S LT-Master lze perfektně lisovat a ovíjet nejrůznější materiály.

Optimální krmivo

pro výnosnou produkci mléka a masa

 

Jak v chovu dojného tak i krmného dobytka je správné krmivo základem prvotřídní kvality a ziskového výnosu.
Zvířata mají kvůli komplexnímu systému žaludků enormní potřebu živin a dalších komponentů krmiva. Optimální krmení, perfektně přizpůsobené potřebám zvířat, zajišťuje zdravá a vitální zvířata, která jsou podstatně méně náchylná k nemocem a infekcím.
Ale tyto vysoké nároky také stojí peníze. V obou oblastech tvoří náklady na krmivo největší podíl běžných výdajů.

Jaké krmivo je pro zvířata nejlepší, nelze rozhodnout paušálně. Je nespočet doporučení ke krmení, která se však pravidelně mění kvůli pokroku ve stavu výzkumu.
Také rozpočet daného provozu je rozhodující pro to, jaká krmiva se nakonec použijí.

Abyste získali malý přehled o nejrůznějších druzích krmiv, budou zde nejběžnější materiály představeny trochu detailněji:

Siláž z kukuřice:

Siláž z kukuřice se vyrábí z celé rostliny a slouží jako jedno z nejdůležitějších základních krmiv přežvýkavců s vysokou dojivostí. Krmivo dodává mimořádně výživnou energii formou škrobu z drcených kukuřičných zrn a dodatečně je velmi bohaté na hrubou vlákninu. Tím siláž z kukuřice nabízí ty nejlepší předpoklady pro dosažení maximálních výnosů u mléka nebo masa. Při teplotách přes 15 stupňů Celsia může z důvodů vysoké aktivity mikrobakterií docházet ke ztrátám kvality krmiva. Proto je při lisování nutné velmi vysoké zhutnění, aby se docílilo optimální trvanlivosti a kvality krmiva.

 

Siláž z trávy:

Siláž z trávy slouží přežvýkavcům jako nejdůležitější základní krmivo. Krmivo se optimálně skládá ze sladkých trav, bylin a jetele. Druhy trav s vysokým obsahem cukru zaručují dobré trávení.
U travin s vyšším podílem hrubé vlákniny je nutné dbát na dosažení co největšího zhutnění, aby bylo možné je zpracovat optimálně.

 

TMR – Total-Misch-Ration:

TMR obsahuje vyváženou směs základních a jadrných krmiv. Podíl sušiny a obsah energie jsou perfektně sladěny. TMR má velmi pozitivní efekt na dojivost a zdraví zvířat. Pro předzásobení TMR se smíchá již hotově fermentovaná siláž a znovu silážuje.

 

CCM:

CCM (Corn-Cob-Mix) je vynikající energetické krmivo skládající se z vřeten a zrn kukuřičného klasu. Používá se ke krmení prasat, skotu nebo jiných malých přežvýkavců. Siláž CCM poskytuje největší koncentraci energie díky dodatečnému škrobu a ve srovnání s běžným jadrným krmivem má vynikající poměr ceny a výkonu. Krmivo si díky rozmačkání kukuřičných zrn více udržuje strukturu a může tak být dobytkem velmi dobře přijímáno. Se silážními balíky CCM se díky jejich kompaktní formě dobře manipuluje a také jsou optimálně vhodné pro krmení v menších množstvích.

 

Vojtěšková siláž (Alfalfa):

Vojtěšková siláž je kromě kukuřičné siláže jedním z nejdůležitějších základních komponentů krmiv pro skot. Velký příjem krmiva i mimořádně dobrá strukturní účinnost přispívá k pozoruhodné dojivosti skotu. Pěstování vojtěšky dává vysokou jistotu výnosu a dodatečně zlepšuje kvalitu půdy. Kvůli nízkému obsahu cukru se však vojtěška velmi těžko konzervuje běžným způsobem.
Při zpracování na kulaté balíky je nutné dbát především na rychlé vyloučení vzduchu i optimální zhutnění.

 

Siláž z cukrové řepy:

Siláž z řízků cukrové řepy se vyznačuje velmi vysokým obsahem energie. Je dobře stravitelná a přesvědčuje svou chutností. Tato siláž je ideálním doplňkovým prostředkem k siláži z trávy, protože má negativní ruminální dusíkovou bilanci a tím vyrovnává proteinovou bilanci v bachoru. Řízky z cukrové řepy mají velmi malý obsah mléčné kyseliny a tím také celkový obsah kyselin. Pro dobrou kvalitu siláže je proto zásadní velké zhutnění i čisté zpracování v ještě teplém stavu.

 

Siláž z celých obilovin:

Siláž z celých obilovin se většinou vyrábí z ječmene, pšenice a triticale. Pěstování má velmi jisté výnosy a přednosti v oblasti agronomie. Obilí však disponuje jen velmi malým obsahem energie a běžným způsobem se silážuje obtížně.
Rychlé vyloučení vzduchu i velké zhutnění jsou při výrobě balíků mimořádně důležité.

S výrobky Göweil k optimální kvalitě krmiva

Jak lis na kulaté balíky G-1 F125, tak také veškerá ovíjecí technika od firmy Göweil jsou vynikající partneři pro optimální kvalitu siláže.
Zvláštní zdůraznění si u tohoto tématu ale nepochybně zaslouží LT-Master – špičkový kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj na kulaté balíky. Perfektně vylisované a ovinuté kulaté balíky lze s tímto strojem vytvořit nejenom z kukuřice, nýbrž i z CCM, vojtěšky, řízků cukrové řepy, obilí a směsných krmiv, ale také z průmyslově zužitkovatelných materiálů, jako jsou hobliny a odpad.

S efektivním postupem silážování díky kombinovanému lisovacímu a ovíjecímu stroji LT-Master jsou přednosti zcela zjevné:

  • Optimální trvanlivost a ta nejlepší kvalita krmiva díky velmi vysokému zhutnění při lisování
  • Mimořádně rychlé vyloučení vzduchu díky optimalizovanému postupu lisování a ovíjení
  • Absolutně čistý průběh výroby a tím žádné znečištění krmiva
  • Žádné nebezpečí dokvašování nebo dodatečného ohřívání
  • Optimálně vylisované a ovinuté kulaté balíky ve špičkové kvalitě, které se nejenom snadno skladují a perfektně se s nimi manipuluje, nýbrž jsou využitelné i pro menší zemědělské provozy.

 

Chcete-li se o tom dozvědět ještě více, ráda Vám poradí Vaše osobní kontaktní osoba:

Kontaktovat nyní