Kulaté balíky jsou při ovíjení zemědělskou stahovací fólií vzduchotěsně zabaleny.

FAQ zemědělská stahovací fólie

Často kladené otázky na téma ovíjecí fólie a plášťová fólie

 

Co jsou zemědělské stahovací fólie a k čemu se používají?

Takzvané ovíjecí fólie a síťové náhradní fólie jsou průtažné, proti přetržení odolné a velmi tenké fólie, které se používají ke konzervaci krmiva. V balících slisovaný sklizený materiál je díky ovinutí fólií s překrytím vzduchotěsně zabalen. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro úspěšný proces silážování. Tento proces běží jen za podmínek chudých na kyslík a přeměňuje uhlohydráty na konzervující kyselinu mléčnou.

 

Z čeho se skládá zemědělská stahovací fólie?

Pro silážování balíků použitelná fólie se skládá z polyetylénu, celosvětově nejpoužívanějšího plastu. Výchozím produktem pro tento materiál je ethen – plyn, který se získává z ropy a zemního plynu. Polyetylén existuje v různých typech s rozdílnými hustotami a z toho vyplývajícími materiálovými vlastnostmi. Používá se na mnoho obalů. Ale také sáčky, fólie, obaly na nápoje, čisticí prostředky nebo kosmetika i vnitřní vrstvy a opláštění kabelů se většinou skládají z polyetylénu.

Šířka fólie, tloušťka fólie a délka ovíjecí fólie

Dnes běžná šířka rolí ovíjecí fólie a standard ve všech ovíjecích strojích GÖWEIL na kulaté balíky a hranaté balíky činí 750 mm. Starší ovíjecí stroje jiných výrobců se používají také se stahovacími fóliemi o šířce 500 mm.

Tloušťka fólie se uvádí v µ, tedy mikrometrech, jeden µ odpovídá 0,001 mm. Ovíjecí fólie jsou většinou nabízeny v tloušťkách mezi 19 a 25 µ.

Fólie s tloušťkou 25 µ může být používána univerzálně. Vysoce kvalitní fólie se sníženou tloušťkou 19 - 22 µ mají zpravidla rovnocenné vlastnosti, když jde o průtažnostodolnost proti proražení propustnost kyslíku. Díky menší tloušťce fólie mají tyto role fólie většinou větší délku a při jejich použití vzniká díky méně výměnám roleúspora času.

Prodávají se fólie s délkami mezi 1500 a 2200 m. Hmotnost rolí fólie dává informaci o jejich kvalitě.

Tip: Jako pomoc při rozhodování mezi mnoha výrobci fólií jednou vzájemně otestujte role stejné tloušťky, délky a šířky.

Jakou barvu by měla mít zemědělská stahovací fólie?

Většinou se používají fólie v zelených odstínechčerné nebo bílé. Někteří výrobci nabízejí transparentní fólie, u kterých je jednak rovnou vidět, jaký sklizený materiál se v balíku nachází, a také je okamžitě poznatelná chybná fermentace kvůli poškození nebo nedostatečné silážování.

V současnosti jsou ovíjecí fólie také v dalších barvách jako modrá, růžová nebo fialová. V teplých regionech jsou světlé barvy výhodou, protože balíky se světlejší ovíjecí fólií se slunečním zářením neohřívají tak silně, jako balíky s tmavou stahovací fólií, a tak je sníženo riziko ztráty živin.

Použití ovíjecí fólie – na co musím dbát?

Za přídržnost jednotlivých vrstev fólie odpovědné lepidlo se „aktivuje“ protažením fólie. Obvyklé je protažení stahovací fólie o 60-70 %. Silnější protažení se nedoporučuje kvůli vzniku zúžení a s tím spojeného menšího překrytí kvůli užším pásům fólie. Pravidelné čištění válců natahovače podporuje hladký průběh práce.

Samozřejmě byste měli používat pouze nepoškozené role fólie. Veškerá balení zemědělské stahovací fólie odstraňte nejlépe teprve přímo před použitím.

Kromě toho dbejte na přesné nastavení nožů a čisté odříznutí pásů fólie.

Při vysokých venkovních teplotách může častěji docházet k odtržení fólie, protože průtažnost a odolnost proti přetržení fólií závisí na teplotě. Používání v dešti také může negativně ovlivnit přídržnost jednotlivých vrstev fólie.

Kolik vrstev fólie mám použít?

Ohledně počtu vrstev fólie je ovinutí 6 vrstvami doporučováno jako standard téměř všemi výrobci fólie. Protože polyetylén není 100% plynotěsný, je pro dobrou konzervaci krmiva neodmyslitelné několikanásobné překrytí pro zajištění kvality krmiva. Polní pícniny jako vojtěška, jetel nebo jílek vytrvalý je podle hmotnosti sušiny a struktury lepší ovinout 8-10 vrstvami. Vyšší počet vrstev ovíjecí fólie brání proražení většími a pevnějšími částmi rostlin a poskytuje větší bezpečnost pro konzervaci cenného základního krmiva.

 

A potom? Jak se spotřebovaná silážní fólie likviduje a recykluje?

Přehled o možnostech likvidace, recyklace a biologicky odbouratelných alternativách k zemědělským stahovacím fóliím Vám dáme v dalším dílu naší série o fóliích. Přečtěte si nyní:

Recyklace zemědělských stahovacích fólií

 

Co je potřeba vědět o plášťové fólii?

Plášťová fólie je síťová náhradní fólie, používá se tedy místo sítě na kulaté balíky. Lisy na kulaté balíky Göweil jsou standardně vybaveny vázáním fólií. Volitelně je k dispozici dvojité vázání, se kterým lze podle přání zákazníka přecházet mezi sítí a plášťovou fólii nebo při vložení dvou rolí plášťové fólie zkrátit dobu vázání na polovinu. Plášťová fólie při dostatečné šířce (k dispozici jsou šířky role mezi 1250 a 1400 mm) dolehne kolem hran balíku a ovine je jako dodatečná ochrana před mechanickým poškozením. Kromě toho zajišťuje tvarovou stabilitu, takže balík se po lisování roztáhne méně. Síťové náhradní fólie získáte v tloušťkách 16 - 20 µ a délkách přibližně 1800 - 2200 m. Při rozříznutí a zkrmení balíků kromě toho vzniká jen jeden druh odpadu, skládající se z ovíjecí fólie a plášťové fólie, což zjednodušuje likvidaci a recyklaci.

Další otázky k použití zemědělské stahovací fólie v lisech ovíjecích strojích GÖWEIL Vám rád odpoví náš odbytový tým.

 

Nalézt kontaktní osoby

 

Správné skladování stahovacích fólií

V první části naší série o zemědělských stahovacích fóliích se kromě toho dozvíte, jak správným skladováním rolí fólie připravit hladký průběh práce.

 

Informujte se nyní!