Hydraulické nakládací rameno s úchytnou trubkou zajede pod balík a zvedne jej na ovíjecí stůl.

Tažená ovíječka balíků s dvojitým ovíjecím ramenem
G5020 | Ovíjecí stroj na kulaté balíky

Tento tažený stroj s dvojitým ovíjecím ramenem a nakládacím ramenem je absolutně profesionální stroj pro náročné využiti. Tato kompaktní a obratná ovíječka je standardně vybavena plně automatickým programovým ovládáním PROFI. Tažený ovíjecí stroj G5020 je nutností pro každého zemědělce poskytujícího služby!

Přednosti

Konstrukce 

Robustní a solidní konstrukce a zpracování ovíječky zaručují dlouhou životnost. Ovíjecí stroj na kulaté balíky je díky své kompaktní a široké konstrukci mimořádně vhodný do svahu a obratný. Nízké těžiště navíc umožňuje absolutně vynikající manévrovatelnost. Standardní obutí 380/55-17AW zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a je šetrné ke strništi.

Otáčivé ovíjecí rameno se stacionárním ovíjecím stolem

S tímto systémem je spadnutí balíku nemožné, protože na balík nepůsobí žádné odstředivé síly. Dopravní pásy a čtyři otočné vodicí válce trvale zaručují plynulý posuv balíku a tím stejnoměrné překrytí fólie. Při odložení balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi. Balík je tak mimořádně šetrně odložen.

Řízení 

Absolutním vrcholem je uživatelsky přívětivé a snadno ovladatelné programové ovládání PROFI. Pracovní kroky jsou tak prováděny plně automaticky. Všechny funkce a parametry mohou být nastaveny i ručně.

Ovíjecí rameno s natahovací jednotkou fólie

Podavač fólie je dimenzován pro role fólie 750 mm. Tři patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólií a zaručuje pevně ovinuté a vzduchotěsně zabalené balíky. Ovíjecí rameno je k dostání ve dvou velikostech – navíc je možné podavače nastavit také výškově. Balíky jsou tak vždy perfektně ovinuty kolem svého vlastního středu. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit.

Automatika odříznutí a založení fólie

Nerezový kapovací nůž zaručuje čisté a přesné oddělení fólie. Současně je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění fólie.

Náprava

Stroj je namontován na posunuté nápravě. Pracovní pozice je posunutá doprava, čímž vzniká vyvážené rozložení hmotnosti.

Výhody:

- Zvláště při uchopení balíku je hmotnost perfektně rozložena

- Ovíječka tak může být tažena i menšími traktory

- Stabilita ve svazích je vynikající

Ruční páka

Ruční páky velmi pomáhají zvláště při údržbářských a servisních činnostech. Veškeré funkce a postupy je tak možné provádět přímo na stroji.

Řidič může programové ovládání, například při výměně fólie, bez problémů nechat v kabině traktoru.

Zásobník fólie

Během dlouhých pracovních dnů je důležité mít dostatek fólie. Na ovíječce je možné transportovat až šest rolí fólie. Držáky jsou umístěny na oji. Role fólie tak mohou být snadno nakládány a vykládány v příjemné pracovní výšce.

Otočná oj

Hydraulicky nastavitelná otočná oj umožňuje optimální pracovní podmínky při ovíjení – uchopení balíku zepředu ve směru jízdy k lisu; odložení balíku dozadu. Standardní spodní závěs činí ovíječku mimořádně obratnou. Na úzkých místech pole je minimální poloměr otáčení rozhodující výhodou!

Nakládací rameno

Hydraulické nakládací ramenošetrně uchopí balík a jemně jej položí na ovíjecí stůl, který je při uchopení balíku mírně skloněn dopředu. Nakládací rameno lze nastavit do pěti různých pozic a tím vždy perfektně přizpůsobit průměru balíku. Podávací trubka je uložena v kuličkových ložiskách a otočná, balík není ani sevřen ani poškozen. Bezpečné uchopení balíku je zaručeno v každém terénu. Jako mimořádně praktický se podavač balíků osvědčuje také při transportu dvou balíků.

Základní vybavení

S EU schválení typu

Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

Informace a kontakty

Technické údaje (základní vybavení)

Hmotnost:1 780 kg
Délka:3 940 mm
Šířka:2 750 mm
Výška:3 060 mm
Průměr balíku:0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
Průměr balíku:0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm
Potřeba oleje:od 25 l/min. u standardní hydrauliky při max. 190 bar
od 65 l/min. u hydrauliky LS při max. 190 bar
Hmotnost balíku:max. 1 800 kg

 

Potřebné přípoje

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm²
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

Dodatečné vybavení

šířka se změní na 2 860 mm

Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.
Je potřebný přípoj Load Sensing

Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí

Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie.
Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“. Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.

(bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

(bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou

Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu

(vč. přídavného válce): Pro šetrné odložení balíků na pole

(vč. přídavného válce): Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy