Recyklace zemědělských stahovacích fólií

V předchozím dílu naší série o zemědělských stahovacích a plášťových fóliích se vše točilo kolem správného skladování rolí fólie před výrobou balíkové siláže. Tento příspěvek se nyní zabývá zbytky spotřebovaných zemědělských fólií po zkrmení balíkové siláže zvířatům.

 

Recyklace fólie

Zemědělství je přírodě blízký obor, ve kterém cyklické hospodaření (s materiály) představuje ústřední prvek. Omezené zdroje jako půda a životní prostředí tak jsou chráněny a přitom vytvářeny kvalitní potraviny. Nové využití vypotřebovaných zemědělských fólií díky recyklaci plastu, tedy cyklické využití (cenných) materiálů, je proto smysluplné.

Podle současného stavu vědomostí je recyklace nejvhodnější formou likvidace fólií.

Pro úpravu a opětné zhodnocení surovin je důležité oddělení podle druhu recyklovaných materiálů. Plastové fólie použité pro balíkovou siláž tak musí být shromažďovány nahrubo vyčištěné a oddělené od balíkových sítí.

Zákazníci firmy Göweil, kteří naše lisy používají s vázáním plášťovou fólií, zde mají výhodu: při naříznutí a zkrmení balíků vzniká jen jeden druh odpadu - odpadá třídění na odpad z fólie a ze sítě.

Shromažďování spotřebních materiálů se může provádět buď v kontejneru na vlastním dvoře nebo v centrálních sběrnách většinou v pevných termínech i prostřednictvím místního podniku pro likvidaci odpadu. Zpravidla se recyklovaný materiál účtuje podle hmotnosti nebo obalové jednotky (pytel nebo Big Bag).

 

Jak funguje proces recyklace fólií?

Odděleně shromážděné frakce se v recyklačních zařízeních nejprve několikrát vyčistí. Vlastní úprava probíhá následně v různých krocích:

  • Nejprve se provede hrubé drcení na kusy o velikosti 60-80 mm pomocí drtičky.

  • Potom tyto části fólie probíhají stále jemnějším tříděním pomocí odlučovačů, větrných kanálů a vodních lázní.

  • Po dalším drcení již zůstávají druhově co nejčistší plastové vločky menší než 40 mm. Ty se pak roztaví a vylisuje se z nich granulát (extrudování).

 

Co se stane s recyklovaným materiálem?

Granuláty představují výchozí materiál pro recyklované výrobky, jako sáčky, pytle na odpad i tvarové díly (např. označovací kolíky), fólie pro obaly a mnohé další výrobky.

Někteří výrobci fólií používají granuláty pro své výrobní řady Bio a Eko a vyrábějí zemědělské stahovací fólie a fólie pro zahradnictví a pěstování zeleniny z až 100% recyklovaného plastu.

Možná je ještě zajímavé, že světlé a především transparentní fólie jsou lépe recyklovatelné než tmavé. Upravený granulát je díky flexibilitě v barevnosti recyklovaných produktů prostě mnohostranně použitelný.

Kde můžu své plastové fólie recyklovat?

Informujte se nejlépe o iniciativách pro sběr a recyklaci ovíjecích a plášťových fólií ve Vaší zemi nebo regionu.

Mnozí výrobci fólií se podporou těchto recyklačních iniciativ podílejí na nákladech likvidace. Při koupi fólie tak již máte část recyklace financovanou a později budete mít účtovány menší náklady na tunu shromážděných odpadů fólií než při použití fólie, jejichž výrobce se na této iniciativě nepodílí. Tyto fólie přitom většinou nejsou dražší.

Národní iniciativy jsou např. Farm XS v Anglii, ERDE v Německu, Plasback na Novém Zélandu a v Austrálii, RESI ve Švýcarsku nebo Cleanfarms v Kanadě.

V rámci EU byla v roce 2018 založena Circular Plastics Alliance. Mezinárodní sdružení, které si dalo za cíl podporovat trh EU pro recyklaci plastů.

To např. ve Francii vedlo k tomu, že pomocí příspěvků na životní prostředí, o které se zvyšují prodejní ceny plastových výrobků, je podporována cyklická recyklace plastů.

 

Alternativy k recyklaci plastových fólií

Jak již bylo zmíněno, je recyklace nejvhodnější formou likvidace. Pro úplnost ale chceme zmínit dvě další možnosti.

 

Tepelné zhodnocení silážních fólií

Jako tepelné zhodnocení se označuje spalování plastu v teplárnách. Přitom se fólie skládající se z polyetylénu používá jako náhradní palivo za fosilní paliva jako ropa nebo uhlí. Čisté PE plasty přitom vytvářejí velmi vysoké teploty.

Náklady na likvidaci se regionálně velmi liší. V některých zemích je po fólii jako náhradním palivu velká poptávka, protože nejsou vybírány žádné nebo jen malé poplatky. Jinde se dodávání do spaloven neprovádí nebo je prostě drahé.Mnohé země již spalování takových odpadů nepovolují, zůstává možnost recyklace fólií.

 

Biologicky odbouratelné alternativy:

S měnícími se společenskými nároky a s rostoucími znalostmi o problematice plastů vznikají nové možnosti. Výzkumníci z různých zemí se již delší dobu zabývají biologicky odbouratelnými alternativami zemědělských fólií.
V zahradnictví a pěstování zeleniny již existují použitelná řešení pro potlačování plevele nebo urychlení růstu pomocí biologicky odbouratelných fólií. 
V oblasti konzervace krmiv nejsou biologické alternativy zatím kvůli vysokým výrobním nákladům konkurenceschopné.
Výsledky výzkumů jsou však slibné: např. fólie vyvíjené z polymléčné kyseliny, jejichž odolnost proti UV záření, odolnost proti poškození a nepropustnost plynů dobře drží krok s etablovanými polyetylénovými fóliemi. 
Konflikty cílů při použití biologicky odbouratelných fólií jsou zřejmé: 
Materiál fólie se musí rychle a úplně rozložit. Současně však materiál musí být dostatečně odolný pro konzervaci a skladování vyrobených silážních balíků.

 

Chcete se dozvědět ještě více o výrobě, funkci a základních informacích z široké oblasti zemědělských fólií? Nejčastější otázky kolem stahovacích a síťových náhradních fólií zodpovíme v dalším dílu naší série o fóliích. K prvnímu dílu naší série o správném skladování rolí fólie se dostanete zde.

 

Na otázky ke správnému použití fólií v ovíječkáchlisech a kombinovaných lisovacích a ovíjecích strojích GÖWEIL Vám rád odpoví náš mezinárodní odbytový tým.

 

Nalézt kontaktní osoby