LT-Master F115

Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj

LT-Master F115 v akci.

Jeden stroj...

... nespočet materiálů

LT-Master F115 připravený k použití na poli

Jedna investice...

... která se vyplatí

Sklizeň kukuřice s LT-Master F115

Lis na kukuřici
LT-Master F115 | kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj

LT-Master F115 je ten PRAVÝ kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj pro kulaté balíky. S jeho pomocí lze vytvořit perfektně slisované a ovinuté kulaté balíky nejen z kukuřice, ale i z CCM, vojtěšky, konopí, řízků z cukrové řepy, obilovin, směsných krmiv a mnoha dalších materiálů. Rychle, jednoduše a plně automaticky.

Každý malý detail přispívá k optimálnímu toku materiálu. Díky tomu se stroj LT-Master F115 vyznačuje prvotřídním průchozím výkonem. Nejvyšší prioritou je přitom kromě rychlého vytlačení vzduchučistého výrobního postupu vysoké zhutnění krmiva. V závislosti na velikosti a struktuře je možné materiál v balíku zhutnit o 30 až 70 %.

 

Nový LT-Master F115

Se strojem LT-Master F115 představuje firma GÖWEIL přepracovaný model osvědčeného kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje. Kromě moderního designu přesvědčí tento lis na kukuřici také řadou novinek, které uživateli nabízejí větší komfort a flexibilitu při používání stroje.

Hydraulicky ovládaná lisovací komora

Na rozdíl od předchozího modelu není lisovací komora stroje LT-Master F115 poháněna mechanicky, ale hydraulicky. Při lisování a vázání je nyní rovněž možné volit mezi čtyřmi různými rychlostními stupni.

Více informací

Příjmový zásobník Multicrop

Pro lepší zpracování velkého množství různých materiálů byl příjmový zásobník vybaven dávkovacím bubnem.

Více informací

Terminál PROFI plus L

Stroj LT-Master F115 se ovládá pomocí terminálu PROFI plus L. Uživatelské rozhraní je intuitivní a umožňuje snadné ovládání stroje. 

Více informací

Obecné přednosti stroje LT-Master F115

Správné umístění stroje LT-Master F115 a vychýlení oje
Rychlý a obratný

Otočnou oj může stroj na obou stranách otočit až o 30°. Tím je dán minimální poloměr otáčení a pohon je možný na obou stranách.

Promyšlený brzdový systém

Standardně jsou instalovány dvouokruhové vzduchové brzdy.

Kontrola přívodu maziva u stroje
Dobré mazání

Centrální mazání zásobuje nejdůležitější místa ložisek trvale tukem, resp. olejem. Zaručeny jsou dlouhá životnost i malé opotřebení.

LT-Master F115 v akci.
Vždy dostatečná zásoba

Díky hydraulicky ovládanému zásobníku na až 18 rolí fólie je LT-Master ideálně vybavený i na dlouhé pracovní dny.

S podvozkem s rychlostí 80 km/h lze s LT-Master F115 jsou všechna místa použití rychle dostupná.
Žádná cesta není příliš dlouhá

Díky podvozku s rychlostí 80 km/h sou všechna místa použití rychle dostupná, až už s traktorem, nebo nákladním vozidlem. LT-Master F115 má EU schválení typu.

LED pracovní světlomet
LED pracovní světlomet

S LED pracovním světlometem je LT-Master perfektně osvětlený i v noci.

Přednosti podávání a dávkování

Nízká konstrukce

 

Ať se jedná o sklápěč, vůz s výtlačným čelem, nákladní vozidlo nebo přímou navážku materiálu, 3,5 metru široký příjmový zásobník se díky jeho nízké konstrukci plní snadno a jednoduše. 

 


 

Posuvná podlaha

 

Rychlost posuvné podlahy se přizpůsobuje množství materiálu a je regulována automaticky. Zinkované, zápustkově kované řetězy posuvné podlahy u šikmého dopravníku a příjmového zásobníku jsou nezničitelné.

 


 

Prostorný příjmový zásobník Multicrop: 

 

Příjmový zásobník Multricrop s objemem cca 13 m³ představuje velký vyrovnávací zásobník. S jeho pomocí se předchází zastavení stroje LT-Master F115 při nakládání.<br/> Pro lepší zpracování velkého množství různých materiálů byl příjmový zásobník vybaven dávkovacím bubnem. Tento buben se spolu s podávacím šnekem stará o rovnoměrný tok produktů u šikmého dopravníku a optimálně připravuje také vláknitý materiál, např. trávu nebo vojtěšku.

 


 

Přednosti lisu

Hydraulicky ovládaná lisovací komora

Hydraulicky ovládaná lisovací komora zaručuje pracovní postup šetrný ke stroji a omezuje také hlučnost kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje. Díky hydraulickému pohonu může uživatel navíc při lisování a vázání volit mezi různými rychlostmi (vždy 4 stupně). Stroj tak lze ještě lépe přizpůsobit různým materiálům a podmínkám. Šetří se tím energie a čas.

 


 

Válcová pevná komora 

Obě poloviny lisovací komory jsou obepnuté průchozím nekonečným pásem. Je tak minimalizován oddrolený materiál. Dodatečně je možné napnutí pásů hydraulicky změnit. To přispívá k bezpečnému startu balíku i k dobrému výhozu balíku.

 


 

Velké zhutnění

Ocelové válečky o tloušťce 4 mm jsou uvnitř zesílené, žebrovaný profil zajišťuje optimální zhutnění a spolehlivé otáčení balíku.

 


 

Dlouhá životnost

Velký rozměr ložisek, jejich utěsnění i dokonale nastavený systém mazání zaručují dlouhou životnost.

 


 

Síť nebo fólie

Pro perfektní konzervaci balíku je zapotřebí efektivní systém vázání. Standardně je stroj LT-Master F115 vybavený kombinovaným dvojitým vázáním pro síť a fólii.

 


 

Pás zpětného vedení

Díky pásu zpětného vedení nedochází ke ztrátám; toto vedení probíhá pod celým strojem, zachycuje oddrolený materiál a bez znečištění jej znovu přivádí na šikmý dopravník.

 


 

Variabilní velikost balíků

S tímto nastavením lze nastavit velikost balíku plynule od 0,60 do 1,15 m.

 


Vstřikování vody

Slouží pro přidávání vody při lisování suchých materiálů.

 


 

Přednosti ovíječky

Pojízdný ovíjecí stůl

 

Pojízdný ovíjecí stůl zajíždí pod lisovací komoru a přímo, rychle a šetrně přebírá balík.

 


 

Dvojité ovíjecí rameno

 

Díky standardnímu dvojitému ovíjecímu ramenu s natahovacími jednotkami fólie 2 x 750 mm je ovíječka stále o krok napřed. Více balíků z jedné role fólie je výsledkem práce patentovaných plastových válců.

 


 

Odřezávač fólie

 

Nerezový kapovací nůž zaručuje přesné oddělení fólie. Standardní plovoucí poloha odřezávače fólie zajišťuje snadné uvolnění fólie, takže nedochází k sevření zbytků.

 


 

Odkládací rampa balíku

 

Šetrné odložení balíku zaručuje hydraulicky odklopná odkládací rampa balíku.

 


 

Hlídání fólie a provoz s jednou fólií

 

Na konci fólie nebo při jejím přetržení se rychlost posunu ovíjecího stolu sníží tak, aby bylo znovu zaručeno 50% překrytí.<br/> Balík tak může být bez přerušení ovinut do konce. Na konci nebo při přetržení obou fólií vypne hlídání fólie proces ovíjení.

 


 

Řízení

Programové ovládání PROFI s terminálem PROFI plus

Stroj LT-Master F115 se ovládá pomocí terminálu PROFI plus L. Uživatelské rozhraní je intuitivní a umožňuje snadné ovládání stroje. Na displeji se zobrazuje celý pracovní proces a nastavení stroje. Přes USB port ručního ovladače lze snadno importovat jazyk a zákaznická loga pro systém vážení s tiskárnou etiket a rovněž exportovat údaje o zákaznických účtech ve formátu CSV. 

Lisovatelné materiály

Díky velké rozmanitosti lisovaných a ovíjených materiálů je možné stroj LT-Master F115 používat pro nejrůznější účely. Různá období sklizně pak umožňují vytížení stroje po celý rok. Je tak zaručena maximální efektivita a vytížení. Přehled nejpoužívanějších materiálů:

Kukuřičná siláž se připravuje z celé rostliny a slouží jako jedno z nejdůležitějších základních krmiv pro přežvýkavce s vysokou dojivostí. Kukuřičná siláž dodává mimořádně výživnou energii v podobě škrobu z rozmělněných kukuřičných zrn a navíc je velmi bohatá na vlákninu. Kukuřičná siláž tak nabízí ty nejlepší předpoklady pro dosažení vysoké produkce mléka a pro výkrm
. Zejména při teplotách nad 15 stupňů Celsia se kvůli vysoké aktivitě mikrobakterií může zhoršit kvalita krmiva. Vysokým zhutněním při lisování se strojem LT-Master F115 však krmivo získá nepřekonatelnou trvanlivost a kvalitu.

CCM (Corn-Cob-Mix) je vynikající energetické krmivo z vřeten a zrn kukuřičných klasů. Používá se ke krmení prasat, hovězího dobytka nebo dalších malých přežvýkavců. CCM siláž poskytuje maximálně koncentrovanou energii díky přídavnému škrobu a v porovnání s běžnými jadrnými krmivy se vyznačuje skvělým poměrem cena-výkon.
Krmivo má díky rozmělněným kukuřičným zrnům výraznější strukturu, a dobytek ho tak dokáže velmi dobře konzumovat. S CCM silážními balíky se díky jejich kompaktnímu tvaru dobře manipuluje a skvěle se hodí také pro zkrmování v menších množstvích.

Vojtěšková siláž je vedle kukuřičné siláže jednou z nejdůležitějších základních složek krmiva hovězího dobytka. Vysoký příjem krmiva a mimořádně dobrá strukturní účinnost přispívají k vysoké dojivosti krav. Pěstování vojtěšky zaručuje vysokou jistotu výnosů a navíc zlepšuje kvalitu půdy. Díky nízkému obsahu cukru však lze vojtěšku velmi těžko uchovávat běžným způsobem. Zpracování do kulatých balíků za pomoci stroje LT-Master F115 s rychlým vytlačením vzduchu a efektivním zhutněním výrazně zvyšuje silážní kvalitu vojtěšky.

Siláž z řízků cukrové řepy se vyznačuje velkou energetickou hodnotou, je velmi dobře stravitelná a navíc chutná. Je ideálním doplňkem k travní siláži, protože má negativní ruminální bilanci dusíku, a vyrovnává tak bílkovinnou bilanci v bachoru. Silážované řízky mají velmi nízký obsah kyseliny mléčné a tím kyselin celkově. Pro kvalitu siláže je zásadní vysoké zhutnění a čisté zpracování v ještě teplém stavu. Navíc kulaté balíky vytvořené strojem LT-Master F115 rychleji chladnou, a mohou se tak dříve použít ke krmení.

TMR obsahuje vyvážený mix základních a jadrných krmiv. Podíl sušiny a obsah energie jsou perfektně sladěny. TMR má velmi pozitivní vliv na produkci mléka a zdraví zvířat. Pro skladování TMR se už vykvašené siláže promísí a znovu se silážují. Příprava zásobního TMR je se strojem LT-Master F115 snadná, rychlá a výhodná, navíc se TMR snadno přepravuje, a je tak ideálním řešením pro obchod.

Nezáleží na tom, zda se jedná o piliny, hobliny, dřevitou vlnu, kůrový mulč, štěpky nebo pelety... Se strojem LT-Master F115 můžete sbalit do kompaktních balíků všechny materiály. To jednak usnadňuje přepravu a jednak šetří drahé skladovací místo. Balíky lze přepravovat traktorem, vrstvit nebo ukládat na paletu. V zabaleném balíku zůstává materiál suchý a čistý.

Celorostlinné siláže z obilovin se připravují většinou z ječmene, pšenice nebo tritikale. Jejich pěstování zaručuje jistý výnos a je přínosné i z hlediska polního hospodářství. Obiloviny však mají jen velmi nízký obsah energie a jejich silážování běžným způsobem je velmi obtížné. Díky optimálnímu zhutnění a rychlému vytlačení vzduchu lze obilnou siláž připravit strojem LT-Master F115 naprosto bez problémů.

Travní siláž je pro přežvýkavce nejdůležitějším základním krmivem. Krmivo se optimálně skládá ze sladkých trav, bylin a jetele.
Druhy trav s vysokým obsahem cukru zaručují dobrý kvasný proces. Se strojem LT-Master F115 můžete díky vysokému zhutnění dobře zpracovávat i traviny s vyšším obsahem vlákniny.

Stále palčivějším problémem je skladování odpadů. Některé materiály se dále zpracovávají a využívají jako náhradní paliva. Problém skladování a přepravy, který s tím souvisí, lze snadno a rychle vyřešit pomocí stroje LT-Master F115. Slisované balíky lze prostorově úsporně přepravovat a optimálně se hodí pro meziskladování. V zásadě lze do podoby kulatých balíků zpracovávat pevné zbytkové látky, např. plast, domovní odpad, kousky z koberců nebo i kompost.

Technické konopí se vyznačuje vysokým podílem CBD a používá se především ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Krmivo pro lesní zvěř, zbytky zeleniny, cukrová třtina, rozmělněná kukuřice na zrno, koňský hnůj, jablečné zbytky, sláma ...

Instalace a příprava

Výraznou předností stroje LT-Master F115 je krátká doba přestavby, která činí asi tři minuty. To je velkou výhodou především při profesionálním použití u smluvních poskytovatelů strojů, kdy se stanoviště mění až několikrát denně. Konstrukce stroje funguje zcela hydraulicky. Stroj LT-Master F115 je připravený k provozu pro provedení několika málo úkonů.

Přípravné operace u stroje

Také další požírače času lze díky optimalizovanému řešení detailů rychle a snadno zvládnout.

 • Ovíjecí fólii lze díky rychlouzávěru velmi rychle vyměnit.
 • Výměna sítě a ochranné fólie je možná za pomoci pouze několika málo úkonů.
 • S programovým ovládáním „PROFI“ a terminálem PROFI plus L je možné stroj optimálně přizpůsobit danému materiálu. Absolutní výhoda: Nové grafické a intuitivní rozhraní řízení
 • Mazivo (8 l) a olej (16 l) lze bez problémů doplnit do centrálního mazání.

Základní vybavení

S EU schválením typu pro rychlosti až do 80 km/h

Stroj LT-Master F115 je sériově vybavený kombinovaným dvojitým vázáním. Dvě role sítě nebo dvě role fólie tak lze vložit současně nebo i kombinovaně.

Pracovní šířka 3,5 m

Vždy správně dávkovaná! S tímto nastavením je možné kulaté balíky optimálně přizpůsobit potřebnému množství krmiva. Velikost balíků se může plynule pohybovat od 0,60 do 1,15 metru.

Pouze u vázání fólií

Kamerový systém zahrnující čtyři infračervené kamery poskytuje perfektní přehled o celém pracovním procesu a stroji, ve dne i v noci.

Čtyři kamery jsou umístěné tak, že je vidět seshora do lisovací komory, na šikmý dopravník, ovíjecí stůl i zadní stranu stroje (vpravo ve směru jízdy).

Pro vysoké zhutnění materiálu a perfektně slisované balíky je rozhodující správný obsah sušiny, resp. vlhkost materiálu. U velmi suchých materiálů je možné vstřikováním vody přidat vodu přímo do lisovací komory.<br/>

Skládá se z magnetického ventilu, hadic a nastavitelných trysek.

Kompaktní vysílačka funguje na základě rádiového signálu a řídí odložení kompletně ovinutého balíku. Díky šikovným rozměrům může uživatel nosit vysílačku pořád u sebe a řídit odkládání.

Všechny pracovní procesy probíhají plně automaticky

Informace a kontakty

Technické údaje (základní vybavení)

Hmotnost:14 800 kg
Délka:11 850 mm
Šířka:2 550 mm
Výška:4 000 mm
Průměr balíku:

0,60 až 1,15 m

 

Potřebný výkon tažného vozidla

Potřeba oleje pro otočnou oj:10 l při 200 bar
Potřebný výkon:min. 90 kW

Požadované připojení

Provozní přípojky

Přípojka kloubového hřídele: Počet otáček: 740–1 000 | 1 3/8" Z6 nebo 1 3/8" Z21
1 dvojčinná a 1 jednoduchá řídicí jednotka pro otočnou oj
Elektrický proud je do stroje přiváděn přes zásuvku ISOBUS nebo dodávaným kabelovým svazkem.

Připojení pro elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A 740 ot/min, stupeň krytí IP55

 

Přípojky pro brzdy

Přípojky pro dvouokruhové vzduchové brzdy nebo
přípojky pro hydraulický dvouokruhový brzdový systém
 

Přípojky pro přepravu

7pólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
Adaptér pro nákladní vozidlo: 24 V | 7pólový | 15pólový (volitelně)
ABS

 

Dodatečné vybavení

Pohon je zajištěn pomocí kloubového hřídele, díky čemuž je kdykoliv možné i použití společně s traktorem. Motor má velmi tichý chod a provozní náklady jsou v porovnání s traktorem s vysokými cenami paliva velmi nízké. Nejenže se tak šetří místo, ale snižuje se také množství spalin, díky čemuž je možný provoz v hale. Díky krytu je možné elektrický pohon používat bez problémů také venku (teplotní rozmezí: –15 až +60° C). Náklady na údržbu jsou velmi nízké a díky pouzdru pro vidle vysokozdvižného vozíku v podstavci se elektrický pohon rovněž snadno přepravuje. Elektrický pohon je vybavený pozvolným rozběhem. Výrazně se tím omezí počáteční napěťové špičky a náběhový moment. To představuje další úsporu elektrického proudu a ochranu pohonu, hřídele a převodovky.

Výkon: 90 kW Napětí: 400 V Frekvence: 50 Hz
Stupeň krytí: IP55Příkon: max. 125 APohon: 740 ot./min
Hmotnost: 2 970 kg D x Š x V: 1 773 x 1 323 x 1 652 mmCEE 125A

Skládá se z vážicího váhy, vážního terminálu a tiskárny etiket s logem GÖWEIL, nebo logem zákazníka

 

Všechny čtyři vážní buňky jsou zabudované přímo v ovíjecím stole. Displej se nachází na manipulačním panelu. Vážení ovinutých balíků probíhá automaticky – při práci tak nedochází k časovým prodlevám. Balíky mohou být váženy jednotlivě, nebo mohou být vyhodnoceny jako kompletní šarže. Různé volitelné vybavení lze pohodlně nastavit na ručním ovladači. Pomocí tiskárny etiket se zobrazují různé informace, např. hmotnost balíku, datum, čas a nahrané logo. Pokud nejsou etikety zapotřebí, je možné tuto funkci na ručním ovladači vypnout. Lepicí etikety a popisovací páska jsou běžné zboží a dají se koupit ve specializovaných obchodech. Systém vážení lze dovybavit podle stávajícího stroje.

Skládá se z vážicího váhy, vážního terminálu a tiskárny etiket s logem GÖWEIL, nebo logem zákazníka

 

Všechny čtyři vážní buňky jsou zabudované přímo v ovíjecím stole. Displej se nachází na manipulačním panelu. Vážení ovinutých balíků probíhá automaticky – při práci tak nedochází k časovým prodlevám. Balíky mohou být váženy jednotlivě, nebo mohou být vyhodnoceny jako kompletní šarže. Různé volitelné vybavení lze pohodlně nastavit na ručním ovladači. Pomocí tiskárny etiket se zobrazují různé informace, např. hmotnost balíku, datum, čas a nahrané logo. Pokud nejsou etikety zapotřebí, je možné tuto funkci na ručním ovladači vypnout. Lepicí etikety a popisovací páska jsou běžné zboží a dají se koupit ve specializovaných obchodech. Systém vážení lze dovybavit podle stávajícího stroje.

Se stavěčem balíků integrovaným v odkládací rampě balíků je možné šetrné odložení balíků volitelně vlevo nebo vpravo. Pokud je deaktivovaný, odvalí se balík standardně dopředu. Odložení na čelní stranu umožňuje rychlejší a šetrnější odvoz.

Pro dosažení dobrého výsledku silážování je podstatných několik faktorů: 

 • vhodnost materiálu pro silážování
 • dodržení pravidel silážování (doba sklizně a zavadnutí, délka řezu, účinnost silážního řetězce, zhutnění a vytlačení vzduchu)
 • klimatické podmínky

Pokud spolu všechny faktory perfektně neladí (např. kvůli špatnému počasí), mohou k dosažení výsledku silážování pomoci silážní prostředky, které zabrání nesprávnému kvašení a výrazně zlepší proces dodatečného zahřívání.

Silážní prostředek je pomocí samostatně nasávajícího čerpadla s filtrem a elektronického průtokoměru vstřikován dvěma nerezovými tryskami přímo do lisovací komory. Silážní prostředek se tak v krmivu obsaženém v kulatém balíku optimálně rozmístí. Dávkovací jednotka se hodí jak pro mléčné bakterie, tak pro málo korozivní kyseliny.

Upozornění: nádrž není součástí dodávky.
Pozor: Po použití je nutné dávkovací zařízení silážního prostředku každý den vymýt vodou.

Rozsah dodávky:

 • Ovládací jednotka Dosistar
 • Čerpadlo s filtrem
 • Elektronické měření průtoku
 • Různé trysky
 • Sací hadice pro externí zásobníky

Nerezová nádrž o objemu 450 litrů je namontovaná přímo na stroji a zajišťuje bezezbytkové vyprázdnění.

12 V na 24 V

Skládá se ze spirálového kabelu 15 pólů na 13 pólů a 2x 7 pólů na 13 pólů

K dispozici je velký výběr variant tažného oka

Všechny varianty tažných ok

Vybavení specifické podle země

BEZ EU schválení typu

FAQ

Často kladené otázky

LT-Master vytvoříte perfektně slisované a ovinuté kulaté balíky nejenom z kukuřice, ale i z CCM, vojtěšky, konopí, řízků z cukrové řepy, obilovin, směsných krmiv a mnoha dalších materiálů.

Hmotnost závisí na velikosti balíku a obsahu sušiny v materiálu.

Tažné vozidlo by mělo mít výkon alespoň 120 koní (90 kW) a zapotřebí jsou následující přípojky:
1. 1 dvojčinná a 1 jednoduchá řídicí jednotka pro otočnou oj.
2. Pro elektrické napájení stroje se používá dodaný kabelový svazek.
3. 7pólová zásuvka pro celé osvětlení, s výjimkou pracovního světlometu.
4. Připojení pro elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A 740 ot/min, stupeň krytí IP55

Potřeba oleje pro otočnou oj: 10 l při 200 bar

Počet balíků za hodinu závisí na materiálu.