Ovíjecí stroj G5012 v akci na poli.

Tažený ovíjecí stroj na kulaté balíky s dvojitým ovíjecím ramenem
G5012 | Ovíjecí stroj na kulaté balíky

Tažený ovíjecí stroj na kulaté balíky G5012 je vybaven dvojitým ovíjecím ramenem a nakládacím ramenem. Tím je čas ovíjeni balíku zkrácen o polovinu! To šetří především během dlouhých pracovních dnů spoustu času a peněz. G5012 je vybaven řízením programu STANDARD.

Přednosti

Konstrukce 

Robustní a solidní konstrukce a zpracování ovíječky zaručují dlouhou životnost. Ovíjecí stroj na kulaté balíky je díky své kompaktní a široké konstrukci mimořádně vhodný do svahu a obratný. Nízké těžiště navíc umožňuje absolutně vynikající manévrovatelnost. Standardní obutí 380/55-17AW zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a je šetrné ke strništi.

Rotující ovíjecí rameno s pevným ovíjecím stolem

S tímto systémem je spadnutí balíku nemožné, protože na balík nepůsobí žádné odstředivé síly. Dopravní pásy a čtyři otočné vodicí válce trvale zaručují plynulý posuv balíku a tím stejnoměrné překrytí fólie. Při odložení balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi. Balík je tak mimořádně šetrně odložen.

Řízení

Absolutním vrcholem je uživatelsky přívětivé a snadno ovladatelné programové ovládání STANDARD s vysílačkou a elektronickým joystickem.

Ovíjecí rameno s natahovací jednotkou fólie

Podavač fólie je dimenzován pro role fólie 750 mm. Tři patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólií a zaručuje pevně ovinuté a vzduchotěsně zabalené balíky. Ovíjecí rameno je k dostání ve dvou velikostech – navíc je možné podavače nastavit také výškově. Balíky jsou tak vždy perfektně ovinuty kolem svého vlastního středu. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit.

Automatika odříznutí a založení fólie

Nerezový kapovací nůž zaručuje čisté a přesné oddělení fólie. Současně je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění fólie.

Náprava

Stroj je namontován na posunuté nápravě. Pracovní pozice je posunutá doprava, čímž vzniká vyvážené rozložení hmotnosti.

Výhody:

- Zvláště při uchopení balíku je hmotnost perfektně rozložena

- Ovíječka tak může být tažena i menšími traktory

- Stabilita ve svazích je vynikající

Ruční páka

Ruční páky velmi pomáhají zvláště při údržbářských a servisních činnostech. Veškeré funkce a postupy je tak možné provádět přímo na stroji.

Řidič může programové ovládání, například při výměně fólie, bez problémů nechat v kabině traktoru.

Zásobník fólie

Během dlouhých pracovních dnů je důležité mít dostatek fólie. Na ovíječce je možné transportovat až šest rolí fólie. Držáky jsou umístěny na oji. Role fólie tak mohou být snadno nakládány a vykládány v příjemné pracovní výšce.

Otočná oj

Hydraulicky nastavitelná otočná oj umožňuje optimální pracovní podmínky při ovíjení – uchopení balíku zepředu ve směru jízdy k lisu; odložení balíku dozadu. Standardní spodní závěs činí ovíječku mimořádně obratnou. Na úzkých místech pole je minimální poloměr otáčení rozhodující výhodou!

Nakládací rameno

Hydraulické nakládací ramenošetrně uchopí balík a jemně jej položí na ovíjecí stůl, který je při uchopení balíku mírně skloněn dopředu. Nakládací rameno lze nastavit do pěti různých pozic a tím vždy perfektně přizpůsobit průměru balíku. Podávací trubka je uložena v kuličkových ložiskách a otočná, balík není ani sevřen ani poškozen. Bezpečné uchopení balíku je zaručeno v každém terénu. Jako mimořádně praktický se podavač balíků osvědčuje také při transportu dvou balíků.

Základní vybavení

S EU schválení typu

Funkce „Uchopení balíku“ se provádí ručně pomocí elektronického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Odstřižení fólie“ se provádějí automaticky a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka.

Informace a kontakty

Technické údaje (základní vybavení)

Hmotnost:1 780 kg
Délka:3 940 mm
Šířka:2 750 mm
Výška:3 060 mm
Průměr balíku:0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
Průměr balíku:0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm
Potřeba oleje:od 25 l/min. při max. 190 bar
Hmotnost balíku:max. 1 800 kg

 

Potřebné přípoje

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Jednočinný řídicí ventil pro otočnou oj
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm²
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

Dodatečné vybavení

Šířka se změní na 2 880 mm

Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu

(vč. přídavného válce)
Pro šetrné odložení balíků na pole

(vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy