Kvalitní senáž – takhle to funguje

Výnos u mléka popř. masa u krav a hovězího silně závisí na kvalitě senáže, kterou jsou zvířata krmena. Čím lepší je senáž, tím méně jadrných krmiv je potřeba pro dosažení stejného výnosu. Čím je ale dána velmi kvalitní senáž? A především, na co je nutné při výrobě dbát, abych mohl takovou senáž nakonec i zkrmovat?

 

Optimální okamžik sklizně

Zvláště u velkých sklízených ploch může být výzvou získat celé sklizené množství ve stejné kvalitě. Zvláště je zde obtížné zaručit rovnoměrné a optimální zhutnění pojízdných sil. Špatné fermentace se ztrátami živin přitom nejsou žádnou vzácností.

Při výrobě kulatých balíků senáže má člověk výhodu možnosti flexibilní reakce na vhodný okamžik sečení i na optimální počasí.

Díky tomu lze ze všech ploch sklidit ideální základní kvalitu krmiva.

Bližší informace k tomuto tématu

 

Čisté krmivo

Optimální fermentace senáže může fungovat jen tehdy, když je podíl surového popela co nejmenší. Aby se toho dosáhlo, je nutné respektovat následující body:

  • Péče o louky:

    U louk by se na jaře vždy mělo provádět smykování a vláčení, aby se jednak odstranily nerovnosti způsobené zvířaty (krtci a hraboši) a rozprostřely zbytky hnoje. Kromě toho se tím provzdušní strniště, což příznivě ovlivňuje odnožování. Strniště s prázdnými místy by se kromě toho mělo dosít.

  • Správné nastavení žacího ústrojí, obraceče a shrnovače:

    Kromě pečlivě zvolené výšky sečení by se mělo především dbát na dosedací tlak strojů, aby se předešlo případným poškozením půdy.

  • Správné nastavení lisu (nastavení pickupu)

    Hroty pickupu by měly být od pevné země vzdáleny přibližně 3 cm a nesmí se země dotýkat.

 

Obsah sušiny

Další důležitý faktor je stupeň zavadnutí. Pro dojnice činí u trávy pro balíkovou senáž mezi 30 a 40 procenty sušiny. Čím vyšší je obsah sušiny, tím kratší by měl být střih krmiva, aby se dosáhlo ještě lepšího zhutnění.

 

Použití silážního prostředku

Pokud výše uvedená opatření nelze realizovat, nebo jen částečně (např. při příliš vysokém obsahu sušiny nebo u zmoklé/znečištěné senáže), doporučuje se použití silážního prostředku. Zde existuje mnoho různých výrobků, jak na biologické tak na chemické bázi. Nezávisle na tom, který bude použit, by se tím mělo předejít špatné fermentaci a procesům dodatečného ohřevu, aby se omezila ztráta kvality senáže.

Také pro lis na kulaté balíky G-1 F125 od firmy Göweil je jako možnost k dostání dávkovací jednotka silážního prostředku.

Díky dvěma ostřikovacím tryskám je senáž dávkovacím přístrojem obohacena o silážní prostředek a tím dodatečně zlepšena její kvalita.

Více informací