cs
Hydraulické nakládací rameno s úchytnou trubkou zajede pod balík a zvedne jej na ovíjecí stůl.

Tažená ovíječka balíků s dvojitým ovíjecím ramenem
G5020 | Ovíjecí stroj na kulaté balíky

 

Tento tažený stroj s dvojitým ovíjecím ramenem a nakládacím ramenem je absolutně profesionální stroj pro náročné využiti. Tato kompaktní a obratná ovíječka je standardně vybavena plně automatickým programovým ovládáním PROFI. Tažený ovíjecí stroj G5020 je nutností pro každého zemědělce poskytujícího služby!

 

Přednosti

Konstrukce ovíjecího stroje G5020 je mimořádně robustní a solidní a slibuje dlouhou životnost.

Konstrukce

Robustní a solidní konstrukce a zpracování ovíječky zaručují dlouhou životnost. Ovíjecí stroj na kulaté balíky je díky své kompaktní a široké konstrukci mimořádně vhodný do svahu a obratný. Nízké těžiště navíc umožňuje absolutně vynikající manévrovatelnost. Standardní obutí 380/55-17AW zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a je šetrné ke strništi.

S rotujícím ovíjecím ramenem a pevným ovíjecím stolem je spadnutí balíku nemožné.

Rotující ovíjecí rameno s pevným ovíjecím stolem

S tímto systémem je spadnutí balíku nemožné, protože na balík nepůsobí žádné odstředivé síly. Dopravní pásy a čtyři otočné vodicí válce trvale zaručují plynulý posuv balíku a tím stejnoměrné překrytí fólie. Při odložení balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi. Balík je tak mimořádně šetrně odložen.

Plně automatické programové ovládání PROFI se obsluhuje mimořádně snadno.

Řízení

Absolutním vrcholem je uživatelsky přívětivé a snadno ovladatelné programové ovládání PROFI. Pracovní kroky jsou tak prováděny plně automaticky. Všechny funkce a parametry mohou být nastaveny i ručně.

Balíky jsou zabaleny rychle, čistě a vzduchotěsně.

Ovíjecí rameno s natahovací jednotkou fólie

Podavač fólie je dimenzován pro role fólie 750 mm. Tři patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólií a zaručuje pevně ovinuté a vzduchotěsně zabalené balíky. Ovíjecí rameno je k dostání ve dvou velikostech – navíc je možné podavače nastavit také výškově. Balíky jsou tak vždy perfektně ovinuty kolem svého vlastního středu. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit.

Automatika odříznutí a založení fólie zaručuje čisté oddělení fólie.

Automatika odříznutí a založení fólie

Nerezový kapovací nůž zaručuje čisté a přesné oddělení fólie. Současně je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění fólie.

Stroj je namontován na posunuté nápravě a získává tak větší stabilitu.

Náprava

Stroj je namontován na posunuté nápravě. Pracovní pozice je posunutá doprava, čímž vzniká vyvážené rozložení hmotnosti.

Výhody:

- Zvláště při uchopení balíku je hmotnost perfektně rozložena

- Ovíječka tak může být tažena i menšími traktory

- Stabilita ve svazích je vynikající

S ručními páčkami je možné veškeré funkce ovládat přímo na stroji.

Ruční páka

Ruční páky velmi pomáhají zvláště při údržbářských a servisních činnostech. Veškeré funkce a postupy je tak možné provádět přímo na stroji.

Řidič může programové ovládání, například při výměně fólie, bez problémů nechat v kabině traktoru.

Na zásobníku fólií je možné transportovat až šest rolí fólie.

Zásobník fólie

Během dlouhých pracovních dnů je důležité mít dostatek fólie. Na ovíječce je možné transportovat až šest rolí fólie. Držáky jsou umístěny na oji. Role fólie tak mohou být snadno nakládány a vykládány v příjemné pracovní výšce.

Otočná oj činí ovíječku extrémně obratnou.

Otočná oj

Hydraulicky nastavitelná otočná oj umožňuje optimální pracovní podmínky při ovíjení – uchopení balíku zepředu ve směru jízdy k lisu; odložení balíku dozadu. Standardní spodní závěs činí ovíječku mimořádně obratnou. Na úzkých místech pole je minimální poloměr otáčení rozhodující výhodou!

Hydraulické nakládací rameno s úchytnou trubkou uloženou v kuličkových ložiskách uchopí balík šetrně a jemně.

Nakládací rameno

Hydraulické nakládací ramenošetrně uchopí balík a jemně jej položí na ovíjecí stůl, který je při uchopení balíku mírně skloněn dopředu. Nakládací rameno lze nastavit do pěti různých pozic a tím vždy perfektně přizpůsobit průměru balíku. Podávací trubka je uložena v kuličkových ložiskách a otočná, balík není ani sevřen ani poškozen. Bezpečné uchopení balíku je zaručeno v každém terénu. Jako mimořádně praktický se podavač balíků osvědčuje také při transportu dvou balíků.

Základní vybavení - S EU schválení typu

Dvojité ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka

Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Automatika odříznutí a založení fólie

Zásobník na 6 rolí fólie

Hydraulicky nastavitelná otočná oj se spodním závěsem

Obutí 380/55-17AW

Osvětlení a blikače

LED pracovní světlomet

Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

Technické údaje (základní vybavení)

Hmotnost:

1 780 kg

Délka:

3 870mm

Šířka:

2 730 mm

Výška

3 060 mm

Průměr balíků:

0,90 – 1,50 m (se standardním ovíjecím ramenem)

Průměr balíků:

0,90 - 1,35 m (výška se změní na 2 785 mm)

Potřeba oleje:

od 25 l/min. u standardní hydrauliky při max. 190 bar
od 65 l/min. u hydrauliky LS při max. 190 bar

Hmotnost balíku: 

max. 1 800 kg

 

Potřebné přípoje

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm²

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

Dodatečné vybavení

šířka se změní na 2 860 mm

Náhlad pneumatiky»

Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.

Je potřebný přípoj Load Sensing.

 

Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí

Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie. Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“. Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.

Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

 

Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

 

Kloubová hřídel (pro pohon vývodovou hřídelí LS)

Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou

Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu

(vč. přídavného válce)

Pro šetrné odložení balíků na pole

(vč. přídavného válce)

Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm2 s třípólovou zásuvkou

Vybavení specifické podle země

FacebookYoutubeInstagram Kontaktovat nyní