt, zapewnia im zdrowie i witalność. Dzięki dobremu karmieniu zwierzęta są znacznie mniej podatne na choroby i infekcje.
Ale zapewnienie tak wysokich standardów jest również kosztowne. Koszty pasz stanowią największą część bieżących wydatków.

Nie można oceniać ogólnikowo, która pasza jest najlepszą opcją dla zwierząt. Istnieje niezliczona ilość zaleceń żywieniowych, które zmieniają się regularnie ze względu na postępy w prowadzonych badaniach.
Także budżet danego gospodarstwa określa ostatecznie, która pasza zostanie zastosowana.

Aby móc łatwiej porównać różne rodzaje pasz, przedstawiamy tutaj nieco dokładniej najbardziej powszechne materiały:

Kiszonka z kukurydzy:

Kiszonka z kukurydzy wytwarzana jest z całych roślin kukurydzy i jest jedną z najważniejszych, podstawowych pasz dla przeżuwaczy odznaczających się dużą mlecznością. Pasza ta jest szczególnie odżywcza i dostarcza energii w postaci skrobi z zgniecionych ziaren kukurydzy, jest również bardzo bogata w włókno surowe. Dzięki temu kiszonka z kukurydzy zapewnia najlepsze warunki do osiągnięcia najwyższej wydajności mleka lub opasowej. W temperaturach powyżej 15 stopni Celsjusza może dojść ze względu na dużą aktywność mikrobaterii do spadku jakości paszy. Dlatego wysokie zagęszczenie w procesie prasowania jest niezbędne do osiągnięcia optymalnej trwałości i jakości paszy.

 

Kiszonka z trawy:

Kiszonka z trawy jest dla przeżuwaczy ważną paszą podstawową. Pasza składa się optymalnie z trawy pastewnej, ziół oraz koniczyny. Gatunki trawy o dużej zawartości cukru gwarantują dobry proces fermentacji.
W przypadku traw o wyższej zawartości surowego włókna należy zachować możliwie najwyższy stopień prasowania, aby optymalnie przetworzyć trawy.

 

TMR - total mixed ration:

TMR zawiera zrównoważoną mieszankę paszy podstawowej i paszy treściwej. Udział masy suchej oraz wartość energetyczna są idealnie dopasowane. Dawki mieszanki pasz mają pozytywny wpływ na mleczność oraz zdrowie zwierząt. Do składowania TMR gotowe sfermentowane kiszonki są mieszane i ponownie zakiszane.

 

CCM:

CCM (mieszanka ziarnowo-kolbowa kukurydzy) jest wysokiej jakości paszą energetyczną składającą się z osadki kłosowej oraz ziaren kolb kukurydzy. Służy do karmienia świń, bydła lub innych małych przeżuwaczy. Kiszonka CCM zapewnia najwyższą koncentrację energii dzięki dodatkowej skrobi i ma doskonały stosunek ceny do wydajnościw porównaniu do konwencjonalnie stosowanej paszy treściwej. Pasza zachowuje więcej struktury poprzez rozgniatanie ziaren kukurydzy, a zatem może być bardzo dobrze wchłaniana przez bydło. Bele kiszonki CCM są doskonale zbywalne ze względu na ich kompaktowy kształt i są optymalnie dostosowane do karmienia w mniejszych ilościach.

 

Kiszonka z lucerny (Alfalfa):

Kiszonka z lucerny jest - obok kiszonki z kukurydzy - jednym z najważniejszych komponentów podstawowych paszy do karmienia bydła. Duże spożycie paszy i wyjątkowo dobra wydajność strukturalna przyczynia się do znacznej wydajności mleka u bydła. Uprawa lucerny zapewnia wysokie bezpieczeństwo plonowania i dodatkowo poprawia jakość gleby. Ze względu na niską zawartość cukru lucerna jest bardzo trudna do konserwowania w konwencjonalny sposób.
Podczas przetwarzania w bele okrągłe należy zwrócić szczególną uwagę na szybkie usunięcie powietrza i optymalne zagęszczenie.

 

Kiszonka z buraków cukrowych:

Kiszonka z wysłodków buraczanych charakteryzuje się bardzo wysoką wartością energetyczną. Jest wysokostrawna i dodatkowo szczególnie smaczna. Kiszonka ta jest idealnym uzupełnieniem dla kiszonki z traw, ponieważ ma ujemny bilans azotu przez co równoważy bilans białka w żwaczu. Kiszonka z wysłodków buraczanych ma bardzo niską zawartość kwasu mlekowego i tym samym także całkowitą zawartość kwasu. Niezbędne dla dobrej jakości kiszonki są zatem wysokie zagęszczenie i czysta obróbka, jeszcze w stanie ciepłym.

 

Kiszonka z całych roślin zbożowych:

Kiszonka z całych roślin zbożowych produkowana jest przeważnie z jęczmienia, pszenicy lub pszenżyto. Uprawa jest bardzo opłacalna i ma zalety związane z obszarem uprawy roślin. Ziarno ma jednak bardzo niską zawartość energii i jest trudne do kiszenia w konwencjonalny sposób.
Szybkie usuwanie powietrza oraz wysokie zagęszczenie są szczególnie istotnie przy produkcji bel.

Osiąganie optymalnej jakości pasz dzięki produktom firmy Göweil

Zarówno prasa do bel okrągłych G-1 F125 jak i cała technologia owijania firmy Göweil przyczyniają się do osiągania optymalnej jakości kiszonki.
Na szczególną uwagę zasługuje w tym temacie urządzenie LT-Master – kombinacja prasowania i owijania dla bel okrągłych. Za pomocą tej maszyny można przetwarzać w idealnie sprasowane i owinięte bele okrągłe nie tylko kukurydzę, ale także CCM, lucernę, wysłodki buraczane, zboża, mieszanki paszowe oraz również materiały nadające się do przetwarzania przemysłowego, takie jak np. wióry oraz odpady.

Dzięki efektywnemu procesowi zakiszania w kombinacji prasowania i owijania LT-Master zalety są widoczne na pierwszy rzut oka:

  • Optymalna trwałość i najlepsza jakość paszy dzięki bardzo wysokiemu zagęszczeniu podczas procesu prasowania
  • Szczególnie szybkie usuwanie powietrza dzięki zoptymalizowanemu procesowi prasowania i owijania
  • Absolutnie czysty przebieg produkcji i dzięki temu brak jakichkolwiek zanieczyszczeń paszy
  • Brak niebezpieczeństwa wtórnej fermentacji lub ponownego nagrzewania
  • Optymalnie prasowane i owijane bele okrągłe najwyższej jakości, które są nie tylko łatwe do przechowywania i doskonale zbywalne, ale mogą być również używane przez mniejsze gospodarstwa.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat - Twoja osoba kontaktowa chętnie udzieli Ci dodatkowych informacji:

Skontaktuj się