Titulní obrázek

Siláž z kulatých balíků nebo pojízdné silo?

Ideální zhutnění přináší vysokou kvalitu

 

Osvědčené pojízdné silo nebo modernější kulaté balíky? Tuto otázku nelze zodpovědět zcela jednoduše. Často se proti balíkové siláži používá argument vyšších nákladů. Zda je to v celkovém součtu takto jednoduché, by mělo být prověřeno zde. Tímto článkem chceme vnést trochu světla do temnoty.

Všeobecné faktory pro kvalitní siláž

 • Kvalita sklizeného materiálu: Časné sklizně jsou zásadně kvalitnější než pozdější.

 • Výška sečení: Při příliš nízkém sečení je nutné se vyvarovat znečištění od země.

 • Obracení a kladení do řádku: Rovnoměrné obracení a správné kladení do řádku jsou rozhodující pro kvalitu.

 • Zhutňování: Cílem je minimum kyslíku v materiálu, aby mohla dobře probíhat žádoucí fermentace mléčné kyseliny.

 • Fólie: Vysoká kvalita z hlediska průtažnosti, odolnosti proti proražení a propustnosti kyslíku. Více k tomuto tématu naleznete v našem příspěvku FAQ zemědělská stahovací fólie

 • Skladovací podmínky: Buď jako celek v pevném zásobníku nebo jako balíky odložené na čelní stranu (zde je obal nejsilnější) a 5-10 cm místa mezi kulatými balíky. Na našem blogu jsme pro Vás shrnuli několik tipů pro optimální skladování balíků

Přehled postupů

První tři všeobecné body se u obou postupů musí zohlednit stejně. Již zde jsou kladeny základní kameny pro vysokou kvalitu.

Pojízdné silo:

U pojízdného sila je nezbytný vzájemně sladěný řetězec postupů kladení do řádku - řezání - transport - válcování. Pro postupné provádění daných pracovních kroků jsou potřeba pracovníci a technika. Pro silážování se používá pevně určené místo, zpravidla z betonové desky s bočními stěnami. Pro zhutnění je potřeba hodně místa pro příjezd a odjezd. Nebezpečí znečištění je kvůli strojům vysoké. Týdenní odebírání je důležité, aby se předešlo dokvašování popř. plesnivění krmiva. Dalším důležitým bodem je zakrytí fólií bez techniky, ručně. Zde je v praxi potřeba hodně síly a know-how, aby se neudělaly žádné chyby a nakonec se neohrozil proces fermentace a trvanlivost.

Siláž z kulatých balíků:

Organizace práce s lisem na kulaté balíky je zcela jiná. Možnosti odkládání jsou flexibilní a mohou se každoročně měnit. Pomocí kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje jako např. G-1 F125 Kombi nebo LT-Master se práce vyřídí na místě a teprve potom se balíky odvážejí. Zemědělec tak má kompletní postup a odvážení může být provedeno časově nezávisle. U kulatých balíků jde o podíl zbytkového vzduchu, tvarovou stabilitu a nakonec ještě o skladování. To znamená: Plášť balíku musí být spíše pevný, aby nemohla pronikat vlhkost. Jádro má naopak, třeba při trochu vlhčím senu, poskytovat možnost mírného doschnutí. Při velmi nerovnoměrném rozložení zhutnění může dojít i k deformacím a zhoršení stability při skladování. Skladování se provádí ideálně na čelní straně, protože zde je fólie nejsilnější.

Proč je zhutnění tak důležité?

Pro dosažení dobré, stejnoměrné a stabilní kvality krmiva je u siláže rozhodující zhutnění. Když není zhutněna dostatečně, dochází ke ztrátám až celkovému zkažení. K efektu konzervace, který vzniká fermentací mléčné kyseliny, dochází pouze s vyloučením vzduchu.

Jak lze dosáhnout ideálního zhutnění?

Pro zhutnění v pojízdném silu jsou nutné minimálně tři jízdy. Je potřeba tlak pneumatik 2-3,5 bar i určitá tloušťka vrstvy. Přejíždění by se nemělo provádět příliš rychle. Se zhutněním je nutné začít hned. Neměl by být překročen bod, ve kterém je dosaženo ideální zhutnění. Významné je zde kontinuální zhutňování válcem během silážování. K tomu patří hmotnost vozidla stejně jako doba vynakládaného tlaku. Pneumatiky nemají být příliš široké a tlak pneumatik vysoký.

U siláže z kulatých balíků se výše uvedené body provádějí lisem popř. kombinovaným lisovacím a ovíjecím strojem v jediném pracovním kroku. Díky vyspělé technice je tento ideál dosažen raz dva.

Jaké jsou dané výhody těchto postupů?

Siláž z kulatých balíků:

 • Díky vyspělé technice šetří zemědělec další pracovní síly

 • Vyšší flexibilita

 • Efektivní a okamžité zhutnění krmiva přímo na místě

 • Velmi rychlé vyloučení vzduchu u kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje

 • Nedochází ke ztrátám siláže

 • Není nebezpečí dodatečného ohřívání

 • Úspora silážního prostoru

 • Dobrá možnost transportu

 • Možnost sklizně a částečné sklizně v různých obdobích

 • V letech chudých na krmivo mohou být kulaté balíky dobře prodány kolegům, aniž by se muselo otevírat velké silo

 • Méně vnesených nečistot

Pojízdné silo:

 • Při spolupráci více provozů vzniká velká výkonnost

 • Neproblematické silážování různého posečeného krmiva z louky a pole

 • Velmi široká nabídka krmiva při různých posečených materiálech v silu

Krmení

Dalším tématem je krmení popř. odebírání siláže. I zde je smysluplné oba postupy porovnat. Nebezpečí dodatečného ohřívání je důležitý bod, stejně jako vznik plísně po odebrání. Obojí u siláže z kulatých balíků odpadá, zatímco v pojízdném silu k tomu může dojít při příliš malém zhutnění i špatném zakrytí. To se projevuje na přijímání potravy, protože klesá kvalita krmiva. Je možné ohrožení zdraví zvířat. Celkově pak může být následkem i snížení produkce mléka popř. masa.

Tomu předchází odebírání: Oficiální doporučení pro pojízdné silo je 1 m týdně v zimě a 2-3 m týdně v létě. Přitom se ztratí velké množství krmiva. Tento faktor ztráty u balíkové siláže odpadá. Krmivo je stále čerstvé.

Při lisování lze zohlednit velikost balíku přizpůsobenou provozu. Krmení odpovídající potřebám lze realizovat oběma systémy. S pojízdným silem pomocí různých posečených materiálů a u kulatých balíků pomocí různých jednotlivých lisování a velikostí balíků.

Přehled – porovnání výhod balíků siláže nebo pojízdného sila

(za optimálních předpokladů)

 

+ = v porovnání lepší  - = v porovnání horší

Téma

Pojízdné silo:

Kulaté balíky

Potřebné hodiny práce v postupu

-

+

Potřebné traktory v postupu

-

+

Dodatečné ohřívání, vznik plísně a kvalita krmiva

Nebezpečí dodatečného ohřívání a vzniku plísně a tím zhoršení kvality krmiva je u pojízdného sila pravděpodobnější.

-

+

Zhutnění z hlediska času/kvality

Zhutnění u siláže z kulatých balíků = menší časová náročnost. Požadovaná kvalita je dosažena rychleji.

-

+

Potřeba skladovacího místa

-

+

Sklízení menších ploch

-

+

Posečené materiály s menším množstvím

-

+

Náklady celkového postupu

-

+

Prodej hotové (balíkové) siláže

-

+

Celkový řetězec postupu

-

+

Krmení odpovídající potřebám

Pojízdné silo nabízí výhodu možnosti současně zkrmovat různé posečené materiály současně.

-/+

-/+

Riziko počasí během sklizně

-

+

Odhrabávání sněhu v zimě

-

+

Stavební investice

-

+

Investice do strojů

+

-

Různá posečená krmiva z louky a pole současně

+

-

Bezpečnost

Každý rok dojde k mnoha nehodám u zařízení a při práci na pojízdném silu.

-

+

Náklady:

Při srovnávací zkoušce kompetenčního centra Agroscope s množstvím siláže 190 m3 (odpovídá 14 ha siláže z trávy, popř. 3 ha siláže z kukuřice) nakonec dopadla balíková siláž výrazně lépe. To je dáno především ušetřenými investicemi. Investiční náklady na pojízdné silo (varianta 1) jsou dvakrát vyšší než u kulatých balíků (varianta 2). Tak je tomu rovněž u nákladů na možnosti skladování. I ty jsou u horizontálního sila výrazně vyšší. Pracovní procesy od sečení až po uskladnění vyžadují u varianty 1 cca 50 hodin práce, u varianty 2 pouze cca 40 hodin práce.

Přesný výpočet nákladů lze ovšem dělat pouze individuálně podle daného provozu.

Závěr

V zásadě je to zcela jasné: kdo chce být flexibilní, mít méně práce a dobrou, čerstvou kvalitu, se již nemůže vzdát balíků siláže z trávy nebo jiných materiálů. Výhody zde převažují zcela zřetelně. Náklady, které se zpočátku jeví vyšší, se zase současně ušetří díky méně hodinám práce, ztrátám odebíráním u pojízdného sila a menším skladovacím prostorem u varianty s lisem. Také není možné v zemědělství dělat paušální závěry: vhodné řešení může vždy nalezeno pouze zvažováním a prověřováním individuálních podmínek. Technika kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje pro balíkovou siláž je v současnosti tak precizní, že je radostí pracovat s úsporou času a nákladů a menším počtem hodin práce.

Naše lisy na kulaté balíkykombinované lisovací a ovíjecí stroje i ovíjecí stroje na kulaté balíky jsou optimálními pomocníky pro kvalitní siláž.

Informace a kontakt