Ob Heu-, Stroh- oder Silageballen - mit dem TDD kann man sämtliche Ballenarten transportieren.

Dvojitý hrot na 2 neovinuté balíky
TDD | Transportní Trn Na Balíky Dvojitý

Dvojitý transportní trn byl vyvinut pro přepravu dvou neovinutých kulatých nebo hranatých balíků (max. průměr balíku 1,60 m). Díky chráničům hrotů je TDD vhodný i pro přepravu na silnici.

Základní vybavení

Ø: 42 mm, Délka: 1 100 mm

Informace a kontakty

Technické údaje (základní vybavení)

Délka:

1 210 mm

Šířka:

2 000 mm

Výška:

690 mm

Hmotnost:

134 kg
Hmotnost  balíku:max. 2 500 kg
Průměr balíku:max. 1,60 m

Varianty uchycení

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Varianty uchycení

Dodatečné vybavení