pl

Wybierz swój język / swój kraj

Szwajcaria

goeweil-ag.ch

Recykling rolniczych folii stretch

 

W poprzedniej części naszej serii dotyczącej rolniczych folii stretch i folii okrywających omawialiśmy temat prawidłowego magazynowania rolek foliowych przed ich zastosowaniem do przygotowywania bel kiszonki. Tematem niniejszego referatu jest procedura utylizacji zużytych folii rolniczych, po skarmieniu bel kiszonki zwierzętami gospodarskimi.

Recykling folii

Rolnictwo to dział gospodarki związanej bardzo blisko z naturą, gdzie cyrkulacja (wykorzystanie) zasobów naturalnych stanowi centralny problem. Naczelnym celem jest tu wykorzystywanie ograniczonych zasobów gruntów i środowiska do wytwarzania wysokojakościowych środków żywnościowych w jak najbardziej gospodarny sposób. W tym kontekście, ponowne wykorzystanie zużytych folii rolniczych w drodze recyklingu tworzyw sztucznych (odzysku materiałów wtórnych) wydaje się szczególnie sensowne.

Według najnowszych badań recykling jest najbardziej racjonalną formą odzysku surowców wtórnych.

Najbardziej istotnym aspektem w procesie przeróbki i odzysku surowców wtórnych jest dokładna segregacja materiałów poddawanych recyklingowi. W ramach takiego sortowania tworzywa sztuczne zastosowane do przygotowywania bel kiszonki muszą być zgrubnie oczyszczone i oddzielone od siatek do owijania bel.

Klienci firmy Göweil, którzy eksploatują nasze prasy wykorzystując wiązanie bel folią okrywającą, mają dodatkową korzyść; po rozcięciu bel i skarmieniu paszy powstaje tylko jeden rodzaj odpadów - konieczność dodatkowego sortowania siatki i folii - jest zbędna.

Zbiórka materiałów wtórnych może być prowadzona do kontenera na własnym podwórku lub realizowana w centralnych punktach zbiorczych - przeważnie w określonych terminach, jak również prowadzona przez miejscowe przedsiębiorstwa utylizacji odpadów. Należne opłaty obliczane są, z reguły, na podstawie ciężaru surowca wtórnego lub wielkości opakowania (np. worek lub Big Bag) zawierającego odpady podlegające recyklingowi.

Jak funkcjonuje proces recyklingu folii?

Oddzielnie gromadzone frakcje zostają poddane na wstępie wielokrotnemu oczyszczaniu w instalacjach recyklingowych. Właściwa przeróbka przeprowadzana jest potem następującymi etapami:

  • Na wstępie, w rozdrabniaczu dokonuje się zgrubnego rozdrabniania na cząstki o wielkości 60-80 mm.

  • W dalszym procesie cząstki folii poddawane są dalszej, coraz dokładniejszej segregacji w odstojnikach, kanałach wietrznych i kąpielach wodnych.

  • Po kolejnym rozdrobnieniu mamy do czynienia wyłącznie z płatkami tworzywa, możliwie jednorodnymi, o wielkości mniejszej niż 40 mm. Takowe są poddawane topnieniu i prasowaniu (wytłaczaniu) - aż do otrzymania granulatu.

 

Co dzieje się dalej z materiałem recyklingowym?

Granulaty stanowią surowiec wyjściowy do wytwarzania produktów recyklingowych jak: torebki, worki na śmieci, jak również kształtki (np. paliki do wytyczania terenu), folie na opakowania i wiele innych produktów.

Niektórzy wytwórcy folii stosują granulaty w swoich liniach produkcyjnych bio i eko wytwarzając rolnicze foli stretch i folie ogrodnicze z tworzywa recyklingowego - nierzadko o zawartości 100%.

Należałoby tu jeszcze nadmienić, że jasne, a zwłaszcza przezroczyste folie nadają się lepiej do recyklingu niż ciemne. Stanowiący półprodukt granulat jest o wiele podatniejszy do dalszego zastosowania ze względu na jego zdatność do zabarwiania na różne kolory.

Gdzie mogę moje folie z tworzywa poddać recyklingowi?

Zasięgnij dokładnych informacji na temat działających w Twoim regionie lub okolicy inicjatyw w zakresie zbierania folii do owijania i folii okrywających w ramach odzysku surowców wtórnych.

Wielu z producentów folii uczestniczy w promowaniu takich inicjatyw recyklingowych sponsorując częściowo przyszłe usuwanie odpadów. W ten sposób jako nabywca folii sfinansowałeś już poniekąd recykling zużytej folii, czego rezultatem jest Twoje prawo do zniżki obowiązkowej opłaty za odebraną tonę folii zużytej, chyba, że wytwórca Twojej folii nie bierze udziału w sponsorowaniu recyklingu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że takie dotowane folie nie są przeważnie wcale droższe.

Inicjatywy w tym kierunku w poszczególnych krajach to np. Farm XS w Anglii, ERDE w Niemczech, Plasback w Nowej Zelandii i Australii, RESI w Szwajcarii lub Cleanfarms w Kanadzie.

Na obszarze UE założone zostało w 2018 stowarzyszenie Circular Plastics Alliance. To międzynarodowe stowarzyszenie, które postawiło sobie za cel wspieranie recyklingu tworzyw sztucznych.

Przyczyniło się to do tego, że np. we Francji przy pomocy dodatków na ochronę środowiska doliczanych do ceny zakupu nowych produktów z tworzyw sztucznych dotuje się recyrkulację tworzyw do obiegu recyklingu.

Alternatywy recyklingu folii z tworzyw sztucznych

Jak już nadmieniono, recykling jest aktualnie najbardziej racjonalną formą neutralizacji odpadów. Niemniej jednak, należy w tym miejscu wspomnieć o dwu innych, możliwych opcjach.

 

Termiczne zużytkowanie folii na kiszonki

Jako termiczne zużytkowanie rozumie się spalanie tworzywa sztucznego w elektrociepłowniach. Folia polietylenowa pełni tutaj rolę paliwa zastępczego dla paliw kopalnych jak węgiel lub ropa naftowa. Czyste tworzywa sztuczne PE charakteryzują się przy tym bardzo wysokimi temperaturami spalania.

Koszty utylizacji mogą być regionalnie bardzo zróżnicowane. W niektórych krajach popyt na folię jako paliwo alternatywne jest tak duży, że na nową folię nalicza się tylko niewielkie opłaty, bądź żadne. Natomiast w innych regionach świata spalanie w obiektach energetycznego spalania albo nie jest w ogóle możliwe, albo po prostu zbyt drogie.W wielu krajach spalanie odpadów tego typu od pewnego czasu nie jest już dozwolone; pozostaje wyłącznie możliwość recyklingu folii.

 

Alternatywy biodegradowalne

Wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi i rosnącą wiedzą w zakresie problematyki dotyczącej tworzyw plastycznych pojawiły się nowe możliwości. Naukowcy z szeregu krajów od lat zajmują się biodegradowalnymi alternatywami usuwania odpadów z folii rolniczych.

W ogrodnictwie i warzywnictwie już dziś istnieją racjonalne rozwiązania pozwalające na tłumienie wzrostu chwastów lub przyspieszanie wzrostu wczesnych kultur przy pomocy folii biodegradowalnych.

W sektorze konserwacji paszy, biologiczne alternatywy nie stały się jeszcze aktualnie konkurencyjne z powodu ich wysokich kosztów produkcji.

Wyniki badań naukowych napawają jednak optymizmem; tak więc np. opracowano folie z polikwasu mlekowego, których odporność na promieniowanie UV, wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i dobra szczelność gazowa jest porównywalna z foliami polietylenowymi o ugruntowanej renomie.

Konflikty już w samym sformułowaniu celów w stosowaniu folii biodegradowalnych są - nawiasem mówiąc - oczywiste:

Materiał folii musi ulegać szybkiemu i całkowitemu rozkładowi. Jednocześnie - materiał musi jednakowoż wykazywać wystarczającą trwałość w trakcie procesu konserwacji i magazynowania beli kiszonki pozyskiwanych z dużym nakładem kosztów.

Chcesz się zapoznać z informacjami z niezwykle szerokiej dziedziny wytwarzania folii rolniczych, ich prawidłowego funkcjonowania i wiedzy podstawowej na ich temat? Na najczęściej stawiane pytania w kwestii folii stretch i folii zastępczych dla siatki odpowiemy Państwu w drugiej części naszej serii na temat folii. Do pierwszej części naszej serii dotyczącej prawidłowego magazynowania rolek folii traficie Państwo tutaj.

Na pytania dotyczące poprawnego stosowania folii w owijarkach GÖWEIL, prasach i prasoowijarkach kombi udzieli Państwu chętnie odpowiedzi międzynarodowy zespół naszego działu marketingowego.

ZNAJDŹ OSOBĘ KONTAKTOWĄ

FacebookYoutubeInstagram Skontaktuj się teraz