cs
G-1 F125 Kombi je perfektní stroj pro velké provozy a zemědělce poskytující služby.
G-1 F125 Kombi
Kombi pro profesionály

Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj na kulaté balíky | G-1 F125 Kombi

S G-1 F125 Kombi se pracovní kroky lisování a ovíjení kombinují v jednom stroji. Tento způsob práce umožňuje díky bezprostřednímu vyloučení vzduchu tu nejlepší kvalitu krmiva. Kromě toho se pracuje mimořádně hospodárně, protože s jedinou pracovní silou a pouze jedním traktorem se lisuje a ovíjí. G-1 F125 Kombi je absolutně profesionální stroj, který boduje mnoha přednostmi.

Přednosti

Úspora času

Díky velkému průchozímu výkonu tohoto kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje se podstatně zkracuje pracovní čas na poli. S rychlostí až 40 km/h lze s Kombi rychle překonat i dlouhé cesty.


 

Úspora nákladů

S kombinovaným lisovacím a ovíjecím strojem se náklady na personál a provoz stroje snižují na minimum.

Nejlepší kvalita

Kulaté balíky jsou ovinuty absolutně nejčistším pracovním postupem a během ­minimální doby. Díky rychlému vyloučení vzduchu vznikají optimální podmínky pro fermentaci krmiva – a to znamená ideální trvanlivost a jeho maximální kvalitu.


 

Profesionální

G-1F125 Kombi je stroj pro vysoce profesionální použití a tím je perfektně vhodný pro velké provozy a zemědělce poskytující služby. Je jedno, zda jde o balíky siláže, sena nebo slámy – stroj může být přestaven jen několika stisknutími tlačítek!

Pracovní postup

Nabírání krmiva pickupem

Nabírání krmiva

Krmivo nabírá pickup lisu a v lisovací komoře je lisováno do balíku.

Předávání balíků

Přímé předávání balíku: rychle, čistě a bezproblémově

Ovíjecí stůl najede pod lisovací komoru. Jakmile je balík kompletně svázán, je – bez kontaktu se zemí – předán z lisovací komory na ovíjecí stůl.
 

Stabilní vedení balíku i ve svazích 

Čtyři vodicí válce zajišťují stabilní vedení balíku. To zaručuje spolehlivé a bezpečné předávání balíku z ovíjecího stolu – i ve svazích. Vlastní předání trvá jen několik  vteřin. Zatímco ovíjecí stůl najíždí do pozice ovíjení, již se zavírá zadní klapka. Lisování
může bezprostředně pokračovat.
 

Bezpečné předávání balíku
Ovíjení s dvojitým ovíjecím ramenem

Ovíjení

S dvojitým ovíjecím ramenem a oběma jednotkami podavače fólie 750 mm je balík ovinut v nejkratší době. Ovíjení je ukončeno vždy rychleji než lisování. Díky stabilnímu
vedení je balík vždy bezchybně ovinut i ve svazích. 

Odložení balíku

Když je kulatý balík kompletně ovinut, fólie se odstřihne. Při odložení balíku jede ovíjecí stůl dozadu a klesne až k zemi. Tím je balík šetrně odložen.

Šetrné odložení balíku

Pick-Up

Pevně slisovaný balík začíná čistým nabráním základního krmiva: S výkyvným zavěšením zajišťuje kyvný pickup se 6 řadami maximální posun materiálu, ideálně se přizpůsobuje půdě a bez problémů pojme i ten největší pokos.

Kyvný pickup

Díky centrálnímu zavěšení vzniká rozsah výkyvu 150 mm. To umožňuje optimální přizpůsobení půdě a bez námahy se vyrovnává s nerovností pozemku. Kyvný pickup bez kruhové dráhy s DIN šířkou sběru 2,20 m a velké boční dopravní šneky zajišťují optimální tok materiálu k rotoru. S šesti řadami a vzdáleností hrotů 51 mm poskytuje i u nejširších pokosů vynikající výsledek shrabování.

Díky centrálnímu zavěšení vzniká rozsah výkyvu 150 mm.

Plastové stěrky

Rovněž jedinečné jsou plastové stěrky. Tyto stěrky odolávají nejsilnějším namáháním, při nárazu na cizí tělesa se nezohýbají a jsou nezničitelné. Výhodný účinek stěru hrotů dodatečně zlepšuje tok materiálu.

Plastová stěrka a hroty

Přidržovač se dvěma válci

Standardní přidržovače se dvěma válci a novým zavěšením zvyšují tok materiálu také při nepravidelném pokosu a zajišťují tak plynulé a vyrovnané plnění lisovací komory.

Klidný chod ostruhových kol

Ostruhová kola s pneumatikami perfektně harmonují s kyvným pickupem a mají mimořádně klidný chod. Prostřednictvím děrovaných lišt je možné ostruhová kola výškově nastavit bez nářadí, rychle a jednoduše. Volitelně jsou k dispozici také kyvná ostruhová kola.

Přívod materiálu

Přesně a krátce řezané krmivo je základním předpokladem pro výrobu energeticky bohaté kvalitní siláže. Tok materiálu jde u lisu GÖWEIL vlastní cestou – totiž přes rotor! Systém přívodu materiálu umožňuje optimální nabírání krmiva při všech podmínkách sklizně.

Jeden rotor pro všechny podmínky sklizně

V centru systému přívodu materiálu je vestavěn rotor se 6 hvězdicemi a enormním výkonem pohlcení. S průměrem 570 mm a navařenými řadami hrotů HARDOX transportuje rotor i velké a suché pokosy krátkého a ještě mokrého krmiva s čistým řezem a bezpečně do lisovací komory. 
Před rotorem se nachází mechanicky poháněný podávací válec. Ten zajišťuje vynikající předběžné zhutnění materiálu a zvyšuje tak průchozí výkon. V lisovací komoře zajišťuje nově vyvinutý startovní válec optimální otáčení balíku i bezpečný start.

Perfektní tok materiálu

U lisu G-1 F125 se rotor otáčí směrem nahoru. Zde je materiál prostřednictvím rotoru veden skrz řezné ústrojí do lisovací komory.

Řezné ústrojí je vybaveno 30 dvoubřitými otočnými noži a umožňuje délku řezu 35 mm.

Otočná podlaha a řezné ústrojí

Protože se řezné ústrojí nachází nad rotorem, mohou být nože vyměněny zepředu velmi pohodlně a bez nářadí. To poskytuje především u kombinovaných lisovacích a ovíjecích strojů značnou výhodu. Řezné ústrojí je vybaveno 30 dvoubřitými otočnými noži a umožňuje délku řezu 35 mm. Díky těsnému odstupu mezi hroty rotoru a noži je krmivo přesně zkráceno. Pomocí náhradní nožové lišty může být uloženo až 30 náhradních nožů, nebo počet použitých nožů libovolně měněn. Hydraulické jištění lišty chrání nože před cizími tělesy a neprodleně je vrací zpět do řezné pozice.

Auto Flow Control (AFC)

AFC (automatická kontrola toku materiálu) hlídá celý tok materiálu a plně auto­maticky zasahuje, jakmile vznikne problém v dopravním kanálu. Ucpání u rotoru nebo pickupu jsou rychle a jednoduše uvolněna! 
Takhle to funguje:

Uvolnění ucpání rotor

Když je dopravní kanál pro množství krmiva příliš úzký, reaguje pojistka proti přetížení rotoru. Hydraulická otočná podlaha se otevře nahoru a nože se odklopí zpět. 
Při opětném náběhu rotoru je přebytečný materiál nerušeně veden do lisovací ­komory. Otočná podlaha a nože najedou zpět do své výchozí pozice a nabírání ­krmiva nerušeně pokračuje.

Uvolnění ucpání pickup

Když se u pickupu nahromadí příliš krmiva, rovněž reaguje pojistka proti přetížení. Jinak mechanicky poháněný podávací válec je krátce poháněn hydraulicky a podpořen, aby mohl materiál nerušeně transportovat dál. Současně s podávacím válcem se otočná podlaha otáčí nahoru a vede materiál přímou cestou do lisovací komory. 

S automatickou kontrolou toku (AFC) jsou ucpání řešena plně automaticky.

Lisovací komora

Ve středu stroje je lisovací komora s velikostí 1,20 x 1,25 m a 18 solidními lisovacími válci. 4 mm silné ocelové válce jsou uvnitř zesíleny, profil žeber zajišťuje optimální hustotu lisování a bezpečné otáčení balíku.

