Optimální okamžik sečení pro silážování do kulatých balíků

Vliv okamžiku sečení na kvalitu krmiva

Nejvyšší kvalitu píce zaručuje první seč. Znovu a znovu čelí zemědělci každé jaro výzvě určit optimální okamžik první sklizně. Jak ten pravý okamžik poznat, se dozvíte v našem článku.

Jak určím ideální okamžik první seče?

V prvním kroku je třeba zjistit začátek vegetačního období. Vypočítává se na základě sumy efektivních teplot. Při dosažení hodnoty 200 začínají rostliny růst a je možné začít s polními pracemi. Výpočet se provádí na základě součtu a korekce teplot od začátku daného roku. Čísla a hodnoty jsou k dispozici na stránkách různých meteorologických stanic.

Pro stanovení optimálního okamžiku sečení je dále nutné zohlednit následující parametry:

  • cca 30–45 dní od začátku vegetace (rané/pozdní traviny)
  • výška porostu 25–40 cm
  • začátek metání

Výšku porostu lze snadno zjistit pomocí metru. S přibývajícími léty praxe a zkušenostmi už výšku jistě poznáte pouhým okem.

Ideální okamžik sečení pro silážování je začátek metání dominantních druhů trav. Při metání vyráží špička klasu (laty) po straně pochvy posledního listu. Dominantní travinou je druh pícní trávy, která v porostu převažuje. Podle ní se ideální okamžik pokaždé trochu liší. Odvíjí se zejména od toho, zda dominantní travina patří k raným, nebo pozdním druhům trav. Velkou roli hraje také nadmořská výška porostu a půdní typ (mokřad atd.). Důležité přitom je pravidelně kontrolovat stav pěstovaných pícnin.

Kdy proběhne první seč, také do velké míry záleží na tom, zda je upřednostňován výnos (podíl sušiny), nebo kvalita (energie). Počáteční růst trav na jaře s sebou nese maximální koncentraci energie v píci. Generativní vytváření výhonů je v tomto období obzvlášť výrazné, může ale proto také dojít k náhlému poklesu energie. Sklizeň by z toho důvodu neměla být příliš dlouho odkládána.

Jak lze díky časnému využití podpořit kvalitní pícní porost?

Dalším důvodem pro časné využití je podpořit ve směsích trav jílkovitého charakteru jejich růst, a tím udržet porost s vysokou koncentrací energie a dobrým využitím seče. Dále je důležité, aby v porostu nezačaly převládat vysoké trávy. Obsah energie takového porostu velmi rychle klesá, a pro krmení vysoce produktivních zvířat pak píce není vhodná. Vysoké, trsnaté trávy jsou např. srha laločnatá, ovsík vyvýšený, kostřava luční nebo psárka luční. Jsou typické svými květními latami a množstvím vlákniny, kterou obsahují. Svědčí jim půdy s vysokým obsahem dusíku. Poskytují vysoký výnos píce, ale jsou náchylné k dřevnatění. Takové porosty se proto hodí spíše pro sklizeň sena. K nižším druhům trav patří lipnice luční, trojštět nebo kostřava červená. Vyznačují se mnoha bočními výběžky i bohatstvím listů, a zajišťují tak hustý travní porost. Dosahují nižší výšky a rostou spíše doširoka.

Kdy následují další seče?

Celkově vzato můžeme říci, že základem vysoké kvality všech sečí je časné první sečení. Nezáleží na tom, zda poté následuje už jen jedna, nebo tři další seče: pokaždé je důležité trefit správný okamžik sečení. Čím více budete posouvat termín, tím více se bude zvyšovat podíl vlákniny a klesat obsah energie. Podstatné je, jaké druhy trav převažují a jaký je podíl bobovitých rostlin. Například jetel plazivý dosahuje optimálního poměru živin přibližně v polovině června. Jeho hodnota se tak naplno využije až při druhé seči.

Jak ovlivňuje okamžik sečení kvalitu píce?

Mléčná produkce dojnic závisí na energii a živinách obsažených v základním krmivu.

To znamená: čím více živin a energie základní krmivo obsahuje a čím lépeje stravitelné, tím vyšší může být výnos mléka.

Z toho vyplývá, že okamžik sečení spolu s péčí o zvířata se musí volit uvážlivě. Při prvním nárůstu rychle stoupá podíl vlákniny. To s sebou nese snižování stravitelnosti. Doporučený obsah vlákniny (240 g hrubé vlákniny (Vl) na kg sušiny (S)) travní porost dosahuje při metání dominantního druhu trav. V té době je podíl vlákniny kolem 20 procent a při silážování narůstá o další asi 2 procenta.

Pokud je doporučený obsah vlákniny překročen a podíl vlákniny bude činit cca 30 procent, zvířatům už píce nebude chutnat. To je vidět hlavně na pastevních porostech. Koncentrace vlákniny je ale dostatečná i při velmi brzkém sečení. Proto byste měli sekat raději dříve než později. Pozdější sečení je v rámci chovu zvířat z důvodu vysokého podílu vlákniny vhodné spíše pro chov koní.

Pokud narůstá obsah Vl v sušině, klesá obsah bílkovin o 4,1 g / kg S a obsah energie o 0,1 MJ NEL / kg S. V takovém případě klesá kvalita zhutnění při silážování a zvyšuje se hodnota pH. Výsledek konzervace se tak prudce snižuje. Na začátku je tomu ještě možné zabránit pomocí silážních prostředků. U G-1 F125 Kombi LT-Master lze doplnit dávkovací jednotku.

Důležitým důvodem pro sečení ve chvíli, kdy travní porost obsahuje maximum energie, tj. co nejdříve, jsou také náklady na jadrné krmivo. Velmi mladé pícní trávy často vykazují obsah energie až 7,5 MJ NEL / kg sušiny. Sečení v této rané fázi se už vyplatí při silážování do kulatých balíků, protože již malé množství sklizně lze lisovat do kulatých balíků. Při silážování pro vysoce produktivní zvířata je v každém případě důležité dosáhnout koncentrace energie cca 6,5 MJ NEL / kg S.

Závěr

Ať se na věc podíváme z kteréhokoli úhlu pohledu, je správný okamžik seče zásadní pro kvalitu píce. Díky němu získáte optimálně zhutněné kulaté balíky při zachování jednoduchých pracovních procesů. Navíc vám ušetří náklady na jadrné krmivo a další nákupy. Pro všechny seče je nutné mít složení a obhospodařování pícních porostů pod kontrolou a dobře je klasifikovat. Některé zemědělské organizace za tím účelem nabízejí analýzy, které poskytují prognózy a pomáhají při rozhodování.

Chtěli byste mít perfektní stroj pro optimální sečení?

Obraťte se na nás!

Informace a kontakty:

Jaká další témata by vás zajímala?

Pošlete nám své návrhy na e-mail marketing@goeweil.com