pl

Wybierz swój język / swój kraj

Szwajcaria

goeweil-ag.ch

Pole konopi użytkowych w fazie kwitnienia.

Prasowanie konopi przemysłowych w bele okrągłe

 

Na całym świecie rolnicy szukają roślin uprawnych jako alternatywnych upraw polowych, co pozwala im reagować na podlegające nieprzerwanym przeobrażeniom ramowe warunki obejmujące problematykę klimatu, gleby, środowiska, rynków zbytu, karmienia (zwierząt), jak również zmiennych wymogów społeczno-prawnych.

Uprawa konopi i konopi przemysłowych zaczyna przybierać na znaczeniu w wielu krajach. Zastosowanie konopi jest przy tym niezwykle szerokie; czy to wykorzystanie marihuany dla celów medycznych, czy to - w przypadku konopi przemysłowych - jako wysokowartościowego surowca w włókiennictwie, czy też pozyskiwanie oleju lub soku konopnego z ziarna konopi.

Ważne przy tym jest rozróżnianie obu gatunków roślin: Konopie przemysłowe (użytkowe) zawierają wysoko skoncentrowany olej konopny CBD nie wykazujący właściwości psychoaktywnych, w przeciwieństwie do składnika THC (Tetrahydrokannabinol) zawartego w konopiach leczniczych. W produktach z konopi znajdują zastosowanie różne części rośliny, a to warunkuje staranny dobór odpowiedniego jej gatunku do rodzaju użytkowania.

Kannabidiol, w skrócie CBD, występuje w kwiatach i liściach żeńskich roślin konopi. Związek ten zawarty jest w głównej mierze w olejach CBD, ale również w licznych suplementach żywnościowych i kosmetykach. Włókna konopne stanowią podstawowy składnik produktów tekstylnych i materiałów izolacyjnych oraz są wykorzystywane do wzmacniania struktury elementów z tworzyw sztucznych - na przykład w przemyśle samochodowym.


Konopie użytkowe mogą być uprawiane na skalę przemysłową, podczas gdy uprawa konopi o wysokiej zawartości THC podlega rygorystycznym przepisom prawnym w każdym kraju.

Zbiór konopi

W zależności od ostatecznego przeznaczenia górna część rośliny podlega rozdrobnieniu, żeby później - w drodze różnych procesów separacyjnych i wzbogacania materiałów - uzyskać z niej poszczególne surowce. Pomocne tutaj może być zarówno mielenie jak i cięcie na sieczkę. Prasowanie zbieranych roślin w bale okrągłe znacznie upraszcza zbiór plonu; odpada niezbędne suszenie konopi w pokosach na polu, które to suszenie jest nie tylko uciążliwe i pracochłonne oraz silnie zależne od warunków atmosferycznych, ale co gorsza - wiąże się ze znacznymi stratami surowca. Przy zastosowaniu zoptymalizowanych dla prasowania konopi maszyn firmy Göweil możecie Państwo produkować i efektywnie transportować wysokowartościowy, silnie sprasowany surowiec w sposób niezależny od miejsca uprawy, metodą zapewniającą jego gwarantowaną jakość.

 

Prasowanie konopi przy zastosowaniu techniki Göweil

GÖWEIL oferuje w postaci stacjonarnych Prasoowijarek kombi LT-Master i VARIO-Master jak również -do prasowania konopi - Prasoowijarki kombi G-1 B5040 zmodyfikowanej do innowacyjnej prasy bunkrowej, które to maszyny stanowią efektywne, profesjonalne rozwiązania pozwalające sprostać wysokim wymaganiom towarzyszącym produkcji konopi.

Zbiór konopi z VARIO-Master / LT-Master:

Jakkolwiek w przeszłości LT-Master znajdował zastosowanie zazwyczaj przy zbiorze roślin pastewnych na sieczkę jak kukurydza, prasowane wysłodki buraczane lub inne materiały sypkie, to obecnie, zwłaszcza przedsiębiorstwa usług rolniczych zaczynają w coraz większej mierze dostrzegać zalety naszej wypróbowanej techniki także dla prasowania konopi.

