Siláž z kulatých balíků ve svazích

Rodina ze Štýrska důvěřuje hnací nápravě

Navštívili jsme zemědělský provoz rodiny Maierhofer v nádherném údolí Pöllau v zeleném Štýrsku. Statek je po generace rodinným vlastnictvím, dokonce už od 16. století a v současnosti jej s velkou oddaností vede Hans-Peter, jeho přítelkyně Julia a jeho rodiče Maria a Johann.

Statek

Rodina Maierhofer se specializovala na produkci mléka. „Se současnými 75 dojnicemi a odchovu se z toho dá dobře žít.“, říká Hans-Peter.

Pro optimální zaopatření zvířat je obhospodařováváno cca 40 ha zelených ploch i 60 ha orné půdy pro pěstování obilí a kukuřice.

To však není vždy úplně jednoduché. Kdo zná topografii této oblasti, ví také proč.

„Nemáme jen příznivé polohy, které by nám ulehčovaly práci. Daleko více je někdy i velmi strmých svahů, se kterými se musíme vyrovnat zvláště se stroji.

Otec Johann již před 20 lety přešel z pojízdného sila na systém kulatých balíků.

„Tehdy bylo pojízdné silo příliš malé a můj otec se musel rozhodnout mezi jeho rozšířením nebo přechodem na kulaté balíky. Nakonec jednoznačně zvítězily výhody siláže z kulatých balíků – měli jsme jak plochy v údolí tak i na kopci a byla nutná flexibilita, protože doby sklizně se přirozeně liší.“

Cesta ke Göweil

Protože rodina Maierhofer už 20 roků důvěřuje siláži z kulatých balíků, v současnosti používá již 3 různé lisy.

„Na firmu Göweil jsme vlastně narazili úplně náhodou. Při jedné návštěvě veletrhu jsme hledali nový lis a současně dobré řešení pro náš provoz a naše plochy. Pak jsme tam měli velmi dobrý rozhovor s pracovníkem firmy Göweil a rovnou byli pozváni na termín prezentace G-1 Kombi v západním Štýrsku.

Tam na nás udělalo opravdu velký dojem, jak dobře tato hnací náprava fungovala ve svazích. Tehdy nám tento systém vůbec nebyl znám, ale musím říci, že v terénu je to opravdu jedna báseň. Z kopce pomáhá brzdit, do kopce člověk cítí zezadu tah – právě, když je poněkud mokro, nevytrhá se rovnou celý podklad, nýbrž práce probíhá šetrně ke strništi. Dodatečně k hnací nápravě jsme náš G-1 ještě rozšířili o zachycovač balíku.

Ten už bychom nechtěli oželet. Dříve se nám občas stalo, že se nám balík odkutálel. Se zachycovačem balíku se ale v principu nedá ztratit žádný balík. Zadní klapka se otevírá, zachycovač balíku jej drží tak dlouho, dokud balík neleží klidně a teprve potom se zadní klapka otevře naplno, aby jej bezpečně odložila ve svahu. To je enormní usnadnění, protože není nutné zvlášť jezdit do rovnějších poloh, nýbrž je možné balík nechat na daném místě.“, říká Hans-Peter.

 

Stroj se používá ze dvou třetin ve vlastním provozu. „Ročně děláme přibližně 2000 balíků, což není velké množství, ale vycházíme z toho, že tento stroj u nás zestárne. Dosáhli jsme zdravé velikosti, ze které se dá normálně žít a ani do budoucna nechceme růst. Vždy ovšem existují možnosti zlepšení a tak se budeme snažit stále se dále rozvíjet a provoz dále optimalizovat.

Moje přítelkyně už v provozu napevno pracuje 2 roky a společná práce na statku nás prostě baví. Neumíme si představit krásnější povolání než zemědělec, protože tato práce je velmi mnohostranná. Držíme spolu jako rodina a prostě to je pro nás vhodné.

 

Na statku rodiny Maierhofer se používají následující stroje: G-1 F125 s hnací nápravou a zachycovačem balíku, DTR, MS100