Variable Press-Wickelkombination: Variable Ballen mit der stationären Press-Wickelkombination VARIO-Master

Lisování kukuřice s variabilní velikostí balíku
VARIO-Master | kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj

S VARIO-Master se do perfektně slisovaných kulatých balíků zpracovává spousta materiálů jako kukuřice, CCM, vojtěška, řízky cukrové řepy, obilí, směsná krmiva, konopí a mnohé další. Variabilní lisovací komora umožňuje vysoce zhutněné balíky s průměrem 80 - 140 cm. Kompletní průběh práce zajišťuje maximální zhutnění a rychlé vyloučení vzduchu.

 

  Hydraulicky ovládaná, variabilní lisovací komora

  Díky hydraulicky poháněné, variabilní lisovací komoře lze vyrábět balíky o velikosti 80 až 140 cm. To je velkou výhodou jak v logistice balíků, tak při krmení. Během procesu lisování a vázání balíků lze zvolit čtyři různé úrovně rychlosti.

  Více informací

  Příjmový zásobník Multicrop

  Pro lepší zpracování velkého množství různých materiálů byl příjmový zásobník vybaven dávkovacím bubnem.

  Více informací

  Terminál PROFI plus L

  Stroj VARIO-Master V140 se ovládá pomocí terminálu PROFI plus L. Uživatelské rozhraní je intuitivní a umožňuje snadné ovládání stroje. 

  Více informací

  Obecné přednosti stroje VARIO-Master V140

  Ze šikmého dopravníku padá materiál do lisovací komory.
  Rychlý a obratný

  Otočnou oj může stroj na obou stranách otočit až o 30°. Tím je dán minimální poloměr otáčení a pohon je možný na obou stranách.

  VARIO-Master V140 se umístí na pole.
  Promyšlený brzdový systém

  Standardně jsou instalovány dvouokruhové vzduchové brzdy.

  Příjmovým zásobníkem sjeďte dolů
  Sestavení stroje

  Absolutní plus! Stroj je připravený k použití během tří minut.

  Kontrola přívodu maziva u stroje
  Dobré mazání

  Centrální mazání zásobuje nejdůležitější místa ložisek trvale tukem, resp. olejem. Zaručeny jsou dlouhá životnost i malé opotřebení.

  LT-Master F115 v akci.
  Vždy dostatečná zásoba

  Díky hydraulicky ovládanému zásobníku na až 18 rolí fólie je VARIO-Master V140 ideálně vybavený i na dlouhé pracovní dny.

  S podvozkem s rychlostí 80 km/h lze s LT-Master F115 jsou všechna místa použití rychle dostupná.
  Žádná cesta není příliš dlouhá

  Díky podvozku s rychlostí 80 km/h sou všechna místa použití rychle dostupná, až už s traktorem, nebo nákladním vozidlem. VARIO-Master V140 má EU schválení typu.

  LED pracovní světlomet
  LED pracovní světlomet

  S LED pracovním světlometem je VARIO-Master V140 perfektně osvětlený i v noci.

  Přednosti podávání a dávkování

  Nízká konstrukce

  Ať se jedná o sklápěč, vůz s výtlačným čelem, nákladní vozidlo nebo přímou navážku materiálu, 3,5 metru široký příjmový zásobník se díky jeho nízké konstrukci plní snadno a jednoduše. 

   


   

  Posuvná podlaha

  Rychlost posuvné podlahy se přizpůsobuje množství materiálu a je regulována automaticky. Zinkované, zápustkově kované řetězy posuvné podlahy u šikmého dopravníku a příjmového zásobníku jsou nezničitelné.

  Prostorný příjmový zásobník Multicrop: 

  Příjmový zásobník Multricrop s objemem cca 13 m³ představuje velký vyrovnávací zásobník. S jeho pomocí se předchází zastavení stroje VARIO-Master V140 při nakládání. Pro lepší zpracování velkého množství různých materiálů byl příjmový zásobník vybaven dávkovacím bubnem. Tento buben se spolu s podávacím šnekem stará o rovnoměrný tok produktů u šikmého dopravníku a optimálně připravuje také vláknitý materiál, např. trávu nebo vojtěšku.

