G-1 F125 Kombi

Nu också i Sverige

Kvalitet från Oberösterreich

En framgångssaga som talar för sig själv

The headquarters of GÖWEIL is in Kirchschlag near Linz (Upper Austria).

Om GÖWEIL

Sedan 1988 står namnet GÖWEIL för det mest högkvalitativa produktprogrammet i området balinplastnings- och pressteknik. Andra kärnområden är produktion av balupplösnings- och transportenheter, vändskopor samt knivslipmaskiner.

Tack vare en mycket omfattande export är GÖWEIL-maskiner kända och i användning inte bara i Europa, utan över hela världen. Ursprungligen specialiserade sig företaget på tillverkning av jordbruksmaskiner, men maskinerna finns nu även för industriellt bruk.

Företagsledningen

Firman grundades av maskinmästare Herbert Göweil. Redan första året tog han fram företagets första lindningsmaskin. En milstolpe i den första lindningsmaskinen var införandet av en roterande lindningsarm, som var ny för denna maskintyp.

Det var denna som lade grunden till dagens framgångar. Under decennierna har GÖWEIL etablerat sig i hela världen som specialist på tillverkning av jordbruksmaskiner och med tiden också blivit ett namn att komma ihåg för produktionen av pressnings- och inplastningsteknik för industrin.

Rundbalspress med inplastare | G-1 F125 Kombi

Pressning och lindning i samma arbetssekvens

Med G-1 F125 Kombi kombineras arbetsstegen för pressning och inlindning i en enda maskin. Detta arbetssätt möjliggör för det första bästa foderkvalitet genom omedelbar utestängning av luft. För det andra utförs arbetet extra ekonomiskt då det pressas och inplastas med bara en arbetare och ett dragfordon. G-1 F125 Kombi är en absolut proffsmaskin och imponerar med många höjdpunkter.

Med de 30 dubbeleggade och vändbara knivarna uppnås en skärlängd på endast 35 mm.
Bästa foderkvalitet

Bara 35 mm skärlängd, med 30 dubbeleggade och vändbara knivar, samt maximal kompaktering av fodret, ger högkvalitativa ensilagebalar.

Med en pendelupphängning ger upptagaren maximal matningskapacitet och bästa markanpassning.
Perfekt foderflöde

Optimal markanpassning och hög genomströmningskapacitet. Ingen blockering i upptagare och rotor tack vare Auto-Flow-Control.

Med foliebindningen i G-1 F125 blir balarna ännu mer kompakta.
Folie- och nätbindning

Som tillval är rundbalpressen tillgänglig med såväl foliebindning som en dubbelbindning för nät och folie.

Med tillvalet dubbelbindning binds de färdigpressade balar samtidigt av två nät eller mantelfolier.
Dubbelbindning för nät och folie

Bindningstiden halveras tack vare dubbelbindningen för nät och folie.

Drivaxeln i G-1 F125 Kombi från GÖWEIL erbjuder maximal säkerhet och största möjliga komfort i varje sluttning, uppåt och neråt.
För bergsområden

Drivaxeln, som är tillgänglig som tillval, erbjuder maximal säkerhet och största möjliga komfort i varje sluttning, uppåt och neråt.

Omedelbart efter pressningsprocessen förpackas balen lufttätt med G-1 F125 Kombi.
Omedelbar utestängning av luft

Balen inplastas omedelbart efter att den har lämnat presskammaren, därmed utestängs luften omedelbart.


G30 & G40 | Fyrkantbalkar på inplastare

Högkvalitativa inplastningslösningar för storbalar

GÖWEIL-fyrkantbalkar på inplastare finns tillgängliga i olika varianter, såväl stationärt drivna som bogserade maskiner och plastar in både stor- och rundbalar. De långlivade maskinerna förpackar foderenheterna till ogenomträngliga, högkvalitativa enheter. En förutsättning för jämn inlindning är ett brett, kontinuerligt transportband.

Både storbalar och rundbalar förpackas rent och lufttätt med G3010 Q Profi.
Säker balstyrning

Inplastaren uppnår en säker balstyrning, även vid fyrkantiga kanalmått.

Den användarvänliga kontrollen STANDARD med radiostyrning.
Kontrollen Standard

En absolut höjdpunkt är den användarvänliga och lättanvända kontrollen STANDARD med radiostyrning.

G4020 Q Profi är utrustad med kontrollen PROFI.
Kontrollen Profi

En absolut höjdpunkt är den användarvänliga och lättanvända kontrollen PROFI. Arbetsstegen utförs fullständigt automatiskt.

Det kontinuerliga baltransportbandet garanterar en jämn inlindning av balen.
Kontinuerligt baltransportband

Det breda, kontinuerliga baltransportbandet garanterar jämn inlindning även av skrymmande balar.

Frammatningsavstängningsventilen ger en exakt folieöverlappning.
Frammatningsavstängnings-ventil

För fyrkantiga balar garanteras därmed en exakt folieöverlappning.


RBG 160 | RBG 140 | Rundbal-gripklo

Bal-gripklo / rundbal-gripklo

RBG möjliggör enkel lastning och stapling av rundbalar av alla typer (ensilage, hö, halm) med en diameter på 1,10 till 1,60 m. Den rundade utformningen garanterar ett extra skonande och säkert grepp. Med det jämna trycket på balen kommer folien varken att översträckas eller skadas. En väsentlig egenskap är även här den smala och korta konstruktionen, som gör att tyngdpunkten ligger mycket nära lastaren.

 

Rundbal-gripklon är tillgänglig i två varianter:

RBG 160 – baldiameter på 1,10–1,60 m

RBG 140 – baldiameter på 0,80–1,40 m


RBS | Rundbal-skärmaskin

Rundbal-fördelare

RBS har tagits fram särskilt för såväl skärning som transport av ensilage-, hö- och halmbalar. Med rundbal-skärmaskinen kan balarna lätt fördelas för utfodringen. Knivens tandade form garanterar, förutom det säkra och robusta snittet, att balen skärs igenom helt.

Foliemagasin

Med foliemagasinet separeras folie och nät helt från fodret, och helt utan att lämna dragfordonet. Åtta krokar håller fast folie och nät ordentligt under genomskärningen av balen. Folien måste därmed inte först avlägsnas för hand. Användningen sker enkelt via en dubbelverkande styrenhet.


MS 100 | Knivslipmaskin

Knivslipmaskinen för jordbruket

Med GÖWEIL-knivslipmaskinen slipas såväl böjda som raka knivar lätt, snabbt och enkelt. Slipinställningarna för lutning och längd kan anpassas individuellt och steglöst. Därför är det heller något problem att slipa knivar med mycket snäv radie. Tack vare rotationsbegränsaren i sidled slipas det inte längre än till knivens kant. De vanligaste radierna är redan inställda på MS 100-bordet. Det gör det lättare att hitta rätt position.

Kompakt slipenhet

  • För alla vanliga raka eller böjda knivar i rundbalpressar, självlastarvagnar, etc...
  • Slipvinkel och radie kan justeras steglöst
  • Snabbt, enkelt och verktygslöst knivbyte
  • Rotationsbegränsare i sidled
  • Kortaste sliptid

Spara energi

Vassa och optimalt slipade knivar minskar effektbehovet, skonar maskinen och ökar skärkvaliteten. En vass kniv är förutsättningen för perfekt skuret foder.

Din kontakt:

Rosenqvist Maskin

Schweden

Ryhovsgatan 2

553 03 Jönköping

info@rosenqvistmaskin.se

https://www.rosenqvistmaskin.se/

Philip Kieser - Area Sales Manager GÖWEIL

Philip KIESER

philip.kieser@goeweil.com

Upptäck produktvärlden!

Vill du veta mer om GÖWEIL:s produkter?

Du kan alltid se mer på vår engelska hemsida.

 

Här hittar du alla våra produkter:

Till produktvärlden