Balíky se po lisování ovíjejí přímo na poli.

Dobré ovinutí je půlka silážování!

Správné ovinutí je významný faktor kvality při silážování balíků.
Kromě velkého zhutnění krmiva přispívá k optimálnímu výsledku silážování také správný materiál a kvalita sítě popř. síťové náhradní fólie.

 

Síť a síťová náhradní fólie

Po lisování se zhutněný balík obalí sítí nebo síťovou náhradní fólií.
Přitom by měla být zakryta celá šířka silážovaného balíku. Síť přednostně slouží tomu, aby balík po ovinutí udržel tvar. Zásadně zde platí, že má být odolná proti roztržení a propíchnutí. Kromě toho má mít síť dobrou strukturu, aby se vrstvy sítě vzájemně dobře zaklesly a balík tak stabilně držel pohromadě.

 

Podstatně kompaktnější a stabilnější jsou balíky ovinuté fólií. Přednosti této síťové náhradní fólie jsme vysvětlili již v jedné z našich předchozích zpráv.
Viz: Síťová náhradní fólie: Budoucnost u kulatých balíků?

 

Ovíjecí fólie

Hlavním úkolem fólie je zajistit optimální vyloučení vzduchu a umožnit tak bezchybný průběh fermentace. Proto musí fólie chránit silážovaný balík před vnějšími vlivy, jako nejrůznějšími povětrnostními situacemi, ale také před zvířaty nebo mechanickým poškozením.
Smršťovací fólie mají mnoho výrobců a vlastností, většina z nich je tvořena polyetylénem s tloušťkou 25 µm, do kterého je zapracováno lepidlo. Pro uvolnění tohoto lepidla stačí protažení fólie o 50-70 %. Aby fólie nesklouzla, mělo by být dodrženo překrytí cca 50 %.

 

Trh fólií poskytuje v současnosti velký výběr barev, ale i to je třeba dobře uvážit. V mnoha regionech je již úřady upraveno, jaké barvy jsou vhodné do krajiny a smí tak být použity. Doporučujeme sáhnout po světlých fóliích, protože lépe odrážejí sluneční světlo a brání tak nadměrnému ohřevu krmiva.
Příliš velké kolísání teplot může způsobit kondenzaci vody, čímž klesá obsah sušiny a je tak negativně ovlivněna kvalita krmiva.
Kromě toho byste měli dbát na odolnost fólie proti UV záření, protože tato složka slunečního záření napadá plast, činí jej křehkým a propustným pro kyslík.

Kolik vrstev sítě a fólie

Vlastnosti sítě popř. fólie hrají velkou roli pro počet potřebných vrstev. Také různé druhy rostlin způsobují rozdílně velký tlak na síť a fólii, takže i toto má vliv na počet vrstev.

 

Jako všeobecné doporučení platí pro siláž z trávy 2,5 – 4 vrstvy sítě. Zde záleží na tom, zda jezdíte s lis na kulaté balíky nebo kombinované lisovací a ovíjecí stroje.
Sláma nebo materiál s hrubými stonky, jako je např. kukuřice, působí na síť podstatně větším tlakem, takže zde se doporučují minimálně 4 vrstvy sítě.
Pro ovíjecí fólii platí jako standard 6 vrstev. U vláknitého silážovaného materiálu s vysokým obsahem sušiny jako např. u senáže byste měli počet vrstev zvýšit na 8.
Myslete na dvě dodatečné vrstvy fólie, když se bude balíkem pohybovat nebo jej transportovat častěji.
Pro optimální výsledek je důležité v první řadě respektovat a dodržovat údaje výrobce.

 

 
Máte ještě otázky?
Vaše kontaktní osoba Vám ráda poskytne poradenství k tomuto tématu: Kontaktovat nyní