  Přednosti lisu

  Hydraulicky ovládaná, variabilní lisovací komora

  Dva nekonečné pásy trvale zajišťují velké zhutnění materiálu. Průměr balíku a hustota zhutnění se nastavují na terminálu. Lisovat lze kulaté balíky o průměru 80 až 140 cm - nastavitelné po 5 cm. Hydraulický pohon umožňuje přizpůsobit rychlost lisovací komory balíků materiálu ve čtyřech stupních.

   


   

   

  Síť nebo fólie

  Pro perfektní konzervaci balíku je potřebný efektivní systém vázání. Standardně je VARIO-Master vybaven kombinovaným dvojitým vázáním sítí a fólií.

   


   

  Velké zhutnění

  Ocelové válečky o tloušťce 4 mm jsou uvnitř zesílené, žebrovaný profil zajišťuje optimální zhutnění a spolehlivé otáčení balíku.

   


   

  Zpětné vedení

  Žádné ztráty se nekonají díky zpětnému vedení, které probíhá pod celým strojem, zachycuje oddrolený materiál a bez znečištění jej opět přivádí na šikmý dopravník.

   


   

  Dlouhá životnost

  Velký rozměr ložisek perfektně nastavený systém mazání zaručují dlouhou životnost stroje.

   


   

  Vstřikování vody

  Pro přidávání vody při lisování suchých materiálů

   


   

  Přednosti ovíječky

  Pojízdný ovíjecí stůl

   

  Pojízdný ovíjecí stůl zajíždí pod lisovací komoru a přímo, rychle a šetrně přebírá balík.

   


   

  Dvojité ovíjecí rameno

   

  Díky standardnímu dvojitému ovíjecímu ramenu s natahovacími jednotkami fólie 2 x 750 mm je ovíječka stále o krok napřed. Více balíků z jedné role fólie je výsledkem práce patentovaných plastových válců.

   


   

  Odřezávač fólie

   

  Nerezový kapovací nůž zaručuje přesné oddělení fólie. Standardní plovoucí poloha odřezávače fólie zajišťuje snadné uvolnění fólie, takže nedochází k sevření zbytků.

   


   

  Odkládací rampa balíku

   

  Šetrné odložení balíku zaručuje hydraulicky odklopná odkládací rampa balíku.

   


   

  Hlídání fólie a provoz s jednou fólií

   

  Na konci fólie nebo při jejím přetržení se rychlost posunu ovíjecího stolu sníží tak, aby bylo znovu zaručeno 50% překrytí.<br/> Balík tak může být bez přerušení ovinut do konce. Na konci nebo při přetržení obou fólií vypne hlídání fólie proces ovíjení.

   


   

  Řízení

  Programové ovládání PROFI s terminálem PROFI plus

  Stroj VARIO-Master V140 se ovládá pomocí terminálu PROFI plus L. Uživatelské rozhraní je intuitivní a umožňuje snadné ovládání stroje. Na displeji se zobrazuje celý pracovní proces a nastavení stroje. Přes USB port ručního ovladače lze snadno importovat jazyk a zákaznická loga pro systém vážení s tiskárnou etiket a rovněž exportovat údaje o zákaznických účtech ve formátu CSV. 

  Lisovatelné materiály

  Díky velké rozmanitosti lisovaných a ovíjených materiálů je možné stroj VARIO-Master V140 používat pro nejrůznější účely. Různá období sklizně pak umožňují vytížení stroje po celý rok. Je tak zaručena maximální efektivita a vytížení. Přehled nejpoužívanějších materiálů:

  Kukuřičná siláž se připravuje z celé rostliny a slouží jako jedno z nejdůležitějších základních krmiv pro přežvýkavce s vysokou dojivostí. Kukuřičná siláž dodává mimořádně výživnou energii v podobě škrobu z rozmělněných kukuřičných zrn a navíc je velmi bohatá na vlákninu. Kukuřičná siláž tak nabízí ty nejlepší předpoklady pro dosažení vysoké produkce mléka a pro výkrm<br/>. Zejména při teplotách nad 15 stupňů Celsia se kvůli vysoké aktivitě mikrobakterií může zhoršit kvalita krmiva. Vysokým zhutněním při lisování se strojem VARIO-Master V140 však krmivo získá nepřekonatelnou trvanlivost a kvalitu.

  CCM (Corn-Cob-Mix) je vynikající energetické krmivo z vřeten a zrn kukuřičných klasů. Používá se ke krmení prasat, hovězího dobytka nebo dalších malých přežvýkavců. CCM siláž poskytuje maximálně koncentrovanou energii díky přídavnému škrobu a v porovnání s běžnými jadrnými krmivy se vyznačuje skvělým poměrem cena-výkon.<br/> Krmivo má díky rozmělněným kukuřičným zrnům výraznější strukturu, a dobytek ho tak dokáže velmi dobře konzumovat. S CCM silážními balíky se díky jejich kompaktnímu tvaru dobře manipuluje a skvěle se hodí také pro zkrmování v menších množstvích.

  Vojtěšková siláž je vedle kukuřičné siláže jednou z nejdůležitějších základních složek krmiva hovězího dobytka. Vysoký příjem krmiva a mimořádně dobrá strukturní účinnost přispívají k vysoké dojivosti krav. Pěstování vojtěšky zaručuje vysokou jistotu výnosů a navíc zlepšuje kvalitu půdy. Díky nízkému obsahu cukru však lze vojtěšku velmi těžko uchovávat běžným způsobem. Zpracování do kulatých balíků za pomoci stroje VARIO-Master V140 s rychlým vytlačením vzduchu a efektivním zhutněním výrazně zvyšuje silážní kvalitu vojtěšky.

  Siláž z řízků cukrové řepy se vyznačuje velkou energetickou hodnotou, je velmi dobře stravitelná a navíc chutná. Je ideálním doplňkem k travní siláži, protože má negativní ruminální bilanci dusíku, a vyrovnává tak bílkovinnou bilanci v bachoru. Silážované řízky mají velmi nízký obsah kyseliny mléčné a tím kyselin celkově. Pro kvalitu siláže je zásadní vysoké zhutnění a čisté zpracování v ještě teplém stavu. Navíc kulaté balíky vytvořené strojem VARIO-Master V140 rychleji chladnou, a mohou se tak dříve použít ke krmení.

  TMR obsahuje vyvážený mix základních a jadrných krmiv. Podíl sušiny a obsah energie jsou perfektně sladěny. TMR má velmi pozitivní vliv na produkci mléka a zdraví zvířat. Pro skladování TMR se už vykvašené siláže promísí a znovu se silážují. Příprava zásobního TMR je se strojem VARIO-Master V140 snadná, rychlá a výhodná, navíc se TMR snadno přepravuje, a je tak ideálním řešením pro obchod.

  Nezáleží na tom, zda se jedná o piliny, hobliny, dřevitou vlnu, kůrový mulč, štěpky nebo pelety... Se strojem VARIO-Master V140 můžete sbalit do kompaktních balíků všechny materiály. To jednak usnadňuje přepravu a jednak šetří drahé skladovací místo. Balíky lze přepravovat traktorem, vrstvit nebo ukládat na paletu. V zabaleném balíku zůstává materiál suchý a čistý.

  Celorostlinné siláže z obilovin se připravují většinou z ječmene, pšenice nebo tritikale. Jejich pěstování zaručuje jistý výnos a je přínosné i z hlediska polního hospodářství. Obiloviny však mají jen velmi nízký obsah energie a jejich silážování běžným způsobem je velmi obtížné. Díky optimálnímu zhutnění a rychlému vytlačení vzduchu lze obilnou siláž připravit strojem VARIO-Master V140 naprosto bez problémů.

  Travní siláž je pro přežvýkavce nejdůležitějším základním krmivem. Krmivo se optimálně skládá ze sladkých trav, bylin a jetele.<br/> Druhy trav s vysokým obsahem cukru zaručují dobrý kvasný proces. Se strojem VARIO-Master V140 můžete díky vysokému zhutnění dobře zpracovávat i traviny s vyšším obsahem vlákniny.

  Stále palčivějším problémem je skladování odpadů. Některé materiály se dále zpracovávají a využívají jako náhradní paliva. Problém skladování a přepravy, který s tím souvisí, lze snadno a rychle vyřešit pomocí stroje VARIO-Master V140. Slisované balíky lze prostorově úsporně přepravovat a optimálně se hodí pro meziskladování. V zásadě lze do podoby kulatých balíků zpracovávat pevné zbytkové látky, např. plast, domovní odpad, kousky z koberců nebo i kompost.

  Technické konopí se vyznačuje vysokým podílem CBD a používá se především ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

  Krmivo pro lesní zvěř, zbytky zeleniny, cukrová třtina, rozmělněná kukuřice na zrno, koňský hnůj, jablečné zbytky, sláma ...

  Základní vybavení

  S EU schválením typu pro rychlosti až do 80 km/h

  Stroj VARIO-Master V140 je sériově vybavený kombinovaným dvojitým vázáním. Dvě role sítě nebo dvě role fólie tak lze vložit současně nebo i kombinovaně.


                      
                          
                              
                                  
                              
                              
      

      
      
  Zwei Bänder für eine hohe Verdichtung des Material...
                          
                              
      

      
      

                          
      

      
      

                  
                      
      

      
      

                  
                          
                              
      

      
      

                          
                      
                          
      

      
      

                      
                      
                          
      

      
      

                      
                      
                          
      

      
      

                       
                          
                      
                      
      
          
              
                  
                      
                          
                          Allgemein
                          
                          
                      
                  
              
          
              
                  
                      
                          
                          Zugriff
                          
                          
                      
                  
              
          
      
      
          
              
                  
                      
                      
                              


  Titel

          
              
                  
              
          
      


      

      
      

  Zwei Bänder für eine hohe Verdichtung des Materials

  Element geöffnet darstellen?


              
                  
                  
                      
                          
      

      
      

                          
      

      
      

                      
                       
                  
              

      

      
      

  Nein

  Text

  WYSIWYG-Editor, data_tx_wvierspeciality_accordionitem__8506__bodytext_Editor WerkzeugleistenStileFormatFormatGrundstile Fett Tastaturkürzel Strg+B Kursiv Tastaturkürzel Strg+I Tiefgestellt HochgestelltAbsatz Nummerierte Liste einfügen/entfernen Liste Einzug verkleinern Einzug vergrößern Zitatblock Linksbündig Zentriert Rechtsbündig BlocksatzLinks Link einfügen/editieren Tastaturkürzel Strg+K Link entfernenZwischenablage/Rückgängig Ausschneiden Tastaturkürzel Strg+X Kopieren Tastaturkürzel Strg+C Einfügen Tastaturkürzel Strg+V Als Klartext einfügen Tastaturkürzel Strg+Umschalt+V Aus Word einfügen Formatierung entfernen Rückgängig Tastaturkürzel Strg+Z Wiederherstellen Tastaturkürzel Strg+YEditieren Rechtschreibprüfung während der Texteingabe (SCAYT)Einfügen Tabelle Horizontale Linie einfügen Sonderzeichen einfügenWerkzeuge Ein bedingtes Trennzeichen einfügen Tastaturkürzel Strg+½ MaximierenDokument QuellcodeDrücken Sie ALT 0 für Hilfe◢Elementepfad 

  Bilder


              
                  
      

      
      

                  Bild hinzufügen
               
      

      
      
   Dateien auswählen und hochladenErlaubte DateierweiterungenGIF JPG JPEG TIF TIFF BMP PCX TGA PNG PDF AI SVG Ziehen und ablegen zum Hochladen von DateienLegen Sie Ihre Dateien hier ab, oder klicken Sie, durchsuchen Sie Ihren PC und wählen Sie Dateien aus

  Bei Klick vergrößern


              
                  
                  
                      
                          
      

      
      

                          
      

      
      

                      
                       
                  
              

      

      
      

  Nein


                          
                  
              
          
              
                  
                      
                      
                              
  Sichtbarkeit


  Akkordeon Element


              
                  
                  
                      
                          
      

      
      

                          
      

      
      

                      
                      Deaktivieren
                  
              

      

      
      

  Nein

  Veröffentlichungsdaten und Zugriffsrechte


  Veröffentlichungsdatum


  Ablaufdatum


  Sprache

      

      
      

  [Alle]StandardBelgium - DeutschBelgium - FrançaisBelgium - NederlandsČeskýDeutschEnglishEspañolFrançaisNederlandsPolskiSwitzerland - DeutschSwitzerland - Français

      

      
      

  Standard


  Ursprungstext

      

      
      

  ElektroantriebWiegesystem ungeeichtWiegesystem geeichtBallenablagerampe mit BallenaufstellerSiliermittel-DosierungSiliermitteltankSpannungswandler ABSAusführung Beleuchtung 24 VZugösenvariantenWas kann man alles pressen mit der VARIO-Master V140?Wie muss mein Traktor ausgestattet sein, um die VARIO-Master V140 bedienen zu können?Welche Größen der Ballen sind bei der VARIO-Master V140 möglich?DoppelwickelarmHydraulisch angetriebene variable Presskammer für Ballendurchmesser von 80 - 140 cmDoppelbindung für Netz und FolieBordhydraulik mit ÖlkühlerRückführband gegen eventuelle BröckelverlusteIntegrierter Multicrop-ZubringerHydraulisch fahrbarer Wickeltisch4 Stück Ballentransportbänder mit Bandführung und 2 Stück BallenleitrollenBallenablage nach vorne über hydraulische BallenablagerampeHöhenverstellbare ZugdeichselFolienvorstreckeinheit 500 mm und 750 mm kombiniert mit ÜberlappungseinstellungFolienabschneiderFolienüberwachungEinfolienbetriebTandemachsfahrwerk mit Federung und Bereifung 385/55 R22,5Hydraulisch absenkbares Folienmagazin für bis zu 18 Rollen FolieLED Arbeitsscheinwerfer2-Leiter-DruckluftbremsanlageKamerasystemWassereinspritzung für PresskammerHandsender mit Funk für BallenablageVollautomatische Zentralschmierung für Öl und FettVollautomatische Programmsteuerung PROFIZwei Bänder für eine hohe Verdichtung des Materials


                          
                  
              
          
      


                  

  Pracovní šířka 3,5 m

  Kamerový systém zahrnující čtyři infračervené kamery poskytuje perfektní přehled o celém pracovním procesu a stroji, ve dne i v noci.

  Čtyři kamery jsou umístěné tak, že je vidět seshora do lisovací komory, na šikmý dopravník, ovíjecí stůl i zadní stranu stroje (vpravo ve směru jízdy).

  Pro vysoké zhutnění materiálu a perfektně slisované balíky je rozhodující správný obsah sušiny, resp. vlhkost materiálu. U velmi suchých materiálů je možné vstřikováním vody přidat vodu přímo do lisovací komory.

  Skládá se z magnetického ventilu, hadic a nastavitelných trysek.

  Kompaktní vysílačka funguje na základě rádiového signálu a řídí odložení kompletně ovinutého balíku. Díky šikovným rozměrům může uživatel nosit vysílačku pořád u sebe a řídit odkládání.

  Všechny pracovní procesy probíhají plně automaticky

  Informace a kontakty

  Technické údaje (základní vybavení)

  Hmotnost:15 800 kg
  Délka:11 850 mm
  Šířka:2 550 mm
  Výška:4 000 mm
  Průměr balíku:

  od 0,80 do1,40 m

   

  Potřebný výkon tažného vozidla

  Spotřeba oleje otočné oje

      
  10 l při 200 bar

  Potřebný výkon:

  minimálně 90 kW

  Potřebné přípoje

  1 jednoduchý a 1 dvojčinný řídicí ventil pro otočnou oj

  Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

  Pro elektrické napájení stroje se používá dodaný kabelový svazek

  Dodatečné vybavení

  Pohon je zajištěn pomocí kloubového hřídele, díky čemuž je kdykoliv možné i použití společně s traktorem. Motor má velmi tichý chod a provozní náklady jsou v porovnání s traktorem s vysokými cenami paliva velmi nízké. Nejenže se tak šetří místo, ale snižuje se také množství spalin, díky čemuž je možný provoz v hale. Díky krytu je možné elektrický pohon používat bez problémů také venku (teplotní rozmezí: –15 až +60° C). Náklady na údržbu jsou velmi nízké a díky pouzdru pro vidle vysokozdvižného vozíku v podstavci se elektrický pohon rovněž snadno přepravuje. Elektrický pohon je vybavený pozvolným rozběhem. Výrazně se tím omezí počáteční napěťové špičky a náběhový moment. To představuje další úsporu elektrického proudu a ochranu pohonu, hřídele a převodovky.

  Výkon: 90 kW Napětí: 400 V Frekvence: 50 Hz
  Stupeň krytí: IP55Příkon: max. 125 APohon: 740 ot./min
  Hmotnost: 2 970 kg D x Š x V: 1 773 x 1 323 x 1 652 mmCEE 125A

  Skládá se z vážicího váhy, vážního terminálu a tiskárny etiket s logem GÖWEIL, nebo logem zákazníka

   

  Všechny čtyři vážní buňky jsou zabudované přímo v ovíjecím stole. Displej se nachází na manipulačním panelu. Vážení ovinutých balíků probíhá automaticky – při práci tak nedochází k časovým prodlevám. Balíky mohou být váženy jednotlivě, nebo mohou být vyhodnoceny jako kompletní šarže. Různé volitelné vybavení lze pohodlně nastavit na ručním ovladači. Pomocí tiskárny etiket se zobrazují různé informace, např. hmotnost balíku, datum, čas a nahrané logo. Pokud nejsou etikety zapotřebí, je možné tuto funkci na ručním ovladači vypnout. Lepicí etikety a popisovací páska jsou běžné zboží a dají se koupit ve specializovaných obchodech. Systém vážení lze dovybavit podle stávajícího stroje.

  Skládá se z vážicího váhy, vážního terminálu a tiskárny etiket s logem GÖWEIL, nebo logem zákazníka

   

  Všechny čtyři vážní buňky jsou zabudované přímo v ovíjecím stole. Displej se nachází na manipulačním panelu. Vážení ovinutých balíků probíhá automaticky – při práci tak nedochází k časovým prodlevám. Balíky mohou být váženy jednotlivě, nebo mohou být vyhodnoceny jako kompletní šarže. Různé volitelné vybavení lze pohodlně nastavit na ručním ovladači. Pomocí tiskárny etiket se zobrazují různé informace, např. hmotnost balíku, datum, čas a nahrané logo. Pokud nejsou etikety zapotřebí, je možné tuto funkci na ručním ovladači vypnout. Lepicí etikety a popisovací páska jsou běžné zboží a dají se koupit ve specializovaných obchodech. Systém vážení lze dovybavit podle stávajícího stroje.

  Se stavěčem balíků integrovaným v odkládací rampě balíků je možné šetrné odložení balíků volitelně vlevo nebo vpravo. Pokud je deaktivovaný, odvalí se balík standardně dopředu. Odložení na čelní stranu umožňuje rychlejší a šetrnější odvoz.

  Pro dosažení dobrého výsledku silážování je podstatných několik faktorů: 

  • vhodnost materiálu pro silážování
  • dodržení pravidel silážování (doba sklizně a zavadnutí, délka řezu, účinnost silážního řetězce, zhutnění a vytlačení vzduchu)
  • klimatické podmínky

  Pokud spolu všechny faktory perfektně neladí (např. kvůli špatnému počasí), mohou k dosažení výsledku silážování pomoci silážní prostředky, které zabrání nesprávnému kvašení a výrazně zlepší proces dodatečného zahřívání.

  Silážní prostředek je pomocí samostatně nasávajícího čerpadla s filtrem a elektronického průtokoměru vstřikován dvěma nerezovými tryskami přímo do lisovací komory. Silážní prostředek se tak v krmivu obsaženém v kulatém balíku optimálně rozmístí. Dávkovací jednotka se hodí jak pro mléčné bakterie, tak pro málo korozivní kyseliny.

  Upozornění: nádrž není součástí dodávky.
  Pozor: Po použití je nutné dávkovací zařízení silážního prostředku každý den vymýt vodou.

  Rozsah dodávky:

  • Ovládací jednotka Dosistar
  • Čerpadlo s filtrem
  • Elektronické měření průtoku
  • Různé trysky
  • Sací hadice pro externí zásobníky

  Nerezová nádrž o objemu 450 litrů je namontovaná přímo na stroji a zajišťuje bezezbytkové vyprázdnění.

  12 V na 24 V

  Skládá se ze spirálového kabelu 15 pólů na 13 pólů a 2x 7 pólů na 13 pólů

  K dispozici je velký výběr variant tažného oka

  Všechny varianty tažných ok