pl

Wskazówki dotyczące optymalnego składowania beli

Przy pozyskiwaniu paszy wysokiej jakości rozstrzygające znaczenie ma nie tylko jej prawidłowe formowanie w bele przy zbiorze, lecz również sposób ich późniejszego składowania.

Bele należy zasadniczo składować na czystym, płaskim i twardym podłożu w celu uniknięcia ich niezamierzonego samoprzemieszczania lub odkształcania. W przeszłości szczególnie dobrze sprawdziły się tutaj powierzchnie, które zostały uprzednio przykryte np. matami gumowymi lub pokryte piaskiem.

W przypadku bel okrągłych zaleca się ich układanie na stronie czołowej, ponieważ tutaj materiał opakowania jest szczególnie wytrzymały. W celu przeciwdziałania powstawaniu pleśni wskutek skraplania się kondensatu należy pozostawiać pomiędzy poszczególnymi belami odstępy 5-10 cm.

Bele odznaczające się wystarczającą stabilnością formy można składować po trzy bele jedną na drugiej. Stosunkowo miękkie bele powinny być składowane zawsze w górnej warstwie, ponieważ w wyniku nacisku mogą zostać one odkształcone, co prowadzi do przeciążenia folii i jej pęknięcia.

Gryzonie, ptaki i inne szkodniki

Bele można chronić przed szkodnikami jak myszy, ptaki i inne dzikie zwierzęta na wiele najróżniejszych sposobów.

Należy przestrzegać zasady, żeby pomiędzy poszczególnymi belami pozostawiać wolne przestrzenie, które nie pozwolą myszom zakładać gniazd.

Bele kiszonki można chronić przed ptakami i ich szponami przykrywając bele siatkami, przy czym należy zadbać o wolną przestrzeń między siatką, a belami kładąc na nie np.stareopony.

W przypadku składowania beli bezpośrednio na placu gospodarstwa rolnego należy wybierać do tego celu odpowiednie miejsce, w którym nie będą one narażone na przypadkowe uszkodzenia przez manewrujący traktor lub inną maszynę rolniczą.

Stwierdzone uszkodzenia folii należy natychmiast uszczelniać specjalnym klejem, żeby zapobiec dostępowi powietrza do beli.

 

Środki ostrożności w okolicach akwenów wodnych

Składowanie beli kiszonki w sąsiedztwie rzeki lub innego akwenu wodnego może prowadzić do powstania poważnych zagrożeń.

W przypadku zaistnienia powodzi, bele będą unosiły się na powierzchni wody ze względu na ich mniejszy ciężar właściwy i zostaną porwane przez nurt. Może to w rezultacie prowadzić do zatamowania odpływów i przewężeń oraz jeszcze szybszegopodnoszenia stanu wody, a co gorsza spowodować znaczne szkody materialne przez napór na przedmioty lub nawet prowadzić do powstania zagrożenia życia ludzkiego.

Ponadto należy zauważyć w tym miejscu, że takie bele są siłą rzeczy i tak całkowicie zniszczone i nie nadają się do skarmiania.

+ Bele wzorowo przykryte siatką.

Wszystkie bele powinny być składowane na stojąco.

- Pomiędzy siatką, a belami należy zapewnić wolną przestrzeń.

+ Optymalne jest podłoże twarde.

Bele powinny być składowane na stojąco, nie na leżąco.

+ Bele są składowane na stojąco.

- Odstęp między belami jest zbyt mały.

Nie wybrano twardego podłoża.

- Zbyt wiele beli jedna na drugiej.

Macie Państwo inne propozycje dotyczące składowania beli lub zdjęcia ich wzorowego składowania?

Chętnie skorzystamy z takich materiałów przy sporządzaniu niniejszego raportu.

Prosimy o przysłanie propozycji lub zdjęć na adres internetowy marketing@goeweil.com »

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz