Lis na kulaté balíky G-1 F125 vám pomůže dosáhnout maximální kvality krmiva.

Optimální délka řezu pro silážování do kulatých balíků

Jak zamezit ztrátám krmiva?

Stále znovu vznikají kontroverze týkající se délky řezu při silážování. Jedná se o velmi důležité téma mimo jiné s ohledem na účinnost základního krmiva a zdraví zvířat. Podívejme se podrobněji na výhody a nevýhody různých délek řezu píce a na to, jaký může mít délka řezanky vliv na krmení.

Jaká délka řezanky je smysluplná?

 

U silážování píce je nejvýhodnější délka řezanky mezi 2 a 5 cm. Při této délce se během procesu silážování lépe uvolňují zkvasitelné cukry a rychleji klesá hodnota pH. Rostlinná buňka se v takto krátké řezance dobře otevírá a může vytékat buněčná šťáva. Obsažené rostlinné složky jsou lépe dostupné pro bakterie mléčného kvašení, které se více mobilizují. Mléčné kvašení pak probíhá rychleji. Siláž s krátkou řezankou vykazuje nižší obsah kyseliny máselné, zatímco hodnoty u krmiva s dlouhou řezankou jsou dvakrát vyšší. Díky krátké délce řezu lze docílit dobrého zhutnění, ideálního využití silážního prostoru, nižších ztrát a stability kvašení. Tyto aspekty jsou u kulatých balíků optimalizovány v zásadě v jednom kroku.

Také příjem krmiva se zlepší. Základním pravidlem je: čím sušší řezaný materiál, tím kratší délka řezu. Drtič přitom udrží krátkou řezanku lépe než sběrací vůz. U lisu na kulaté balíky firmy GÖWEIL je už ideální délka přesně nastavená a je možné ji na milimetr dodržet. To je výhoda zejména v případě vyššího obsahu sušiny. V běžných systémech krmení se uplatňuje délka silážované píce 2–4 cm, s přihlédnutím k obsahu sušiny a vegetačnímu stadiu pícniny.

Jak zabránit ztrátám krmiva z travní siláže?

V poslední době se stalo samozřejmostí připravovat siláž z travních porostů pomocí lisu na kulaté balíky, nebo, není-li k dispozici řezné ústrojí, pomocí drtiče. Délka řezanky zásadně ovlivňuje příjem krmiva. Může se stát, že i navzdory kvalitní siláži produkce mléka klesá. Příčinou může být nesprávná délka silážovaných trav, které krávy odmítají a selektují je. Potenciál vypočtené krmné dávky tak přichází vniveč. Náprava spočívá v dobré organizaci a přípravě. Krávy pak konzumují píci s větší chutí a méně selektují. Pokud zahrnete už na počátku do procesu silážování faktor „délka“, zajistíte tím vysoký příjem krmiva. Píce by však neměla být ani příliš krátká (méně než 2 cm), protože pak dochází ke ztrátě účinnosti založené na struktuře krmné dávky. Na rozklad struktury krávy rychle reagují nižším příjmem krmiva, což má za následek pokles obsahu mléčného tuku. Mohou se přidat i metabolické poruchy. Technika odebírání a předkládání siláže může rovněž vést ke změně délky.

Jak zajistit rovnoměrnou délku řezu?

Nezáleží na tom, jak je celý proces silážování uspořádaný: hlavní je dobrá komunikace už předem. Je nutné si vyjasnit, jaké řezné ústrojí a jakou délku řezu u lisu na kulaté balíky máte. Náš lis G-1 F125 umožňuje optimální, přesnou délku řezu 35 mm. V případě, že nemáte k dispozici řezné ústrojí, nastavte na řez trávy drtič. Přitom mějte na paměti, že mnohé stroje jsou vybaveny pouze noži s půlostřím. Je-li požadovaná délka 4 cm, pak v případě nožů s půlostřím musíte nastavit 2 cm. Často se o tom neví a v důsledku toho je pak nařezána dvojnásobná délka. Následkem je opět horší příjem krmiva. Délka řezu musí také odpovídat obsahu sušiny a výnosu.

Silážovaná píce by se měla při sklizni pravidelně kontrolovat pomocí třepačky. Jedině tak lze určit přesnou délku řezanky. Tato metoda se používá od začátku 90. let v USA. U nás je málo známá, i když je vysoce účinná. Třepačka by se měla postavit například na dřevěnou desku a během jednoho pracovního procesu by ji měla obsluhovat vždy stejná osoba, aby nedošlo ke zkreslení. Navažte cca 100 g materiálu a dvakrát až desetkrát proveďte proces třepání. Poté uvidíte na třech sítech nad sebou s různě velkými oky, jaká je výsledná struktura. Ideálním výsledkem je, pokud 30–50 % vzorku zůstane v horním sítu, zbytek uprostřed nebo dole. Vyšší podíl není efektivní a vede u zvířat při krmení k větší selektivnosti. Výsledek může být zkreslený příliš mokrou pící. Distribuce částic se může siláž od siláže výrazně lišit. Proto by se neměla sklizeň hodnotit pouze od oka.

Závěr

Délka řezanky nad 5 cm vede už ve fázi silážování ke snížení kvality. Při následném zkrmování může v některých případech klesnout produkce mléka v důsledku toho, že krávy selektují nevhodné délky. Také příliš krátká řezanka má vliv na nižší příjem krmiva. Včasná koordinace s poskytovateli agroslužeb a řidiči už předem zajistí vysokou kvalitu siláže a píce. U lisů na kulaté balíky jsou parametry přesně přizpůsobené požadavkům, což vede k vysoké úspoře času. Použití třepačky výrobu píce dále optimalizuje. V našich končinách dosud nejsou stanoveny referenční hodnoty pro optimální distribuci silážovaných pícních trav při zkoušce v třepačce. Cenné tipy a zkušenosti mohou pro správný průběh a výsledek poskytnout poradci pro výživu zvířat nebo také poskytovatelé agroslužeb. Ideální délkou řezu můžete zajistit a udržet vysokou produkci mléka. Dalším bonusem je účinnost základního krmiva a zdraví zvířat. Minimalizují se náklady. Pokud si uložíte protokol o silážování, budete se mít o co opřít při další sklizni.

Informace a kontakty

Jaká další témata by vás ještě zajímala?

Pošlete nám své návrhy na e-mail marketing@goeweil.com