Zbiór konopi z G-1 B5040 Prasa bunkrowa

Zupełnym novum jest nowa wersja sprawdzonej Prasoowijarki G-1 F125 Kombi wyposażonej teraz w bunkier na sianokiszonkę względnie sieczkę, co nieraz umożliwia zwiezienie całego plonu naraz. Sposób napełniania komory prasowania od góry to rozwiązanie, które pozwoliło pokonać trudności z niepożądanym motaniem się prasowanego materiału zwłaszcza na odcinku podbierania pick up.

Mocne strony prasy do konopi dla beli okrągłych w skrócie:

  • Optymalizacja i skrócenie procesu zbierania plonu: Zależnie od metody zbierania plonu i zastosowanej techniki prasowania ograniczono operacje robocze do zaledwie kilku. Zwłaszcza zastosowanie Prasoowijarki G-1 B5040 kombi z bunkrem pozwala na połączenie koszenia, prasowania i owijania w jednym cyklu roboczym, nacechowanym najwyższą jakością pracy. Göweil oferuje racjonalne rozwiązania zarówno dla zbioru dłuższych części roślin, jak i dla sieczki.

  • Jakość osiągana na drodze niezawodnej konserwacji w belach kiszonki: Osiąganie wysokiego stopnia sprasowania i wyparcie powietrza z paszy umożliwia obniżenie jej odczynu PH i powoduje, że zawarty w paszy cukier jest metabolizowany przez bakterie mlekowe. Ten proces zakiszania gwarantuje, że zawinięte w bele konopie osiągają podwyższoną zdolność magazynowania i zachowują dobrą jakość.

  • Ekonomiczny transport: Rośliny konopi posiadają, niezależnie od metody zbierania plonu, niewielką gęstość nasypową. Skutkuje to kłopotliwym transportem; materiały o dużej objętości, a małym ciężarze są trudne do przewożenia. Duży stopień sprasowania poprawia efektywność transportu, a końcowa przeróbka może odbywać się z dala od pola uprawnego.

  • Zabezpieczanie jednolitej jakości: Jeżeli bele okrągłe kiszonki zostały prawidłowo wykonane, materiał plonu zachowuje długo dobrą jakość. Suszenie beli konopi z opóźnieniem - w miejsce tzw. praktyki roszenia na polu, polegającej na pozostawieniu ściętych łodyg w pokosach na polu - oferuje lepsze wyniki i jest niezależne od warunków pogodowych i lokalizacji.

  • Ciągłość przetwarzania: Dobra zdolność magazynowania konopnych bel kiszonki pozwala na rozłożenie okresów zwiększonego natężenia pracy w przemyśle przeróbczym na dłuższy czas; materiał stoi długo do dyspozycji. Rolnicy uprawiający konopie mogą zbywać bele także poza sezonem i tym samym - osiągać lepsze ceny. Ponadto jakość i różnorodność produktów uzyskiwanych z konopi w sposób ciągły, na przestrzeni całego roku, może także zostać podniesiona.

  • Łatwe magazynowanie i różnorakie metody przemieszczania: Konopne bele kiszonki można minimalnym nakładem magazynować. Wystarczy tu dysponować wystarczająco dużą, płaską, możliwie utwardzoną powierzchnią. Uformowany w bele materiał jest wystarczająco dobrze zabezpieczony przed negatywnym działaniem zanieczyszczeń i wilgoci. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych rodzajów bel kiszonki przemieszczanie należy przeprowadzać ostrożnie, żeby nie uszkodzić warstw folii i tym samych nie narazić materiału na utratę jakości.

 

Zasięgnij dalszych informacji na ten temat:

Znajdź osoby kontaktowe w GÖWEIL.

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz