Nepřetržitý provoz během sklizně kukuřice

Návštěva týmu Gumpi ve Stadtlerhofu v Lienzu/Východním Tyrolsku

„Mnozí nás mají za blázny, já bych spíše řekl, že jsme výjimeční,“ směje se Hans Gumpitsch, smluvní poskytovatel zemědělských služeb z obce Dölsach v okrese Lienz. Již téměř 20 let nabízí zakladatel firmy se svým týmem služby v oblasti zemědělské techniky, setí, péče, sklizně, odpadového hospodářství, komunálních služeb a přepravy.

 

Před sedmi lety majitel společnosti rozšířil nabídku a do portfolia služeb zahrnul také lisování kukuřice do balíků. Rozpoznal velký tržní potenciál, zejména pro farmáře obhospodařující drobné zemědělské pozemky. Pro tyto zemědělce je uskladnění formou balíků ideální. Mnozí používají balíky senáže, takže pomocí stejné techniky mohou přepravovat, ve stájích a chlévech otevírat a dávkovat balíky s kukuřicí. Potřebu zemědělců skvěle uspokojuje VARIO-Master. Pomocí kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje od firmy GÖWEIL lze vyrobit balíky různých velikostí. „Máme například menší farmy s chovem ovcí, které potřebují malé balíky s kukuřicí. A pak jsou podniky, které spotřebují 1 400 kg krmiva denně, a zkrmí tak i jeden velký balík za den,“ vysvětluje Hans Gumpitsch. Gumpi tým se v současné době se šesti stroji GÖWEIL stará o zákazníky v okruhu do 200 km kolem východotyrolského okresního města.

Sklizeň kukuřice je vrcholnou sezónou celého roku. Trvá maximálně osm týdnů. V roce 2021 čelil Gumpi v důsledku pozdní setby na jaře a povětrnostním podmínkám v létě mimořádné výzvě. V tomto roce musel tým kukuřici u zákazníků sklidit do 10 dnů. Navíc bylo nutné za tuto krátkou dobu vyrobit větší počet balíků než před třemi lety za celou sezónu. Jezdilo se nepřetržitě 24 hodin denně. K tomu je potřeba nejen ohromné nasazení, ale také silné stroje.

Speciální potřeby vyžadují speciální partnery

Od rozšíření své nabídky pracuje smluvní poskytovatel s kombinovaným lisovacím a ovíjecím strojem VARIO-Master od firmy GÖWEIL. „Prototyp stroje VARIO-Master jsme získali před sedmi lety. S firmou GÖWEIL jsme jej dále inovovali,“ vzpomíná Gumpi na první použití stroje. Považuje za důležité mít partnera ochotného se dále učit. Dobré nápady a zlepšovací návrhy zákazníků společnost GÖWEIL vždy převezme a integruje do stroje.

Gumpi měl řadu důvodů pro to, aby se rozhodl pro firmu GÖWEIL. Nikde jinde nenašel srovnatelný stroj, který by byl tak rychle schopný provozu. Stejně tak stabilita je bezkonkurenční. Cenová kalkulace samozřejmě mimo jiné vychází z životnosti stroje. Ta podle Hanse Gumpitsche dalece přesahuje slib výrobce. A kompetenci řešit problémy má společnost GÖWEIL nejlepší ze všech partnerů, které Gumpi zná. Neexistuje jediná minuta za sedm dní v týdnu, kdy by nebyla firma GÖWEIL dosažitelná. Třikrát měl Gumpi tým problém a potřeboval rychle náhradní díl, který nebyl na skladě. Servisní technik okamžitě vyjel do terénu a do čtyř hodin byly stroje opět v provozu.

Gumpi tým: profesionálové v oblasti přepravních a agrárních služeb

50letý majitel začal na svém statku Stadtlerhof před 35 lety prodávat mléko. Byl jedním z prvních v Rakousku, kdo se pustil do jeho pasterizace. V roce 1993 začal poskytovat služby, a měl proto stále méně času na přímý prodej z farmy. Hanse Gumpitsche na jeho práci nejvíc těší, že může ovlivňovat věci, které nejsou všední, pouštět se do úkolů a výzev, které také nejsou všední, a to s týmem, který rovněž není všední. „Proto vždy říkáme, že jsme výjimeční! Jsme dobrý tým, který má radost ze své práce. Nikdo z nás se nedívá na hodinky, jestli už brzy bude po práci. Máme společný cíl zvládnout svou práci. Jsme poskytovatelem služeb, a to tělem i duší,“ říká Hans Gumpitsch hrdě.

Zaměstnanci jsou pro Hanse Gumpitsche největším kapitálem. Jsou tím nejdůležitějším pro plánování celého roku: „Vědí, že během sklizně kukuřice musíme dát do práce všechno. My v rodině jsme příkladem. Znamená to, že v této době spíme dvě tři hodiny. A také od nás je vždy někdo dosažitelný. To zaručujeme a to je výhoda, když má člověk kolem sebe tým. Proto se také nazýváme Gumpi tým.“

 

Stejně tak důležitá je pro Gumpiho také spolupráce s dalšími partnery. Gumpi tým se soustředí na balíky. Přepravu a řezání přebírají další profesionální poskytovatelé služeb. Znají místní podmínky a potřeby zákazníků. Díky tomu lze ve stresovém období všechno lépe zvládnout.

Hospodářství Hanse Gumpitsche zahrnuje kolem 40 dojnic a chov alpských jalovic a volů. Gumpi tým má 21 zaměstnanců. Vozový park se skládá z 15 traktorů, dvou kolových nakladačů a teleskopického nakladače. Před nedávnem do vozového parku přibyly také dva zlaté traktory jako dárek obou synů k 50. narozeninám Hanse Gumpitsche.