nl

VERKLARING OVER DE GEGEVENSBESCHERMING

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website of onze vormen is Göweil Maschinenbau GmbH. De gegevens van GÖWEIL Maschinenbau GmbH vindt u in het colofon.

 

Gegevensbescherming

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover er op onze sites persoonsgegevens worden gevraagd (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres), gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op een vrijwillige basis.

 

Gegevensbescherming Coördinator

Onze gegevensbescherming coördinator is te bereiken op:
GÖWEIL Maschinenbau GmbH
z.H. Gegevensbescherming Coördinator
Davidschlag 11
4202 Kirchschlag bei Linz
Oostenrijk
Tel.:  +(43) (0) 7215 2131-0
E-Mail: office@goeweil.com

 

Opdrachtverwerker, ontvanger

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de ondersteuning van opdrachtverwerkers die ons bij de voorziening van de diensten ondersteunen (bijv. webhosts).
Deze opdrachtverwerkers zijn verplicht tot de strikte bescherming van uw persoonsgegevens en mogen uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor de verstrekking van onze diensten.

 

Contactformulier

Contactformulier
Velden:  Aanhef, Voornaam, Achternaam, Firma, Land, E-mailadres, Website, Mobiel telefoonnummer, Vast telefoonnummer, Straat, Postcode, Plaats, Bericht

Folder aanvragen:
Velden: Wens informatiemateriaal, Aanhef, Voornaam, Achternaam, Firma, Straat, Postcode, Plaats, Land, Taal, E-mailadres, Website, Mobiel telefoonnummer, Vast telefoonnummer, Bericht

Na het verzenden van het contactformulier volgt de verwerking van uw ingevoerde persoonsgegevens door een functionaris volgens de wet op gegevensbescherming met als doel de verwerking van uw verzoeken op basis van uw toestemming middels het verzenden van het formulier.
Er is geen wettelijke of contractuele verplichting tot de verstrekking van persoonsgegevens. Het niet verstrekken heeft alleen tot gevolg dat uw verzoek niet wordt ingediend en dat wij dit dan ook niet kunnen verwerken.
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijke melding, zonder dat dit de legaliteit van de reeds uitgevoerde verwerking beïnvloedt op basis van deze herroeping.

 

Contactformulieren van externe leverancier JotForm

Voor sommige formulieren, met name in de klantenservice, werken wij met de online formulierenmaker JotForm Inc. De overdracht van deze formulieren is SSL-gecodeerd, de gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU. Meer informatie over het privacybeleid van JotForm kunt u vinden op https://www.jotform.com/privacy/.

 

Cookies

Deze website gebruikt cookies.

Cookies maken de websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bedoeld is om informatie op te slaan. Bij het bezoek van een website kan de website cookies plaatsen op de computer van de bezoeker van de website. Als de bezoeker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens van de eerder opgeslagen cookies lezen en daardoor bijvoorbeeld vaststellen of de gebruiker de website al eerder bezocht heeft en welke delen van de website de gebruiker in het bijzonder geïnteresseerd hebben.

Meer informatie over cookies vindt u op Wikipedia.

 

VERANDEREN VAN COOKIE-INSTELLINGEN

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies toegelaten of geweigerd worden, kan de gebruiker vastleggen in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden, is afhankelijk van welke webbrowser u gebruikt. Specifieke informatie daarover kan geraadpleegd worden door middel van de helpfunctie van de desbetreffende webbrowser.
Wanneer het gebruik van cookies wordt beperkt, zijn onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van deze website volledig bruikbaar.

Hier kunt u cookies expliciet in / uitschakelen voor deze website:

COOKIES OP ONZE WEBSITE

Onze website verwerkt de volgende cookies:

 • Absoluut noodzakelijke cookies om de basisfuncties van de website mogelijk te maken
  • Cookie Consent Status: Dient om de toestemming voor cookiegebruik op te slaan.
  • GA Optout: Dient om de opt-outs van Google Analytics op te slaan
  • PHPSESSID
 • Statistiek / prestatiecookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Google Analytics (zie daar)
 • Reclamecookies om reclamecampagnes te sturen.
 • Cookies van derden om inhoud van externe servers weer te geven
  • Youtube / doubleclick.net cookies

 

Server Log File

Deze website verwerkt op grond van het doorslaggevende legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke (technische beveiligingsmaatregelen), de volgende persoonsgerelateerde gegevens in een server-logbestand voor het monitoren van de technische werking en om de bedrijfszekerheid van de webserver te verhogen:

 • IP-adres

 • Browser

 • Tijd en datum van de serveraanvraag

 • Het gebruikte besturingssysteem

Er worden alleen gepseudonimiseerde IP-adressen van de bezoekers van de website opgeslagen. Als het werkelijke IP-adres van een bezoeker bijvoorbeeld 123.123.123.123 is, wordt op webserverniveau dit IP-adres veranderd in 123.123.123.XXX, waarbij XXX een willekeurige waarde is tussen 1 en 254. Het creëren van een referentie naar een bepaalde persoon is niet meer mogelijk.

 

Hoe lang worden logbestanden opgeslagen:

Mailserver-log: Bewaartermijn is 2 maanden

Apache-log: 2 maanden

Back-ups: Worden in versleutelde vorm 10 dagen bewaard

 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) op rechtsgrondslag van overwegend rechtmatig belang (analyse van het websitegebruik). Wij hebben daardoor met Google een overeenkomst afgesloten voor gegevensverwerking.
Bij het raadplegen van onze website wordt door middel van software een verbinding met de server van Google gemaakt en worden gegevens naar gedeeltelijk in de VS gebaseerde servers van Google gestuurd. Google Analytics gebruikt daarvoor cookies voor het opslaan van informatie over de websitegebruiker en voor de analyse van het gebruik van de website door de websitegebruiker.
Deze website gebruikt de functie “IP-anonimisering”. Daardoor wordt uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort en zo anoniem gemaakt. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. 
Zoals aangegeven door Google, zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om verdere diensten voor de website-eigenaar te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en van het internet.
Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring over de gegevensbescherming van Google of Google Analytics.

GOOGLE ANALYTICS UITSCHAKELEN

 • U kunt de verzameling van uw gebruikersgegevens op onze website in het algemeen verhinderen door uw webbrowser in te stellen op “Do Not Track”. Onze website houdt rekening met het “Do Not Track”-signaal dat uw webbrowser naar alle websites stuurt.
 • U kunt de verzameling van uw gebruiksgegevens door Google Analytics in het algemeen op alle websites verhinderen door de volgende browserplug-in via de volgende link te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 • U kunt de verzameling van uw gebruiksgegevens door Google Analytics alleen op deze website verhinderen door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt een opt-outcookie geplaatst dat de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.

Uw rechten

U hebt het recht op informatie over, correctie, verwijdering en de beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover er een gerechtelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens uw toestemming of in een met u afgesloten overeenkomst bestaat, hebt u bovendien het recht op gegevensoverdracht. U hebt het recht op intrekking van een eventueel gegeven toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens wordt hierdoor niet beïnvloed tot de intrekking. U hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met als doel direct marketing. In het geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt met als doel direct marketing.
Verder hebt u het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, Oostenrijk, dsb@dsb.gv.at).

FacebookYoutubeInstagram Nu contact opnemen