Balíky senáže mají praktickou velikost a dobrou kvalitu krmiva.

Balíková senáž se vyplácí

Senáž již v současnosti neodmyslitelně patří k modernímu zemědělství. Co ještě před několika desítkami let bylo v našem oboru ve značné míře zcela neznámé, je dnes všeobecně známo. Ale mnozí nevědí, že senáž má dlouhou historii.

Pojednání o historii senáže

Pojem „silo“ je odvozen z řeckého slova „siros“, které původně znamenalo podzemní vzduchotěsný zásobník krmiva.

Údajně již 7000 let př. n. l. bylo obilí uchováváno v takových zásobnících. Navíc byla při výkopech v Egyptu a Kartágu nalezena sila, která byla používána cca 1000-1500 let př. n. l.

Od 19. století byly prováděny stále znovu pokusy a vyvíjeny nové metody, které však bohužel nepřinášely očekávané výsledky.

V roce 1877 pak jeden francouzský zemědělec zveřejnil první příručku na téma silážování. Technika silážování se dále vyvíjela od 20. let minulého století především v Anglii, Irsku a Skandinávii. Teprve v pozdních 80. letech byly v Rakousku produkovány první kulaté balíky z travní senáže. Tehdejší pohled na tento postup byl ještě velmi skeptický, ale čím dál více bylo jasné a vědecky prokázané, že takto získané krmivo má velmi vysokou výživovou hodnotu a kvalitu. Mnohé podniky tak začaly uvažovat o přechodu z dosluhujících výškových sil na balíkovou siláž nebo také pojízdná sila.

Druhy siláže a jejich přednosti a nevýhody

Nejznámějšími silážními postupy jsou balíková senáž, pojízdné silo, potrubní silo a dosluhující systém výškových sil. Správný postup závisí na mnoha faktorech jako např. oblasti a velikosti provozu.

 

Pojízdná a potrubní sila

Právě u velkých podniků jsou pojízdná a potrubní sila velmi oblíbena. Tyto varianty mohou být v zásadě také velmi hospodárné, znamenají však také určité zátěže.

Při zřizování těchto sil jsou potřebné velké investice. Nadto je důležité, již při jejich zřizování provést stanovení účelné velikosti, která závisí na počtu krmených zvířat, přičemž musí být zohledněn také budoucí vývoj.

Dále je nutné si promyslet, jaké krmivo chci používat. Jaky velké jsou krmné dávky mého provozu? Kolik dní krmení mám ročně?

Pokud tyto faktory nejsou pečlivě promyšleny, může se stát, že pojízdná sila nebudou dostatečně plná a proces fermentace neproběhne správně. Při odebírání může rychleji docházet k dokvašování a k velkým ztrátám živin.

Balíková senáž

Mnohé plusové body nepochybně přináší zpracování krmiva do balíků senáže. Krmné jednotky jsou při dobré a odborné praxi silážování vysoce kvalitní a mají praktickou velikost.

Na rozdíl od pojízdného sila se zde není třeba obávat ztrát živin kvůli otevírání sila, protože balíky senáže se rychle spotřebují a dokvašování tak časově téměř není možné.

Zvláště v hornatých oblastech uplatňují balíky senáže své přednosti. Díky velké flexibilitě tohoto postupu lze reagovat na různé termíny dozrávání a kvality a silážovat tehdy, když nastala optimální doba. Tím je možné silážovat také menší množství sklizně.

Také skladování je velmi jednoduché. Nejsou potřebná žádná stavební zařízení, nýbrž pouze pevný a čistý podklad. 

Více k tomuto tématu zde

 

Nekomplikovaná manipulace s balíky senáže je další plusový bod. S balíky senáže jako uzavřenými fermentačními zásobníky lze pohodlně manipulovat a také je transportovat.

Zajímáte se o balíkovou senáž?

 

 

Objevte nyní výrobky pro zpracování senáže 

 

Vaše kontaktní osoba Vám ráda poskytne poradenství k tomuto tématu: 

Kontaktovat nyní

 

 

To by vás také mohlo zajímat