Válce lisovací komory a spol.

Dva hnací válce s průměrem hřídele 65 mm a ostatní válce o průměru hřídele 60 mm běží na dvouřadých naklápěcích válečkových ložiskách a poskytují vynikající stabilitu i životnost. Speciální labyrint chrání ložiska před vniknutím prachu a nečistot. 

Startovní a čisticí válec

Přímo před rotorem zajišťuje startovní válec se speciálním profilem optimální otáčení balíku i jeho bezpečný start – ať už jde o siláž, seno nebo slámu. Čisticí válec vede dolů padající oddrolený materiál zpět do lisovací komory – stroj se neznečišťuje.

Zadní klapka

Zadní klapka se otevírá a zavírá dvěma hydraulickými válci. Podle nastavení programu lze celý postup provádět automaticky nebo ručně.

Vázání fólií a sítí

G-1 F125 Kombi je standardně vybaven vázáním sítí a fólií. Na přání lze stroj vybavit dvojitým vázáním sítí a fólií. U vázání fólií lze přirozeně vložit také role sítě.

Vázání fólií

Použití plášťové fólie poskytuje podstatné výhody pro zlepšení kvality siláže:

 • S plášťovou fólií jsou balíky kompaktnější a jsou díky vrstvám fólie lépe chráněny. Dále fólie zajišťuje bariéru proti kyslíku.
 • Balíky lze snadněji otevřít a také recyklovat, protože plášťová a ovíjecí fólie se mohou likvidovat společně.
   

Lze vložit běžné plášťové a ovíjecí fólie až do šířky 1,50 m. Start ovíjení proběhne automaticky nebo ručně. Hydraulicky nastavitelný brzdný válec zajišťuje při použití sítě a fólie vždy pevně ovinuté balíky. Brzdové tlaky a počet vrstev se nastavují přímo v řízení. 

Dvojité vázání – poloviční čas

G-1 s celosvětově prvním dvojitým vázáním stanovuje nová měřítka pro lisy na kulaté balíky. U případného systému vázání se hotově zalisovaný balík současně ováže dvěma sítěmi nebo plášťovými fóliemi. Výsledek: Jak doba vázání balíku tak i výměna sítě, popř. zkrácení fólie se tím zkracují na polovinu! To je podstatné usnadnění především během hektických dní sklizně. Pokud musí být v jednom dni lisovány střídavě balíky siláže, sena nebo slámy, je možnost používat dvojité vázání fólií jako jednoduché. Zde se dvojité vázání osadí jednou rolí sítě a jednou rolí fólie. Použití vázání se sítí nebo jiného vázání s fólií se volí prostřednictvím terminálu. Zbytečné doby stání pro změnu z fólie na síť a opačně odpadají!

Hnací náprava

Hnací náprava je k dostání jako dodatečné vybavení a představuje především ve strmých svazích velkou podporu. Do kopce se jede se silným tahem a šetrně k půdě, směrem dolů chrání brzdný účinek. Řidič se může plně soustředit na práci.

Hnací náprava poskytuje maximální bezpečnost a nejvyšší možný komfort v každém svahu, nahoru i dolů.

Snímače v oji řídí provozní stavy pohon, neutrál a brzdění zcela automaticky. Řidič se tak může zcela soustředit na práci a být si jist, že systém umožní maximální trakci při maximálně šetrném přístupu k půdě. Přehledný displej trvale dodává ­řidiči informace o všech relevantních parametrech.

Pohon probíhá hydraulicky prostřednictvím dvou motorů s radiálními písty/v ­hlavách kol. Přepínání mezi jízdou dopředu a dozadu probíhá automaticky pomocí signálu z traktoru. Hnací síla, tedy kolik procent má pohon dávat na první a druhý rychlostní stupeň, je regulována prostřednictvím terminálu. 

Při jízdě ze svahu – ať už dopředu nebo dozadu – pohon automaticky přejde z režimu pohonu na režim hydrostatického brzdění. Aby se kola nezablokovala, jsou otáčky obou hnacích kol sledovány a automaticky regulovány. Kola jsou tak při jízdě ze svahu vždy v pohybu (ABS).

Při jízdách po silnici se motory s radiálními písty automaticky mechanicky uvolní a přejdou na volnoběh (žádný mechanický odpor).

Hnací náprava poskytuje maximální bezpečnost a nejvyšší možný komfort v každém svahu, nahoru i dolů.

 

Pohon

Aby G-1F125 obstál i při největších zatíženích v obtížných podmínkách sklizně, byl vybaven robustní a vyspělou koncepcí pohonu:

Dělená koncepce pohonu firmy GÖWEIL zajišťuje hladký průběh „automatické kontroly toku materiálu“ (AFC) a zaručuje mimořádně velký průchozí výkon.

 

Žádné odstávky!

Výkon přenášený prostřednictvím vývodové hřídele na hlavní převodovku je rozdělen na pohonné řetězy rotoru a pickupu i lisovací komoru a je jednotlivě jištěn dvěma vačkovými spojkami. Spojky jsou hlídány programovým ovládáním ISOBUS.

Když vačková spojka rotoru zareaguje na nadměrné množství krmiva v dopravním kanálu, otevře se plně automaticky hydraulická otočná podlaha. Při opětném náběhu rotoru je přebytečné krmivo nerušeně vedeno do lisovací komory. Otočná podlaha se sama zavře a průběh lisování nerušeně pokračuje.

Pokud zareaguje vačková spojka pro lisovací komoru, otevře se automaticky zadní klapka o několik centimetrů a balík může nerušeně odstartovat a být ovázán.

S koncepcí pohonu GÖWEIL je zaručen hladký průběh práce.

Nejlepší řešení díky vysoce pevným pohonným řetězům

Základním předpokladem pro hladce fungující koncepci pohonu jsou vysoce kvalitní komponenty. Pro hlavní pohon i pohon pickupu a rotoru jsou ve strojích nové generace použity řetězy ještě větších rozměrů, které podstatně posilují pohonný systém. Životnost se tím podstatně zvyšuje a provozní náklady se snižují na minimum.

Stabilní válečková ložiska

Veškeré lisovací válce jsou osazeny stabilními dvouřadými naklápěcími válečkovými ložisky s průměrem 60 mm a dlouhou životností. Oba pohonné válce jsou nadto osazeny ložisky 65 mm.

Dvouřadé naklápěcí válečkové ložisko

Řízení ISOBUS

Isobus je mezinárodně standardizovaný protokol, který je odpovědný za komunikaci mezi traktorem a přípojnými přístroji. Data jsou v reálném čase zobrazována na terminálu traktoru. Odtud je stroj hlídán a řízen. Díky normovanému systému konektorů je nyní potřeba jen jeden terminál pro různé přípojné přístroje.

GÖWEIL nabízí novou generaci lisů standardně s ISOBUS. Nové řízení je přehledně uspořádáno a má jednoduché ovládání. Navíc se na barevném displeji zobrazuje více informací. S kamerovým systémem má člověk dobrý přehled o průběhu práce a stroji.

Volitelně jsou k dispozici také dva terminály GÖWEIL:

 • 4,3" dotykový displej s 8 tlačítky a enkodérem (otočný a tlačný spínač)
 • 7,0" dotykový displej s 12 tlačítky a enkodérem (otočný a tlačný spínač)

Přirozeně jsou stroje kompatibilní se všemi jinými terminály ISOBUS. 
Pro traktory bez ISOBUS je volitelně kabelový svazek pro napájení kompatibilní s ISOBUS.

ISOBUS ovládá a kontroluje kompletní průběh práce plně automaticky. Řidič je o všech pracovních krocích stroje informován na přehledném displeji. Všechny potřebné ­pracovní kroky stroje mohou být prováděny také ručně – rychle a jednoduše – prostřednictvím terminálu. 

Volitelně jsou k dispozici také dva terminály GÖWEIL

Údržba

Standardní automatické centrální mazání je orientováno na naprosto snadnou údržbu a zaručuje dlouhou životnost stroje.

Bez údržby díky centrálnímu mazání

S plně automatickým mazáním tukem jsou veškerá ložiska válců a rotoru dostatečně mazána. Olejové mazání konstantně zásobuje veškeré řetězy lisovací komory, rotoru a pickupu olejem. Kartáče přitom olej rovnoměrně rozdělují na řetězy.

Dostatečné zásoby

Velkoryse dimenzované zásobníky tuku a oleje zaručují dlouhé intervaly údržby.

Technika ovíjení

Robustní a stabilní konstrukce a zpracování rámu zaručují extrémně dlouhou životnost kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje. Díky kompaktní konstrukci i úzkému rozvoru nabízí Kombi mimořádnou obratnost a šetrnost ke strništi. Nízké těžiště je navíc příslibem absolutně vynikající vhodnosti do svahu.

Podvozek

Podvozek s tandemovou nápravou boduje koly ještě větších rozměrů: Standardně se montují pneumatiky 560/45-R22,5 Flotation Trac od firmy Vredestein. Díky rovnoměrnému rozložení hmotnosti a malému rozvoru má kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj vynikající jízdní vlastnosti. Zatížení půdy na poli je značně sníženo – při mimořádně měkkých půdních podmínkách a při přepravě na silnici má Kombi i při 40 km/h velmi klidný chod. Navzdory širšímu obutí zůstává šířka vozidla 3,00 m. 
Pro extrémní podmínky jsou volitelně k dispozici pneumatiky 710/35-R22,5 od firmy Nokian (šířka vozidla se zvětší na 3,30 m).
Na přání je G-1F125 Kombi vybaven dvouokruhovým brzdovým systémem na tlakový vzduch nebo dvouokruhovým hydraulickým brzdovým systémem.


 

Load Sensing

Díky standardnímu hydraulickému řídicímu systému „Load Sensing“ se množství oleje přizpůsobuje spotřebě. Tím je možné provádět více funkcí současně a snižuje se spotřeba paliva. Výsledkem je více balíků za hodinu. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.

Ovládací část s tlačítky

Ovládací část velmi pomáhá zvláště při údržbářských a servisních ­činnostech. Veškeré funkce ovíječky je možné ovládat přímo na stroji. Např. výměna fólie je tak provedena rychle a jednoduše.


 

Dvojité ovíjecí rameno s natahovací jednotkou fólie

Dvojité ovíjecí rameno je vybaveno dvěma podavači fólie 750 mm. Patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólií a zaručuje pevně ovinuté a vzduchotěsně zabalené balíky.
Podavače jsou výškově nastavitelné. Balíky jsou tak vždy perfektně ovinuty kolem svého vlastního středu. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit. Hlídání fólie zastavuje ovíjení na konci fólie nebo při jejím přetržení. Když jedna role fólie skončí, automaticky se přepne na provoz s jednou fólií. Sníží se rychlost posuvu ovíjecího stolu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí. 

Rotující ovíjecí rameno s pevným ovíjecím stolem

S tímto systémem je spadnutí balíku nemožné, protože na balík nepůsobí žádné odstředivé síly. Dopravní pásy a čtyři otočné vodicí válce trvale zaručují plynulý posuv balíku a tím stejnoměrné překrytí fólie. Při odložení balíku se pojízdný ovíjecí stůl skloní až k zemi. Tím je balík šetrně odložen.


 

Uzavřený zásobník fólií

Nově přepracovaný zásobník fólií boduje vzhledem a funkčností. V uzavřeném, hydraulicky sklopném zásobníku fólií je místo pro 14 rolí ovíjecí fólie i 2 role plášťové fólie nebo sítě, které jsou dobře chráněny před všemi povětrnostními vlivy a poškozením. Díky sklopnému zařízení mohou být fólie bez námahy nakládány nebo odebírány v příjemné pracovní výšce. Podle průměru balíků a počtu vrstev fólie je možné ovinout přibližně 300 až 400 balíků.


 

Automatika odříznutí a založeni fólie

Nerezové kapovací nože zaručují čisté a přesné oddělení ovíjecích fólií. Současně jsou fólie fixovány pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění ovíjecí fólie.

Základní vybavení

S EU schválení typu

Load Sensing (může být používán i s traktory bez čerpadla LS)

 • Kyvný pickup bez kruhové dráhy
 • DIN šířka sběru: 2,20 m
 • Řady hrotů: 6
 • Vzdálenost hrotů: 51 mm
 • Plastová stěrka
 • Přidržovač se dvěma válci
 • Ostruhová kola s pneumatikami
 • Rotor se 6 hvězdicemi
 • Hydraulická otočná podlaha
 • Řezné ústrojí s 30 otočnými noži
 • Délka řezu: 35 mm
 • Hydraulické jištění lišty
 • 18 ocelových válců (4 mm), uvnitř zesílené (vč. čisticího a startovního válce)
 • Dvouřadá naklápěcí válečková ložiska

Vázání fólií a sítí, hydraulicky nastavitelný brzdný válec, automatické hlídání 2 kamery pro hlídání vázání fólií a odložení balíku, vč. barevného monitoru

 • Pevná oj
 • Podvozek s tandemovou nápravou
 • Pneumatiky: 560/45-R22,5 Flotation Trac
 • Brzdový systém: dvouokruhové vzduchové brzdy
 • Otáčky vývodové hřídele: 1000 ot./min.
 • AFC – Auto Flow Control: koncepce děleného pohonu
 • Pojistka proti přetížení se 2 vačkovými spojkami
 • Řetězy:
  • Hlavní pohon lisovací komory: 24 BH
  • Pomocný pohon lisovací komory: 100 HSP
  • Rotor: 80 HSP Triplex
  • Pickup: 80 HSP

 

 • Plně automatické centrální mazání tukem a olejem
 • Plně automatické programové ovládání ISOBUS (bez dotykového displeje)

 

 • Dvojité ovíjecí rameno
 • Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl
 • Odložení balíku dozadu
 • 4 kusy dopravních pásů balíku s vedením pásu
 • 4 kusy vodicích válců balíku; natahovací jednotka pro fólie 750 mm
 • Automatika odříznutí a založení fólie
 • Hlídání fólie
 • Provoz s jednou fólií
 • Hydraulicky sklopný
 • Uzavřený zásobník fólií pro 14 rolí fólie a 2 role plášťové fólie nebo sítě
 • Pracovní LED světlomet
 • Přídavný válec pro ovíjecí stůl

Technické údaje

Výška jednotlivého vázání

 
 • bez výstražného majáku: 2 820 mm
 • s výstražným majákem: 2 980 mm
 

Výška dvojitého vázání

 
 • bez výstražného majáku: 2 820 mm
 • s výstražným majákem: 2 980 mm
 

Délka

7 420 mm

Šířka (560/45-R22,5)

3 000 mm (standardní obutí)

Šířka (710/35-R22,5)

3 300 mm (případné obutí)

Hmotnost

8 980 kg

Průměr balíku

1,25 m

Potřebné přípoje

Přípoj Load Sensing (pro LS provoz) nebo tlakový přípoj a beztlakové zpětné vedení pro napájení lisu na kulaté balíky

Elektrické napájení stroje prostřednictvím konektorů ISOBUS nebo dodaným kabelovým svazkem

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

 

Potřebný výkon tažného vozidla

Potřeba oleje

od 80 l/min. při 200 bar
optimálně: od 105 l/min. při 200 bar

Potřebný výkon

minimálně 120 kW

 

Dodatečné vybavení

Šířka se změní na 3 150 mm | bez EU schválení typu

Šířka se změní na 3 290 mm | bez EU schválení typu

Kyvná ostruhová kola

Balík je současně vázán dvěma sítěmi nebo plášťovými fóliemi.
Doba vázání balíku se tak zkracuje o polovinu.

Hydraulická zalomená oj se dvěma dvojčinnými válci

Hydraulická zalomená oj zajišťuje optimální jízdní komfort

 • Hydraulický pohon do kopce
 • Automatická funkce brzdy z kopce
 • Systém ABS
 • Automatická regulace
 • Parametry nastavitelné na terminálu

Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou

Pro šetrné odložení balíků na pole

Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

Skládá se

 • Z nádrže 100 l
 • Dvoubodového odsávání (kompletní vyprázdnění)
 • Čerpadla s filtrem
 • Elektronického měření průtoku
 • Dvou trysek 0,1 v nerezovém provedení

Skládá se hadice tlakového vzduchu a vzduchové pistole a slouží k čištění lisu na kulaté balíky – pouze ve spojení s dvouokruhovými vzduchovými brzdami!

s 8 tlačítky a enkodérem

s 12 tlačítky a enkodérem

Kabelový svazek je potřeba, když na traktoru není ISOBUS

K dispozici je velký výběr variant tažného oka.

Varianty tažného oka >>

 

Vybavení specifické podle země

S nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem

Výška jednotlivého a dvojitého vázání: 3 015 mm

FacebookYoutubeInstagram Kontaktovat nyní