cs

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Za zpracování Vašich osobních údajů na našich internetových stránkách nebo naše formy je odpovědná firma Göweil Maschinenbau GmbH. Údaje firmy Göweil Maschinenbau GmbH naleznete v tiráži.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů i podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Použití našich internetových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud na našich stránkách vyžadujeme zadání osobních údajů (např. jména, adresy nebo e-mailové adresy), je to, pokud je to možné, vždy na základě dobrovolnosti.

 

Kordinátor ochrany osobních údajů

Náš koordinátor ochrany osobních údajů je k dispozici na adrese:
GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11
4202 Kirchschlag u Lince
Rakousko
Tel.:  (0043) (0) 7215 2131-0
E-Mail: office@goeweil.com

 

Zpracovatel, příjemce

Vaše osobní údaje zpracováváme s podporou zpracovatelů, kteří nás při poskytování služeb podporují (např. webhosting).

Tito zpracovatelé jsou povinni dodržovat ochranu Vašich osobních údajů a nesmí Vaše osobní údaje zpracovávat k žádnému jinému účelu než k poskytování našich služeb.

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
Pole: Jméno, Jméno, Příjmení, Společnost, Země, E-mailová adresa, Webové stránky, Mobilní telefonní číslo, Telefonní číslo pevné linky, Ulice, PSČ, Město, Zpráva

Objednávací brožury:
Pole: Požadovaný informační materiál, Název, Jméno, Příjmení, Společnost, Ulice, PSČ, Město, Země, Země, E-mailová adresa, Webové stránky, Telefonní číslo, Telefonní číslo pevné linky, Zpráva

Po odeslání kontaktního formuláře se provádí zpracování Vámi zadaných osobních údajů subjektem odpovědným za ochranu osobních údajů pro účel zpracování Vaší poptávky na základě Vašeho souhlasu uděleného odesláním formuláře.

Neexistuje žádná zákonná nebo smluvní povinnost k poskytování osobních údajů. Neposkytnutí má pouze za následek, že Vaše žádost nebude moci být předána a zpracována.

Máte právo svůj souhlas kdykoli písemně odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování provedeného až do odvolání souhlasu.

 

Kontaktní formuláře od poskytovatele třetích stran JotForm

Pro některé formuláře, zejména v oblasti zákaznického servisu, spolupracujeme s tvůrcem online formulářů JotForm Inc. Přenos těchto formulářů je šifrován pomocí SSL, data jsou ukládána na serverech v EU. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti JotForm najdete na adrese https://www.jotform.com/privacy/.

 

Cookies

Tyto internetové stránky používají cookies.

Cookies činí internetové stránky pro uživatele příjemnější a efektivnější. Cookie je malý textový soubor, který slouží k ukládání informací. Při návštěvě internetové stránky může být na počítači jejího návštěvníka uložen cookie. Když uživatel navštíví tyto internetové stránky znovu, mohou tyto stránky načíst údaje z dříve uloženého cookie a např. tak zjistit, zda uživatel tyto stránky již dříve navštívil a které jejich oblasti pro něj byly mimořádně zajímavé.

Více informací o cookies naleznete na Wikipedii.

 

Změna nastavení cookies

V nastaveních internetového prohlížeče může uživatel určit, jak internetový prohlížeč s cookies zachází, jaké cookies povoluje nebo odmítá. Kde přesně se tato nastavení nacházejí, závisí na daném internetovém prohlížeči. Příslušné detailní informace mohou být vyvolány pomocí funkce nápovědy daného internetového prohlížeče.

Když je používání cookies omezeno, nelze již podle okolností v plném rozsahu využívat všechny funkce této internetové stránky.

Máte možnost aktivovat/deaktivovat cookies výhradně pro tuto internetovou stránku:

Cookies na našich internetových stránkách

Naše internetové stránky zpracovávají následující cookies:

 • Nezbytně nutné cookies, pro zajištění základních funkcí internetové stránky
  • Status souhlasu s cookies: Slouží k uložení souhlasu s používáním cookies.
  • GA Optout: Slouží k uložení opt-out u Google Analytics
  • PHPSESSID
 • Statistika / Performance-Cookies, pro zlepšení zážitku uživatele
  • Google Analytics (viz tam)
 • Marketingové / reklamní cookies pro řízení reklamních kampaní
 • Soubory cookie třetích stran pro zobrazení obsahu z externích serverů
  • Soubory cookie Youtube / doubleclick.net

 

Server Log File

Tato webová stránka zpracovává následující osobní údaje do souboru protokolu, který sleduje technickou funkci webové stránky a zvyšuje provozní bezpečnost webových stránek na základě prvořadého oprávněného zájmu správce údajů (technická bezpečnostní opatření):

 • IP adresa

 • Typ/verze prohlížeče

 • Čas dotazu serveru

 • Použitý operační systém

K dispozici jsou pouze pseudonymizované adresy IP návštěvníků webových stránek. Na úrovni webového serveru se toto provádí ve výchozím nastavení v souboru protokolu místo skutečné IP adresy návštěvníka, např. 123.123.123.123 je uložena adresa IP 123.123.123.XXX, kde XXX je náhodná hodnota mezi 1 a 254. Vytváření osobního odkazu již není možné.

Jak dlouho budou uloženy soubory protokolu:
Web u. Záznamy poštovních serverů jsou uchovávány po dobu 2 měsíců.
Zálohy jsou k dispozici po dobu nejméně 10 dnů.

 

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na právním základě převažujícího oprávněného zájmu (analýza používání internetové stránky). Se společností Google jsme k tomu uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

Při vyvolání našich internetových stránek se prostřednictvím softwaru naváže spojení se servery Google a údaje jsou předány na servery Google, které se částečně nacházejí v USA. Google Analytics navíc používá cookies k ukládání informací o uživateli internetové stránky a pro analýzu používání internetové stránky uživateli této stránky.

Tyto internetové stránky používají funkci „anonymizace IP“. Tím bude IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena a tím anonymizována. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Podle údajů společnosti Google bude Google získané údaje používat pro vyhodnocení využívání webové stránky, pro sestavení zprávy o aktivitách internetové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním internetové stránky a internetu.

Google bude tyto informace případně i přenášet na třetí osoby, pokud je to zákonem předepsáno, nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data v pověření společnosti Google. Detailní informace o zacházení s údaji uživatelů u Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů od Google popř. od Google Analytics.

Deaktivování Google Analytics

 • Registraci Vašich uživatelských dat na naší internetové stránce můžete zásadně zabránit, když ve Vašem internetovém prohlížeči nastavíte „Do Not Track“ (nesledovat). Naše internetová stránka zohledňuje signál „Do Not Track“, který Váš internetový prohlížeč pak vysílá všem internetovým stránkám.

 • Registraci Vašich uživatelských dat prostřednictvím Google Analytics na všech internetových stránkách můžete zásadně zabránit, když v následujícím odkazu stáhnete a instalujete plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • Registraci Vašich uživatelských dat prostřednictvím Google Analytics pouze na této internetové stránce můžete zabránit, když kliknete na následující odkaz. Bude nastaven cookie Opt-Out, který při budoucích návštěvách této internetové stránky zabrání registraci Vašich dat: Deaktivování Google Analytics.

 

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Pokud právní základ zpracování Vašich osobních údajů spočívá ve Vašem souhlasu nebo ve smlouvě uzavřené s Vámi, máte navíc právo na přenositelnost údajů.

Máte právo na odvolání případně uděleného souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů. Oprávněnost zpracování osobních údajů až do odvolání není odvoláním dotčena.

Máte právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy. V případě námitky již Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány pro účely přímé reklamy.

Dále máte právo na stížnost u dozorového úřadu (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at).

FacebookYoutubeInstagram Kontaktovat nyní