Bezpečně fungující ovíjecí fólie je předpokladem kvalitní siláže.

Správné skladování fólie

Pro úspěšný proces silážování v kulatých nebo hranatých balících je kromě vysoké kvality krmivaspolehlivé sklízecí techniky a rozvážné manipulace s hotovými silážními balíky zásadní jedna věc: Bezpečně fungující ovíjecí fólie.

Nezávisle na individuálních technickým požadavcích na ovíjecí fólie nebo plášťové fólie je správné skladování rolí fólie velkým příspěvkem pro bezporuchový průběh práce a úspěšný proces silážování cenného základního krmiva.

Důležité body pro skladování zemědělských stahovacích fólií

Dále jsou uvedeny některé všeobecné požadavky na skladování rolí fólie. Informujte se prosím dodatečně u daných výrobců o speciálních požadavcích Vaší stahovací nebo plášťové fólie a respektujte pokyny na nálepkách palet nebo na potisku jednotlivých rolí popř. jejich kartonů.

 

1. SKLADOVÁNÍ V POSTAVENÉ POLOZE

Role musí stát na výšku, nejlépe na paletách, a být skladovány až do bezprostředního začátku zpracování v původním obalu. V ležícím stavu nebo stohované se mohou role deformovat a vznikat nevyváženost. Tato nevyváženost i možné nárazy na hrany nebo poškození na náraz citlivého povrchu fólie vede k poruchám při ovíjeni až k nepoužitelnosti ovíjecí fólie. Pokud daný výrobce na etiketách palet k tomu uvedl údaje, mohou být kompletní, originálně zabalené palety také stohovány na sebe.

 

2. MÍSTO SKLADOVÁNÍ:

Skladování by se mělo provádět v prostoru odděleném od chemikálií, jako jsou hnojiva, ochranné prostředky na rostliny nebo minerální oleje, protože tyto látky urychlují rozklad obsaženého lepidla i fólií samotných. Doporučení výrobců k teplotě místa skladu sahají od 5 °C do 40 °C, přičemž velké výkyvy i extrémní teploty mohou fólie silně negativně ovlivnit. Proto by se dlouhodobé skladování nemělo provádět ani v blízkosti zdrojů tepla ani v oblastech s nebezpečím mrazu, aby byla zaručena elasticita a přídržnost vrstev fólie z plastu PE při příštím použití.

 

3. PLASTOVÉ NEBO LEPENKOVÉ JÁDRO?

Ať už se rozhodnete pro stahovací fólie s jádrem z lepenky nebo plastu, nehraje to pro jejich skladování žádnou roli. Zalisovaná lepenková jádra jsou do značné míry necitlivá na vlhkost. Kromě toho se obecně doporučuje ukládat fólie na suchém místě.

 

4. UV ZÁŘENÍ

UV stabilita fólie má velký význam jak při skladování rolí, tak i u pozdějších balíků. Role fólie by nikdy neměly být uloženy na přímém slunečním záření, aby nedošlo ke vzniku pórovitosti lepidla potřebného pro nepropustnost plynů a zhoršení přídržnosti jednotlivých vrstev fólie.

Hotově ovinuté silážní balíky mají být proti UV záření stabilní minimálně 12 měsíců, přičemž dvě léta na místech skladování s velkým slunečním zářením již mohou být hraniční, protože aditiva použitá při výrobě fólie se mohou rozkládat. Bezpodmínečně v tomto ohledu dávejte pozor na dané údaje výrobce.

Také při volbě opravné lepicí pásky na malé otvory nebo poškození silážních balíků dbejte na její odolnost vůči UV záření.

 

 

Dále mohou být národní pečetě jakosti jako „NF“ ve Francii, „SP“ ve Švédsku nebo „DLG testováno“ v Německu dokladem vysokých standardů kvality a pomoci při velkém výběru dodavatelů fólií.

Mnozí výrobci dávají při správném skladování záruku na funkčnost ovíjecí fólie tři roky, někteří dokonce pět let.

Základní informace k zemědělským stahovacím fóliím, jejich výrobě, pozdější likvidaci i rozhodujícím vlastnostem proto získáte na začátku sezóny v dalším článku na našich internetových stránkách.

 

STARTUJETE DO SEZÓNY TECHNICKY DOBŘE VYBAVENI?

Informujte se zde o naší široké nabídce ovíječek.